Utorok, 07. február 2023
Meniny má Vanda | zajtra Zoja
Diskusná téma:

Svedkovia Jehovovi

Registrovaný a prihlásený užívateľ má možnosť jednotlivé príspevky hodnotiť.
Diskutujúci odoslaním príspevku potvrdzuje súhlas s Kódexom diskusie
strana 1 / 3
#41044
Svedkovia Jehovovi 41044
deja_vu (ID: 543) | 29% Pokročilý
deja_vu | 19.11.2013 16:37
Na križovatke ulíc Hlavnej a Floriánovej, priamo pred Mestským úradom, dlhodobo postáva dvojica, muž a žena v stredných rokoch, s voľne stojacím propagačným zariadením s časopismi a brožúrami. Stoja na ulici s cieľom na seba upozorniť a dúfajú, že zaujmú. Sú to Svedkovia Jehovovi, ktorých zvykneme nazývať "Jehovisti". Dvojica má svoju stratégiu lanárenia ľudí. Ich obeťami sú často ľudia osamelí, starší, ľudia v zložitých životných situáciách. Podajú vám niektorý zo svojich časopisov: Strážna veža alebo Prebuďte sa!. To je vlastne ich zdroj vedomostí. U Jehovistov slobodné myslenie je zakázané. Ak neodoláte pri prvom stretnutí s nimi, ponúknu vám akési "domáce štúdium" a stanete sa vážnymi adeptmi ich lanárenia. Po čase sa vás budú snažiť presvedčiť, že vlastne vy vôbec nič nechápete. Preto vám odporučia najprv študovať ich materiály, vďaka ktorým neskoršie, keď budete pravým služobníkom Jehovu, všetko určite pochopíte. Sú to horliví ľudia oddaní svojej organizácii, a to tak, že ak niečo vyhlási Ústredie spoločnosti svedkov Jehovu, tak sú povinní tomu veriť, aj keby išlo o pravý opak. Zriekli sa nároku na svoj vlastný názor, nesmú slobodne myslieť a hlavne uvažovať. Nemôžu sláviť Vianoce ani Veľkú noc, nesmú si pripomenúť narodeniny ani meniny. Ak sa niekomu z rodiny, dieťaťu, stane úraz a potrebuje transfúziu krvi, tak to nesmú pripustiť a musia dieťa nechať radšej zomrieť. Nesmú vyjadriť spolupatričnosť k nejakej zástave alebo krajine. Do roku 1965 mali zakázané očkovanie, do roku 1967 transplantácie. Často sa mnohí, ktorí naleteli takýmto bludom preberú, až keď sú v ich pazúroch a len ťažko sa odtiaľ možno dostať. Na čele Jehovistov stojí skupina vedenia, ktorej podliehajú v hierarchii služobní riaditelia miestnych spoločností a oblastní služobníci. Oboznámia vás s programom návštev členov od domu k domu. Základnou povinnosťou jehovistov je poľná služba. Spočíva v šírení učenia návštevami domácností, rozdávaním literatúry a získavaní nových členov. V príručke dostávajú presné pokyny, ako sa zachovať pri rôznych situáciách, pri získavaní nových členov. Pri prvom kontakte sa Jehovista predstaví a venuje nejakú literatúru. Pri druhom kontakte Jehovista sa pokúsi zistiť, ako literatúra zapôsobila a zároveň sa pokúša založiť domácu študijnú skupinu - privedie si priateľov, a spoločne študujú niektoré z publikácii. Po niekoľkých týždňoch záujemcu začlenia do väčšej skupiny, kde sa učením zaoberajú podrobnejšie. Po skončení domáceho štúdia pozvú uvedenú osobu do siene Kráľovstva. Vyzvú ho, aby sa v strede týždňa zúčastnil prednášok a učil sa chodiť od domu k domu na návštevy, obchádzať byty zväčša vo dvojiciach. U členov spoločenstva je vytváraná psychická závislosť a sú cielene pretrhávané sociálne väzby mimo organizácie. Do detailov určujú životy svojich členov. Musia zvestovať povinný počet hodín. Píšu si hodiny státia na uliciach do zošitkov. Snažia sa krátkou pouličnou kázňou prilákať náhliacich sa chodcov a šikovne ponúknuť literatúru. Podávajú mesačné hlásenia o tom, koľko hodín strávili vo zvestovateľskej službe, koľko opätovných návštev vykonali, koľko rozdali časopisov, brožúr. Tiež odovzdávajú záznamy o tom, aké štúdiá vedú a s kým. Súčasný svet, tvrdia, ukončí Apokalypsa, ktorú prežijú len členovia Svedkov Jehovových, ktorí budú vládnuť 1000 rokov. Najlepších 144 000 z nich bude žiť na nebesiach, ostatní Jehovisti budú žiť na zemi vo večnej blaženosti, zbavení chorôb, hmotných starostí a plynutia času. Musia však oddane slúžiť a bezvýhradne poslúchať všetky prikázania svojej organizácie. Tí, ktorí zavrhnú učenie Svedkov Jehovových, budú zničení. Ide o deštruktívne spoločenstvo s masívne fungujúcou psychickou manipuláciou, v ktorom sú ľudia držaní pod neustálym psychickým strachom z toho, že ak by opustili spoločenstvo budú zničení. Podľa sčítania obyvateľov sa v roku 2011 k nim prihlásilo 17 222 obyvateľov Slovenska.

Ich, Jehovistov, voľne stojace zariadenie – kovová konštrukcia, priamo pred prešovskou radnicou, nie je žiadnym spôsobom ukotvené do pevného podkladu a je umiestnené na jestvujúcej spevnenej ploche. Medzi propagačné zariadenia s cieľom upozorniť a získať záujemcov patria transparenty, tabule, akákoľvek konštrukcia s plochou používaná alebo určená na vystavenie symbolov, správ, brožúr, časopisov. Zariadením nesmú obťažovať okolie. Kontrolu takýchto zariadení vykonáva kontrolór - príslušník mestskej polície, pracovník MsÚ - odboru stavebného a životného prostredia, poslanec MZ alebo iná, primátorom mesta poverená osoba. Umiestniť akékoľvek zariadenie možno len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Majú povolenie na takéto zariadenie? Majú vybavené povolenie na zvláštne užívanie, alebo rozhodnutie o povolení výnimky? Ide o vydanie rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov. Umiestňovať zariadenia možno len so súhlasom príslušného úradu a podľa podmienok ním určených. Voľne stojace zariadenia sa nesmú umiestňovať na peších ťahoch, chodníkoch a verejných priestranstvách. Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie zariadenia musí obsahovať: druh, účel, miesto a čas trvania zariadenia, rozhodnutia, resp. stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia a iné opatrenia dotknutých orgánov. K žiadosti sa pripojí: náčrt alebo fotografia zariadenia a okolia, technický popis konštrukčného riešenia zariadenia a jeho inštalácie, vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti. Zariadenie nesmie byť postavené skôr, ako rozhodnutie o jeho povolení nadobudne právoplatnosť. Povolenie môže byť vydané len po zaplatení príslušného správneho poplatku v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Majú Jehovisti povolenie alebo používajú propagačné zariadenie bez povolenia alebo v rozpore s ním?
#41045
RE: Svedkovia Jehovovi 41045
Irena (ID: 3746) | 28% Profesionál
Irena | 19.11.2013 16:52
Ráno medzi 8,00 - 9,00 hod.stoja medzi Kolégiom a Trojicou.
#41055
RE: RE: Svedkovia Jehovovi 41055
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 20.11.2013 12:53
Vcera popoludni som ich opät videla stat pred radnicou, postavali pri rozlozenom plosnom stojane niekolko hodin a obtazovali okoloiducich chodcov, vyuzivajuc najfrekventovanejsie miesto v najfrekventovanejsom case... denno denne, doobeda pri Colegiu a poobede pred radnicou. No kazdy z nas by bol taky mudry, prenosnym stojanom bez povolenia, bez uradneho suhlasu, bez zaplatenia poplatkov propagovat svoje vyrobky, sluzby, svoju firmu na frekventovanom verejnom priestranstve, rozlozit sa drzo, rovno pod oknami radnice...
#41065
RE: RE: RE: Svedkovia Jehovovi 41065
peko (ID: 92) | 12% Majster
peko | 20.11.2013 18:06
pred radnicou stali lebo chceli pogratulovac Palymu ze ho konecne po rokoch kandidaturoch zvoleli za "dajakeho " poslanca.
#41079
RE: RE: RE: RE: Svedkovia Jehovovi 41079
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 21.11.2013 17:33
Pod lamou byva najväcsia tma. V presovskom okrese je ich okolo dvesto. Poniektori zasiti i na radnici s pristupom k citlivym informaciam, k osobnym udajom...
#72803
RE: RE: RE: Svedkovia Jehovovi 72803
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 26.12.2019 21:42
Janko, ... .a ako to ty vieš? Ty budeš asi bohom, nakoľko si vševediaci!?
Pamätaj na prorokov: "Postavím ťa ako znamenie"!
Skôr sa zaujímaj, čo chcú JS povedať aj takým ako si ty a iní?!
Stojíme pred zničením "Veľkého Babylonu", a ty si tu prihrievaš svoju polievočku.
A dnes málokto /okrem katolíkov/ pochybuje kto je dominantnou súčasťou Veľkého Babylonu"?! Alebo , kto je "človekom neprávosti"?! Poprípade tou "duchovne mŕtvou tretinou zeme" zo Zjavenia 8 kapitoly? https://milano.blog.pravda.sk/2019/05/03/hadank...
#72802
RE: RE: Svedkovia Jehovovi 72802
Hammer | 26.12.2019 21:36

Tento príspevok porušil kódex diskusného fóra , a preto bol odstránený.

#41046
RE: Svedkovia Jehovovi 41046
moto (ID: 3851) | 25% Začiatočník
moto | 19.11.2013 17:49
Ta teba jbu ale bludy!!! !!
#41064
RE: Svedkovia Jehovovi 41064
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 20.11.2013 16:50
Koniec sveta očakávali v minulosti viackrát (v rokoch 1914, -18, -25, ). Dôsledkom očakávaného konca bol predaj majetkov stúpencov a príprava na spasenie. Naposledy v roku 1975 sa proroctvo o armagedone zase raz nenaplnilo. Po tomto opätovnom fiasku, zatiaľ, nestanovili presný dátum kedy má na sto pro nastať definitívny koniec.
#41080
RE: RE: Svedkovia Jehovovi 41080
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 21.11.2013 17:37
Hotova katastrofa, v priebehu storocia styri krat presli materialnym ocistcom. Koniec stareho a zaciatok noveho zivota zbaveneho materialnych nanosov...
#72804
RE: RE: RE: Svedkovia Jehovovi 72804
Hammer | 26.12.2019 21:45

Tento príspevok porušil kódex diskusného fóra , a preto bol odstránený.

#71003
RE: RE: Svedkovia Jehovovi 71003
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 21:48
Konce sveta? A ktoré náboženstvo ho neočakávalo? RKC a protestantizmus ich majú nie na desiatky, ale stovky koncov.
Pokiaľ viem, dané dátumy u svedkov stále platia, len sa inak naplnili. To ale nemožno povedať o iných, čo si tiež libubovali v tejto disciplíne. Lebo potom by sme mali spomenúť všetkých, čo hlásili koniec a ten neprišiel.
Viem, že niekde na nete je výpočet tých "koncov sveta", a naozaj je ich hodne.
A JS veria , že naozaj žijeme v takzvaných "posledných dňoch". A keď sledujem dianie vo svete, tak sám tomu verím. Ak už ateisti v médiách píšu články, že "všetko sa splna presne podľa biblického scenára", tak zrejme k niečomu sa chystá?!
Ako čitateľ a laik skúmajúci ekológiu, a príbuzné smery, viem, že naša planéta nemá už veľa času. Podla niektorých vedeckých diel nám zostáva tak desať-dvadsať rokov.
#74396
RE: RE: Svedkovia Jehovovi 74396
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 10.11.2020 00:31
Lenže iní kresťania /katolíci, protestanti/ mali tých koncov sveta na stovky! Vieš o tom?
Pozri sa na internet a skús ich nájsť! Na anglických stránkach máš ich neúrekom. A aj knihy, ktoré sa výlučne zaoberajú "koncami sveta" počas celej kresťanskej histórie!
Alebo si daj do vyhľadávača: "apokalyptické roky" a podobne. Uvidíš koľko tých koncov nájdeš! Niečo ti sem dám: www.sullivan-county.com%2Fnf0%2Fy2k%2Fbible_ca.... onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s...
----------------------------------------------------------
https://milano.blog.pravda.sk/2020/02/15/vyjdi-...
#55359
RE: Svedkovia Jehovovi 55359
Divla (ID: 4752) | 67% Praktikant
Divla | 26.8.2015 18:10
Malo ísť o diskuziu nie o "rigoróznu prácu" zbytočne dlhý príspevok o niečom, čo každý pozná
#55373
RE: RE: Svedkovia Jehovovi 55373
deja_vu (ID: 543) | 29% Pokročilý
deja_vu | 27.8.2015 12:49
Každý?
#72801
RE: Svedkovia Jehovovi a posolstvo záchrany! 72801
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 26.12.2019 21:30
Samozrejme, že vždy odporcovia pravdy hanobili činnosť tých, ktorí poukazovali, že niekto sa spreneveril Bohu a kresťanskému životu a pravde. Svojho času aj Ježiš bol všetko možné, len nie ten, koho by akceptoval svet. Jeho "príbuzní ho dokonca chceli dať zatvoriť", /Mar.3,21/ ked začal svoju zvestovateľskú činnosť! A tvrdili , že sa "pomiatol". Ak tak svet/židia a pohania/ tvrdili o ňom a kresťanoch, apoštoloch, ... ... čo si myslíme, ako bude svet posudzovať dnešnú zvestovateľskú činnosť Jehovových svedkov, ktorí presne dnes konajú to isté, čo Ježiš a kresťania v 1 storočí? Samozrejme, že budú tvrdiť to, čo aj ty a svet ktorý odporuje dnešným Božím ctiteľom. Ale skúsme byť jednoducho pragmatickí a povedzme si, kto dnes robí to, čo je zmyslom znamenia z Matúša 24,14 ... .. ??? Kto dnes ako v minulosti káže pred "Pánovým dňom" posolstvo záchrany, posolstvo o Božom kráľovstve? Nikto iní, iba JS. To, čo iní hlásajú/sporadicky, útržkovito, nepresne, zle/, je všetko možné, len nie "dobré posolstvo o Božom kráľovstve"! A ako by aj mohol svet ho hlásať, keď dodnes nechápe , čo to je Božie kráľovstvo"? A tak evanjeliové posolstvo nahradili "sociálnym evanjeliom, teológiou oslobodenia, teológiou prosperity a podobne". Jehovovi svedkovia sú aj predmetom osočovania, nenávisti, prenasledovania, lebo "nie sú časťou sveta". Ale tí "pravoverní", tí stále a horlivo podporujú svet, ktorému "vládne satan" a ktorý "prepožičiava svoju silu a právomoc šelme", teda politickým prvkom sveta. Možno nikdy nečítali Jakuba 4,4 ... .. "Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha". Ale čo tam potom, ... ..však oni si to už nejako zdôvodnia pred Bohom, a aj to, prečo sa zanedbala "služba slova" a pastieri "pásli iba seba samých". /Ez.34 kap. / A ak sa niekto snaží učiť ľudí o Bohu a očisťovať biblickú pravdu od pohanskej mytológie/nebiblických dogiem/ a pomáhať ľudom na ceste k životu, ... .tak to ešte niekto kritizuje a haní! Autor príspevku čo to tak robí, si neuvedomuje, že JS si ctia zákony a vedia čo môžu a čo nie? A rešpektujú slobodu náboženského vyznania a prejavu iných. A tak by to mali robiť všetci. Stredovek a hon na čarodejnice už skončil. A aj ideológia jedinej, neomylnej pravdy!
#41047
skusenost 41047
hepka (ID: 2909) | -8% Začiatočník
hepka | 19.11.2013 18:52
v malej dedinke pri Presove, sa v jedno popoludnie objavili viacere skupinky jehovistov. Sli od domu k domu aj so svojimi brozurkami, nahodou som isla navstivit babku aj tetu, ktore su na tom zdravotne zle a sedeli na dvore na lavicke, smerovali k nim, ale ja som vosla do branky skor, a hlasito som ich pozdravila "Pochvaleny bud Jezis Kristus", ako este byva starym zvykom, no neverili, by ste ako sa rychlo zvrtli a mizli prec. Casto sa zastavia aj u mojej mamy, a ta, ked im zacne klast uplne logicke otazky, tak su totalne v uzkych. A jej dom nadalko obchadzaju.
#41063
RE: skusenost 41063
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 20.11.2013 16:41
Mojim známym na dedine, v blízkosti ktorých bývali, neprišli na pohreb, pretože majú zákaz zúčastniť sa na pohreboch iných vyznaní a majú zákaz nosenia smútočného oblečenia. Nemôžu sa zúčastniť svadby manželského páru iného vierovyznania, čítať publikácie iných vyznaní. Neodporúča sa im mať vyššie vzdelanie. Bežné je zasahovanie do intímneho života, neodporúča sa im mať detí.
#71004
RE: RE: skusenost 71004
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 21:53
Zrejme žartuješ? To naozaj ste tak nabrúsení na svedkov, lebo to čo píšeš je jasný nezmysel. Sám mám v rodine svedkov, ale takú halúz som ešte nepočul. Preboha ľudia vážte svoje slová. Ved to je hotová demagógia. Pre brvno vo svojom oku nevidíte dobre, a chcete niekomu vybrať slamku z oka. Musím to povedať, ale to čo píšeš je choré! Nie je to tak, a vie to každý rozumný človek.
#41102
RE: skusenost 41102
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 22.11.2013 13:02
Spolupatricnost ku Slovensku vyjadrit nesmu, ale cudovala by si sa ako manipuluju a ovplyvnuju ciganov... Po jednom z takychto obchadzani domov, sa starostka v obci pytala ciganov kvoli comu prisli a co chceli. Cigani na to starostke: No ta utoreli o jehovovi a chceli, ze by sme se prihlaseli ku narodnosci madarskej, bo kedz se prihlasime ku Madarom ta nam budze lepsi... A to, podotykam, sa deje tu, v presovskom okrese.
#71005
RE: skusenost 71005
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 22:24
Pobavilo Hepka. Svedkovia podla mojich skúseností majú také poznanie, že my sa máme čo od nich učiť. 95% kresťanov nepozná Bibliu, tak nám povedz aké logické otázky im tvoja mama kladie"? O trojici, alebo o pekle? Alebo o háčkovaní?
#74397
RE: skusenost 74397
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 10.11.2020 00:37
Tomu neverím , nakoľko takmer žiadny katolík nepozná Písma. Sám som bol dlhé roky katolík a o tom viem svoje. Evanjelici sú na tom omnoho lepšie. Ale aj to viac reformovaní, adventisti, letničiari a podobne.
Teda, dovoľte mi neveriť vaším slovám, lebo viem že svedkovia poznajú Písma a neboja sa vydávať svedectvo aj na farách, biskupských úradoch a podobne. Aj medzi JS sú bývalí kňazi a mníšky, mnísi!
A mám zato, že v RKC je to viac o "nepochopiteľných tajomstvách" ako o "logike"!
https://milano.blog.pravda.sk/2020/03/06/ucenie...
#41054
Uzas odkur z minulosti 41054
Solivarcan (ID: 292) | 0% Začiatočník
Solivarcan | 20.11.2013 12:45
...pamatam sa na mojho velmi dobreho priatela ktory uz zial nieje medzi nami Prof. Mareka Pribulu, ktory sa pred mnohymi rokmi zastavil pri takych dvoch zo straznou vezou pri starom tescu... kedze vystudoval teologiu tak ich spociatku troska pocuval a ked uz tych bludov typu..." na tomto mieste sa v biblii pise a na tamtom sa hovori a podobne veci povytrhavane z kontextu" bolo akurat tak dost tak ich zastavil a vravi im... na jednom mieste biblia hovori... a siel a obesil sa (zrejme Judas po zrade Krista) ... a na inom zas hovori...chod a urob aj ty tak... nuz... . chodte a robte podobne... :-) ironicky ale trefne ich zrusil na body .. ludia sa veselo pobavili Svedkovia zbalil fidlatka a bolo. :-)
#41125
RE: 41125
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 23.11.2013 11:32
Ked sa s nimi zapleties, tazko sa ich zbavis. Pouzivaju rôzne metody natlaku az po fyzicku likvidaciu. Je niekolko pripadov zpred rokov skoncenych smrtou Jehovistov, ktori chceli odist alebo odisli zo spolocenstva. Chlapik pocas jazdy vypadol z vlaku potom, ako opustil komunitu Jehovistov, pred tym sa mu vyhrazali. Dalsieho, co chcel opustit spolocenstvo, nasli za velmi podozrivych okolnosti obeseneho v zahrade rodinneho domu pri Bratislave. Znamy pripad dvoch sestier v Presove, Jehovistiek, ktore nasli doma mrtve. Podozrenie z ritualnej vrazdy, ale udajne spachali kolektivnu samovrazdu...
#41167
Svedkovia Jehovovi-rituálne vraždy 41167
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 26.11.2013 16:42
Takýchto prípadov rituálnych vrážd a kolektívnych rituálnych samovrážd, s prepojením na Svedkov Jehovových, je na Slovensku viac ako dosť. Mohlo by sa zdať, že Svedkovia Jehovovi takých činov nie sú schopní, ale opak je pravdou. Svedkovia Jehovovi majú na svojom konte (len za niekoľko posledných rokov!) niekoľko desiatok životov. Členovia sa stavajú od nich závislí a sú izolovaní od okolia. Situácie sú natoľko extrémne, že umožňujú tie najotrasnejšie činy – rituálne vraždy a rituálne samovraždy.

Medializované prepojenie Svedkov Jehovových s hromadnou vraždou z roku 2006
http://www.pluska.sk/showdoc.do?docid=9182&show...

Prípad z pred niekoľkých dní. Rituálna samovražda manželov
http://www.pluska.sk/krimi/domace-krimi/mrtvi-m...
#41128
41128
Roobert (ID: 2742) | 32% Majster
Roobert | 23.11.2013 19:17
Mal som bývalú kolegyňu, ktorá patrila medzi liehovistov. Napriek tomu, že sme spolu pracovali 1,5 roka denno-denne, tak sme sa k téme ich náboženstva dostlali len raz a aj to iba okrajovo ohľadne transfúzie krvi, ktorú odmietajú. Inak sme sa na túto tému vôbec nebavili. Ja som celkom silný filantrop a keď môžem tak pomôžem, či už bezdomovcovi, ktorý predáva Nota bene, alebo zbierkam na detské domovy, posielaním peňazí do krajín tretieho sveta, ale nemám rád ak ma niekto obťažuje tým, že "sa chceme iba porozprávať". Vtedy použijem spojenie "ste dvaja, rozprávajte sa medzi sebou".
#41178
RE: 41178
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 27.11.2013 15:59
To si este dobre dopadol, pokial za "tvojou" jehovistkou nechodili do zamestnania na "navstevy" jehovisti na niekolko hodinove seansy, len tak trochu si pokecat pri cajiku alebo kavicke... po postavani a bludeni v chladnom pocasi mestom, neprisli si na hodinku posediet a zohriat sa ku kolegynke jehovistke, pokial tvoja jehovistka v zamestnani nezneuziva pracovny cas, xerox a scener na rozmnozovanie nabozenskych materialov, brozur jehovistov a permanentne sa tebe a dalsim kolegom neznazi votriet do priazne a ponuknut ti jehovisticku literaturu na precitanie a pozvat ta na nejake to stretnutie, ktore sa zvycajne kona uprostred tyzdna v Sale kralovstva alebo dohodnut si v hociktory den stretnutie, seansu jehovistov, u teba v domacnosti. Jehovisti vedia byt neskutocne dotieravi, otravni a nechutne dokazu obtazovat, a ak kolegynkine ponuky, navrhy odmietnes, môze sa ti stat, ze rôznymi zakulisnymi intrigami sa ta bude snazit zbavit, po za chrbat zakerne osocit ta, ba az vystvat, pripravit o zamestnanie, pretoze po tvojom odmietnuti jej ponuk a potom, co si sa o nej, jehovistke, a jej aktivitach a aktivitach dalsich jehovistov, ktori za nou do zamestnania chodia, nechtiac, nevedomky dozvedel je neprijatelne, aby s clovekom ako si ty nadalej pracovala, komunikovala... ona totiz môze byt medzi jehovistami "niekto", povazuju si ju, pretoze v zamestnani ma pristup k databazam, informaciam o zamestnancoch statnej alebo sukromnej firmy, dozvie sa kadeco, co sa môze jehovistom hodit...
#41180
RE: RE: 41180
Roobert (ID: 2742) | 32% Majster
Roobert | 27.11.2013 17:48
Stalo sa ti niečo z toho čo píšeš? Pravdepodobne nie a sú to len Tvoje úbohé domienky. Bol som jej nadriadený a ak by sa stalo niečo z toho čo píšeš, tak by som to v zárodku zastavil. Nič také sa nestalo. Na jehovistov všetci pozerajú cez prsty hlavne kvôli ľudom ako si Ty. Hádžeš všetkých do jedného vreca a žiadneho z nich osobne nepoznáš. Je mi z Teba ZLE!!! ! Ešte dodám, že vekovo sme boli ja 26 a ona 51, vzájomne sme sa rešpektovali a spolupracovali sme bez problémov. Toto je pravda, fakt, realita, to čo ty hore trepeš sú domienky, ohováranie a výplody bujnej fantázie.
#41196
RE: RE: RE: 41196
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 28.11.2013 13:26
Ty musis byt neskutocne schopny... Vo svojom veku si bol jej nadriadenym, predpokladam, na zakaznickom centre niektoreho z mobilnych operatorov alebo obaja ste pracovali u Slovak Telekomu... Vybavovala zakaznikov a ty si ju riadil? Ku krajine, k statnemu znaku, ku hymne sa nehlasia, ale u statnych organizacii a statnych firiem sa radi zamestnavaju... To, co v predchadzajucom prispevku uvadzam, si pis, je pravdive, dialo sa a stale sa to deje, jedna sa o konkretne osoby. Ved oni to citaju a vedia kolko bije. V jednom s tebou suhlasim... taketo spôsoby a aktivity je treba v zarodku zastavit a radikalne riesit, hlavne, ked sa jedna o statnu organizaciu, kde zamestnankyna – jehovistka, zneuziva pracovny cas, a len sa vyhovara, pre to, pre hento, kvôli tomu, kvôli hentomu nestihala... po skonceni pracovnej doby so straznymi vezami a letakmi v rubsaciku na chrbte uteka, lebo pred branou ju stepujuc cakaju jehovisti, ponahla sa vyzvanat po bytoch alebo obchadza svoj rajon od Cierneho mosta po chodniku k zeleznicnej stanici a spät po druhej strane cesty, od autobusovej stanice ku hlavnej poste, isto si si dvojicu vsimol, pocerna, zvycajne vo dvojici s blondinou, v case, ked sa cezpolni ponahlaju z prace a skôl na vlaky, autobusy domov...
#41198
RE: RE: RE: RE: 41198
Roobert (ID: 2742) | 32% Majster
Roobert | 28.11.2013 14:53
ty bejby neries mna ja som strateny pripad navyse velmi tvrdohlavy, ries svoj xenofobny postoj k prislusnikom inej viery ako je ta tvoja...
#41199
RE: RE: RE: RE: RE: 41199
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 28.11.2013 15:59
Neoháňaj sa nejakou vymyslenou xenofóbiou. Tvoj názor je nepochopením situácie, sám si sa zamotal do vlastných osídiel vnútorného nepochopenia. Určite jankakor xenofóbiou netrpí, práve naopak.
#41151
Základnou podmienkou registrácie je min. 20 tisíc členov 41151
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 25.11.2013 17:46
Súčasťou návrh na registráciu cirkvi a náboženskej spoločnosti je čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov s trvalým pobyt na území Slovenskej republiky, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel. Vzor čestného vyhlásenia poskytne na požiadanie cirkevný odbor MK SR.
Podľa posledného sčítania nespĺňajú základnú podmienku registrácie, t.j. , počet členov.
#41179
RE: Základnou podmienkou registrácie je min. 20 tisíc členov 41179
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 27.11.2013 16:13
No pocet clenov je hlboko pod hranicou 20tisic. Zrejme je na mieste opätovne posudenie... za sucasneho stavu clenskej zakladne by sa Svedkovia Jehovovi nemali nachadzat medzi registrovanymi cirkvami a nabozenskymi spolocnostami...
#41181
RE: RE: Základnou podmienkou registrácie je min. 20 tisíc členov 41181
Roobert (ID: 2742) | 32% Majster
Roobert | 27.11.2013 18:00
To Tvoje "hlboko" pod hranicou je presne 17 219 podľa posledného sčítania ľudu z roku 2011, ale radšej je pizzovať, ako si zistiť fakty. Liehovisti sú 7 najväčšou cirkvou (vrátane skupiny bez vyznania) na Slovensku:
- Rímskokatolícka
- Bez vyznania
- Evanjelická
- Gréckokatolícka
- Reformovaná kresťanská
- Pravoslávna
- Jehovovi svedkovia
...
#41182
RE: RE: RE: Základnou podmienkou registrácie je min. 20 tisíc členov 41182
#41200
Počet členov, nie sympatizantov 41200
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 28.11.2013 17:06
Vieš len toľko, čo si vyčítal z wiki? Nič viac? V prvom rade by si mal vedieť, že sa jedná o Náboženskú spoločnosť a ide o počet členov(!) nie sympatizantov. Chýbajúci počet bezmála 3 tisíc členov je dosť. Či nie? Pravdivo vyplnené Čestné vyhlásenia k registrácii náboženskej spoločnosti by priniesli iné zaujímavé výsledky. Zistilo by sa, že počet členov je ešte nižší.
Náboženské presvedčenie Svedkov Jehovových je extrémistické: kážu neznášanlivosť, trieštia rodiny, hlásajú nenávisť... vraždia

čítaj
http://www.sekty.sk/sk/articles/print/118
#41217
RE: Počet členov, nie sympatizantov 41217
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 30.11.2013 11:22
Kto by uz z takych brutalnych cinov, ako su znasilnenia, vrazdy, ... upodozrieval takych milych ludi ako su Jehovisti... ved oni nic zle nerobia, iba ocistuju svet od hriesnikov... Kolko zeto mame na Slovensku neobjasnenych vrazd, znasilneni... ?
#41218
RE: RE: Počet členov, nie sympatizantov 41218
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 30.11.2013 21:58
Mne sa ľúbi, ako sa tu poniektorí diskutujúci viete rozvášniť.

Od párika ľudí postávajúcich na ulici a vidiacich zmysel života v šírení svojho pohľadu na svet, dochádza v tejto diskusii k načrtnutiu súvislosti medzi vraždami a jehovistami.

Apropo... štatisticky nám na Slovensku klesá počet vrážd. Ak to je spojené s rastom jehovistickej komunity, tak je to dar z nebies.

Niekedy by som uvítal, ak by sme viac riešili rozumom a menej emóciami. Emócie patria do rodiny. V diskusiách by malo vládnuť racionálno.
#41221
RE: RE: RE: Počet členov, nie sympatizantov 41221
5.3.2008 (ID: 331) | 4% Praktikant
5.3.2008 | 1.12.2013 14:43
spojene s poklesom komunity. sucasny stav komunity v sr odhadujem na maximalne 11 az 12 tisic clenov.
#41230
RE: RE: RE: RE: Počet členov, nie sympatizantov 41230
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 2.12.2013 20:24
Tak to je potom z istého pohľadu pozitívna správa. Trošku sme sa ateizmom priblížili bratom Čechom.
#41225
RE: RE: RE: Počet členov, nie sympatizantov 41225
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 2.12.2013 16:02
Xelen, v rodinách, kde rodičia, syn, alebo dcéra sa stali Svedkami, vidieť aká dráma viery i života prepukla. Svedok trávi päť večerov v týždni v rámci školení Organizácie. Ďalší čas trávi zvestovaním a domácou prípravou na štúdium. Ak mu napriek tomu zostáva voľný čas, je vedený k tomu, aby postupne odvykol od takých zbytočností, ako sú prechádzka, víkendy s rodinou a podobne a svoj čas radšej venoval službe Jehovovi. Systematicky rušia jeho kontakt so svetom okolo neho. Organizácia sa stane zmyslom života jej člena, všetok čas, ktorý má, venuje Organizácii. Jeho práca a problémy sa týkajú výhradne Organizácie. Jeho myslenie je natoľko deformované, že svet okolo neho mu je cudzí, dokáže žiť len v Organizácii a pre Organizáciu. Príde o všetko: priateľov, známych, rozpadne sa mu manželstvo, rodina. Po dlhoročnom akceptovaní akejkoľvek náuky ústredia je presvedčený, že jedine v Organizácii má šancu prežiť strašný armagedon.
Apropo.. zneužívanie detí je najrozšírenejšie práve medzi Jehovistami, i keď sa to snažia všemožne držať pod pokrievkou.
#41228
RE: RE: RE: RE: Počet členov, nie sympatizantov 41228
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 2.12.2013 20:18
Súhlasím, že ak hocaká duchovná skupina izoluje človeka od spoločnosti, je to zlé. Počul som, že sekta dokáže postupne namotať človeka. Od prvých stretnutí, až po úplné oddanie sa. To máš pravdu. Vtedy je to nebezpečné.

Neviem len, či jehovisti sú takáto sekta. Nemám skúsenosti. Reagoval som na načrtnuté spojenie jehovistov s vraždami. Čo je podľa mňa nepremyslený úsudok.

Celkovo mám pocit, že misionárstvo (jehovistické, moslimské, kresťanské) je agresívna forma sebaprezentácie. Zasahuje do intímnej zóny človeka. Podľa mňa by sa malo duchovenstvo presadzovať cez pozitívne skutky. Potom by sa k nim hlásili ľudia sami.

Teda.. ak niekto stojí na ulici a ticho ponúka svoje názory, dá sa to zniesť. Nemusím sa pristaviť. Ak ale niekto klope na moje dvere, aby sa porozprával, to už poriadne narušuje moju zónu a vtedy treba byť kritický.
#41239
RE: RE: RE: RE: RE: Počet členov, nie sympatizantov 41239
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 3.12.2013 17:41
Svedkovia Jehovovi zďaleka nie sú presvedčení pacifisti, i keď to o sebe tvrdia. Všeobecne zákony, v tom ktorom štáte, im nedovoľujú odpadlíkov zabiť, keď ale takáto možnosť nastane, budú nemilosrdne vyvraždení. Zatiaľ jednajú tak, ako keby už nežili, v ich očiach sú už mŕtvi.
Klikni
http://www.sekty.sk/sk/articles/print/118

http://www.pluska.sk/showdoc.do?docid=9182&show...
#41244
RE: RE: RE: RE: RE: RE: Počet členov, nie sympatizantov 41244
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 3.12.2013 21:26
To ale neboli normálni ľudia. Podľa mňa psychicky zdravého človeka nik neprinúti k vražde. Hmm... som sa nezamýšľal. Možno fakt len na pokraji.. ale nie.. to už muselo byť spojenie psychicky labilného s vymytím mozgu. Drsné príbehy sa dejú.
#74399
RE: RE: Počet členov, nie sympatizantov 74399
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 10.11.2020 00:49
New Catholic Encyclopedia (Nová katolícka encyklopédia) odôvodnene uvádza, že Jehovovi svedkovia si získali povesť „jednej z najlepšie sa správajúcich skupín na svete“.
Hádaj , prečo je tomu tak?
A kto má pravdu? Ty alebo skupina viacerých odborníkov čo písala túto encyklopédiu a zhromažďovala informácie o svedkoch počas dlhšieho obdobia?
Teda, tie "vraždy, znásilnenia" by som pripisoval viac formálnym "kresťanom" /matrikovým/ nikdy nie svedkom!
Ale to je všeobecne známy fakt!
Ale chápem, kto chce vidieť svedkov zlých, tak takých ich aj uvidí! Predsudky aj dnes vládnu! https://milano.blog.pravda.sk/2019/09/27/vsetko...
#41367
ustava SR 41367
peko (ID: 92) | 12% Majster
peko | 18.12.2013 20:02
(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.
#41384
RE: ustava SR 41384
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 20.12.2013 14:15
peko, co chces tym povedat?
#41412
Je po Vianociach 41412
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 27.12.2013 15:35
V priebehu polhodiny som stretla hned dve dvojice Jehovistov – zvestovatelov, dvoch ciganov a dve zeny, starsiu sesdesiatnicku a mladsiu s nou tu, co postavala pred mestskym uradom. Chodiac na ulici oslovuju a obtazuju chodcov, snazia sa nadviazat nacviceny rozhovor. Muselo to byt pre nich tazke cakat pokial sa nam skoncia Vianocne sviatky.
#41448
Podľa gregorianskeho kalendára :-) 41448
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 7.1.2014 13:10
Notoricky známa dvojica opäť, v tejto chvíli, stojí pred radnicou.
Sú pripravovaní na vedenie takéhoto rozhovoru. Sami si volia tému rozhovoru, ktorú najlepšie ovládajú. Súčasťou stretnutí Jehovistov sú aj scénky o technike zvestovania, na ktorých si v praxi nacvičujú metódy zvestovania. Kladie sa dôraz na to, aby hovorili naučené texty spamäti a tak zvyšovali dojem, ktorý vyvolávajú. Používajú pritom formulácie, ktoré dobre znejú a vyvolávajú u poslucháča dojem spolupatričnosti a vzbudzujú jeho dôveru. Vôbec nemajú v úmysle niečo hľadať, naopak, majú jasný úmysel presvedčiť a získať na svoju stranu. Najprv polichotia svojmu poslucháčovi, že je človek inteligentný a dokáže kriticky posúdiť učenie svojej cirkvi. Začnú hovoriť o tom, aká je drahocenná krv Kristova. Spočiatku nešokujú prílišným odporom k viere poslucháča. Začínajú tým, čomu verí aj on a postupne sa snažia získať jeho dôveru, ponúknu knihy a časopisy, snažia sa získať súhlas k návšteve.
#45281
Pozor! Jehovisti opäť v akcii 45281
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 10.9.2014 13:40
V poslednych dnoch badat zvysenu aktivitu Jehovistov. Suvisi to s koncom prazdnin a dovoleniek. V meste je po prazdninach mnozstvo studentov domacich i cezpolnych... Zname dvojice Jehovistov postavaju na najfrekventovanejsich miestach: pred autobusovou stanicou, pri radnici na Florianovej ulici, pohybuju sa po Hlavnej ulici, v blizkosti stredoskolskych a vysokoskolskych internatov(!) ... poznajuc pomery oslovuju a skusaju namotat najmä mladych, nadviazat kontakt, dohodnut si stretnutie...
#45289
RE: Pozor! Jehovisti opäť v akcii 45289
santamental (ID: 288) | 5% Pokročilý
santamental | 10.9.2014 16:30
sekta do ktorej vstupis a uz nevystupis, pretoze ti rozdrbu cely zivot.
#49200
V kuse otravujú 49200
civilisations (ID: 921) | 34% Profesionál
civilisations | 23.12.2014 14:44
Svedkovia Jehovovi Vianoce neslávia, ale je až nechutné ako dennodenne otravujú so svojimi brožúrkami na Vianočných trhoch, stoja pri mestskom úrade a v kuse otravujú. Ani na Vianoce nedajú pokoj. Sú sviatky, ale ak ma ešte raz niekto z tých trafených Svedkov Jehovových osloví, nezdržím sa a otvorene ich pošlem do psej matere.
#49206
RE: V kuse otravujú 49206
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 25.12.2014 17:40
Kec idzem kolo ňich tha prepňem na kozmicke vlni.
Co mi však vaďi vecej su našo medialki, od zastrčkovich až po sukromne. Predtim dzedo mraz a teraz všadzi same chrismosi. To mi ňemame svoje šumne pišňički? Ľudovki presunuľi po pulnoci a cez dzeň ľem sama anglo-americka banda špiva, skorej zavija. O programe v telkoch aňi ňehutorim. Same U. S. A. hujerovini z Debilwodu.
#49227
RE: V kuse otravujú 49227
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 29.12.2014 13:55
Dverami ich vyhodis a oknom ti vlezu... Krestania, su mierumilovni, nastavuju druhe lice... no take nieco urobit mohamedanom, pocas najväcsich sviatkov ich lanarit, odhovarat od viery, od islamu, no poviem ti, az zle mi je domysliet ako by Jehovisti v momente skoncili...
#49315
RE: RE: V kuse otravujú 49315
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 3.1.2015 11:48
šak naj i ostatňe cirkvi robia propagandu pri Toriše. Naj še precahuju, kto vecej ovečkoch zlaka sebe do košara. Šak to peňeži, ňe?
#55338
RE: RE: RE: V kuse otravujú 55338
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 26.8.2015 11:39
Ta ti si skadzi prisol? Jehovisci su odkedi cirkev? Ale, pravda, pri Toryse maju Salu kralovstva...
#62300
Jehovisti pri radnici 62300
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 5.9.2016 14:48
Kedy zacne mesto, respektive mestska policia, riesit problem Jehovisti, ktori roky pri radnici nechutne obtazuju okoloiducich?
#62305
RE: Jehovisti pri radnici 62305
5.3.2008 (ID: 331) | 4% Praktikant
5.3.2008 | 6.9.2016 12:53
Daj fotecky.
#62307
RE: RE: Jehovisti pri radnici 62307
peko (ID: 92) | 12% Majster
peko | 6.9.2016 13:08
Myslis jej ako pred PC v depresii zapija tabletky s palenkou... .??
#62309
62309
sangalo (ID: 5117) | 5% Pokročilý
sangalo | 6.9.2016 15:18
Najprv musi byt vznesene obvinenie a potom sa tym zacnu zaoberat, zalezi ale, ci taketo obtazovanie sa kvalifikuje ako trestny cin a potom nas trestno pravny poriadok nic nehovori o dlzke natahovaciek, lebo cim dlksie sa to vlecie, tym lepsie pre istu skupinu vydieracov o)))) Takze tak, sk to niekomu vadi a obtazuju ho na chodniku, tak ak im nevie slusne poriadne vynadat, tak len tajnu kameru a svedkov a potom vzniest obvinenie
#62310
RE: 62310
sangalo (ID: 5117) | 5% Pokročilý
sangalo | 6.9.2016 15:21
kameru a svedkov, ale nie jehovovych som samozrejme myslel o))))
#62312
RE: RE: 62312
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 6.9.2016 17:36
Hej všadzi kameri, aľe kec treba ta jak narokom maju"poruchu" abo maju slabu rozlišovacu schopnosc. Podľa teho nakeho. Napr. Kebi tam bul Kotleba, znaľi bi sme i veľkosc slipoch i virobcu... ..
#62327
RE: RE: RE: 62327
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 7.9.2016 16:03
Alebo su kamery v tom case otocene inym smerom... ako ked rozbili podstavec Krista a musel to zacvakat, sak vies kto...
#62326
RE: jehovisti pri radnici 62326
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 7.9.2016 15:57
Od toho je mestska policia, poslanci, primatorka, aby to riesili... Fotografie jehovistov urobene mame, ako a kedy sa dvojice pri radnici striedaju a u väcsiny z nich su zname mena. Je najmenej fotografie sem vlozit alebo do dikusii na nete, fb, twitter, otazka zopar minut...
#62341
RE: RE: jehovisti pri radnici 62341
jurajh0 (ID: 5150) | 0% Začiatočník
jurajh0 | 8.9.2016 12:16
Nechapem vlastne co proti nim mas? Nie som svedok ale ved staci ich ignorovat a neverim ze ti nedaju pokoj, apropo k k tomu ze tam stoja myslim maju nejake potvrdenie od mesta ze tam mozu byt a ak by ho nemali tak tam davno nestoja a primatorka resp. poslanci to urcite nebudu riesit lebo keby sa dozvedelili kolko svedkov pracuje na MU vedla nich tak neviem ako by sa zatvarili
#62345
RE: RE: RE: jehovisti pri radnici 62345
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 8.9.2016 13:45
Rada by som to potvrdenie od mesta videla, ze maju povolenie stat pri radnici... a to, ze Jehovisti maju pristup k citlivym informaciam, osobnym udajom, databazam, je dalsi velky problem... snoria, vynasaju info a vies ty, v ktorej centrale to konci, kto dalej s udajmi pracuje a na aky ucel ich vyuziva?
#62344
62344
sangalo (ID: 5117) | 5% Pokročilý
sangalo | 8.9.2016 12:51
a zobraci dokonca v mestach zobraju aj bez povolenia ministerstva psoty o)))
#62346
RE: 62346
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 8.9.2016 13:59
Kolko mame neobjasnenych vrazd, ritualnych vrazd? A ritualnych samovrazd? Ale kto by z takychto brutalnych cinov upodozrieval slusnych, zdôrilych Jehovistov?
#62347
RE: RE: 62347
sangalo (ID: 5117) | 5% Pokročilý
sangalo | 8.9.2016 16:10
v kazdom pripade jehova rovna sa boh, tak naco brat ludom iluzie o ich roznomennom spasitelovi... .ritualna vrazda samozrejme nie je o bohu ale o pometencoch, ktori nevedia co zo sebou, cize chori ludia... .a v podstate ak sa takto vykynozia, tak aspon bude cistejsie ovzdusie na chodnikoch
#62348
RE: RE: RE: 62348
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 8.9.2016 17:07
wau prikazal im to Boh a oni iba cistia svet od hriesnikov...
#71009
RE: RE: Konšpiračná Janka 71009
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 22:44
Myslím že nikto Janka. Okrem teba. Ale na nete sú štatistiky, o samovraždách a vraždách ale svedkov tam sotva nájdeš. Hádaj, akých ľudí je tam najviac? Akého vierovyznania? Je to ľahká otázka?
-----------------------------------------------------------------------
Databáza úmrtnosti WHO a priložená mapa s počtom úmrtí na 100 000 obyvateľov. Len na Slovensku je to každý rok cca 500-800 dokonaných samovrážd a ďalšie stovky pokusov. A to je len malé Slovensko! Švajčiarsko (15. februára, RV) – V uplynulých dňoch Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že od roku 1950 do roku 1995 došlo ku globálnemu nárastu samovrážd o 60%. Na svete každoročne spácha samovraždu jeden milión……Každý rok !!!
Tu sú krajiny s najväčším počtom samovrážd – Mapa.

www.financnytrh.com%2Ftu-su-krajiny-s-najvacsim... onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&...
Kde sa najviac vraždí?.. ... ... . www.tvnoviny.sk%2Fzahranicne%2F1751791_kde-na-s... onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&...... ... ..tu je prehľad! 437-tisíc zaznamenaných vrážd v celosvetovom meradle.
#71010
RE: RE: RE: Konšpiračná Janka 71010
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 22:48
Oprava: www.tvnoviny.sk%2Fzahranicne%2F1751791_kde-na-s... onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s...
--------------------------------------
www.financnytrh.com%2Ftu-su-krajiny-s-najvacsim... onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s...
----------------------------------------
Hádam to už bude OK?
#62349
podprahove vnimanie 62349
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 8.9.2016 17:47
V literature Jehovovich Svedkov sa nachadzaju podprahove obrazky. Spochybnit to nemôze nikto lebo tam su... Nahodou sa tam nedostali, kedze su digitalne upravovane a dôkladne kontrolovane, aby sa dostali do tlace.
#62351
RE: podprahove vnimanie 62351
peko (ID: 92) | 12% Majster
peko | 8.9.2016 19:01
Neotravuj hovadinami...skus radsej poprosit niekoho z okolia nech ta poriadne pretiahne aby si prisla na ine , ..obrazky. Mozno budes prilepovat fotky z kamasutry.
#62370
RE: RE: podprahove vnimanie 62370
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 9.9.2016 13:27
Podprahovych obrazkov v literature Jehovistov je velke mnozstvo, ze ani nevies kde zacat: satanisticke symboly, lucifer, rohy, demon... vnimane su podprahovo. Jehovisti ponukaju casopisy: Strazna veza, rôzne brozurky. Manipuluju ludi a vyuzivaju na to vsetky dostupne prostriedky...
#62371
RE: RE: podprahove vnimanie 62371
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 9.9.2016 13:57
Podprahove vnimanie ovplyvnuje buduce spravanie osoby. Podprahove odkazy su zakazane, neeticke, ilegalne a tento zakaz je zahrnuty i do slovenskeho zakonodarstva.
#62377
RE: RE: RE: podprahove vnimanie 62377
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 10.9.2016 07:34
Dobre... a teraz choďte von na ulicu a spýtajte sa 100 ľudí, koľko z nich je podobne švacnutých a zrkadlovo si skladajú obrázky a hľadajú v nich diabla.

Pri správnom uhle nájdem vo vašich šatách troch kozlov a jednu rohatú strigu.
#62382
RE: RE: RE: RE: podprahove vnimanie 62382
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 10.9.2016 10:48
Obsah signalu im prechadza priamo do podvedomia. Signal sice zaregistruju, ale v tej chvili si to neuvedomia.
#62390
RE: RE: RE: RE: RE: podprahove vnimanie 62390
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 11.9.2016 14:04
Moje podvedomie je plne vyťažené príkazmi do Sorosa... jak kukám, tak kukám... signálky sa nezapli.

Ale prečo tu vlastne vy Jana také obrázky zverejňujete? Prečo nám chcete zle? Nechajte si svoje škodlivé obrázky pre vlastné podvedomie. Či už konáte ako chcú oni?
#62393
RE: RE: RE: RE: RE: RE: podprahove vnimanie 62393
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 12.9.2016 11:14
Mas z toho v hlavicke zmätok. No nevadi...

Ministerka spravodlivosti Zitnanska:
"Nedokazem tomu rozumiet. Som presvedcena, ze skutkovu podstatu trestneho cinu, ktora vyjadruje toto konanie, mame v pravnej uprave. Nerozumiem, nechapem. To je uz faza, ked to nie je o pravnej uprave, ale o tom, akym spôsobom dokaze s touto pravnou upravou pracovat policia, prokuratura a v konecnom dôsledku sudy".
#62402
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: podprahove vnimanie 62402
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 12.9.2016 17:47
Aľe šak še ňečudujme, ona veľo vecom ňerozumi. Harabin povedzel, že to taki pravňicki šuviks, aľe je bilim koňom Soroša.
#71007
RE: podprahove vnimanie 71007
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 22:31
Jankakor, ... .to myslíš vážne, alebo si z nás strielaš? Teba zrejme tí svedkovia už aj v noci mátajú danými podprahovými kresbami. Ale OK, ...každý sme nejakí, ale dá sa to liečiť.
#62353
62353
mam dosť (ID: 2697) | 10% Pokročilý
mam dosť | 8.9.2016 20:50
Naco si zase po roku otvorila tuto temu? Pises ze fotografie mame. To naco si fotis tychto ludi? Novodoba STB?
#62358
RE: 62358
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 9.9.2016 08:20
... ňeľem ich, aľe aj občanov, ktorí hvaria otvoreňe o migrantoch, ciganoch, zlodejoch v politike. Tak ňenapadne še kolo vas motaju aj s ruchovimi mikrofonmi. Jake agenci to ňeznam, aľe asi SIS, CIA, FSB, ... . Sem-tam vam pred budinkom zastaňe dajaki motor s napisom:Ochrana obyvavateľstva pred účinkami el.mag. polí. Kus postoja, šofer krečita novinki a dnuka v dodavke, ňezname co še robi...
Šak treba dac fotki u duhačoch.
#62366
RE: RE: 62366
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 9.9.2016 12:13
Kým nemáte podnik zamestnávajúci aspoň 500 ľudí alebo nie ste niekto vplyvný, jedná sa len a len o paranoju. Úprimne, kto sa v tejto republike zaujíma o obyčajného občana?
#62373
RE: RE: 62373
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 9.9.2016 15:36
sis monitoruje destrukcne spolocenstva, ktore predstavuju bezpecnostne riziko, to je zname. S partnerskymi sluzbami uzko spolupracuje v tejto oblasti.
#62412
RE: RE: RE: 62412
zdenka (ID: 990) | 6% Pokročilý
zdenka | 13.9.2016 16:57
Prave tam stoja, chlap a zena. Cierne okuliare a vyzeraju ako agenti
#62420
RE: RE: RE: RE: 62420
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 14.9.2016 07:26
Možno aj su. Ono v pošľednim čaše je priestor presiceni kadzijakimi agentmi, našimi abo cudzimi, horši jak za boľševika. Terazki vof piatek budze v BA aspoň 50 tis. agentoch co budu stražic bruselske politbiro. Tam ňehodno vobec chodzic, každi zos ruksakom budze mac zakaz vstupu do mesta. Bo co ked?
#62429
RE: RE: RE: RE: RE: 62429
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 14.9.2016 13:36
Co bude s Presovom? Nas kto bude strazic, ked sicke siskare i policajti budu v Blave a okoli?
#62428
RE: RE: RE: RE: 62428
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 14.9.2016 13:31
D.
Maju ich nafotenych... ten Jehovista ma fakt tmave okuliare. Uz mi to poslali, sice foto len cez mobil, ale, ako pozeram, tuto dvojicu zaznamenali pri radnici prvy krat...
#62433
RE: RE: RE: RE: RE: 62433
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 14.9.2016 18:03
Abi sme mu ňeubľižiľi. Co ket je ňevidiaci?
Mimovladki, tzv. sorošove ľudove milicie.
#62453
RE: RE: RE: RE: RE: RE: 62453
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 17.9.2016 10:58
Stoji pri radnici, caka na armagedon a kaze len tak do vetra, najmä vtedy, ked ludia idu z kostola alebo do kostola na omsu...
#71011
RE: RE: RE: Deštrukčné spoločenstvá. 71011
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 22:56
Ja viem kto a ako deštruuje spoločnosť, a robili tak aj v minulosti, ... .ale svedkovia to neboli.
V jedných novinách/USA/ sa písalo: " „Veriť, že Jehovovi svedkovia predstavujú nejakú hrozbu pre akýkoľvek politický režim, si vyžaduje bigotnú a paranoidnú predstavivosť; sú do takej miery nerozvratnícki a pokojamilovní, ako je to len v prípade náboženského zboru možné.“
#65514
65514
Mann86 (ID: 5256) | 0% Začiatočník
Mann86 | 31.5.2017 17:40
Bože ludia vy ste tak slepý a blbý že sa mi rozum zastavuje!!! ! Same kecy a klamstvá o Svedkoch. Nemáte šajnu kto sú čo robia a o čo im ide!!! Všetko sú to len výplody vašich fantazií.. Je to smutné!!
#65526
RE: 65526
Opteron (ID: 5234) | -17% Profesionál
Opteron | 1.6.2017 07:47
Ti ludia nie su blbi, chyba im komunita, ludia su socialne stvorenia a pokial je clovek vyluceny snazi sa to napravit. Je to ako droga, potrebujes si slahnut, byt medzi ludmi co ta potlapkaju a si ochotny preto urobit cokolvek. A ak im to neda ich okolie tak im to daju podvodnici od jehovistov. Je to tovar, ktory sa da predavat pomerne draho. Ale ludia ho i tak kupia ako chlieb. Telo si ziada potravu a i dusa si ziada tu svoju kazdy den.
#65525
65525
Opteron (ID: 5234) | -17% Profesionál
Opteron | 1.6.2017 07:41
Bohuzial, zijeme v tvrdom svete. Nevieme si pomahat a preto tuto dieru vyplnaju podvodnici ako su jehovisti a pod. , ktory vas zacnu bombardovat laskou, ktora nie je zadarmo. Clenske v takejto organizacii vas moze pripravit dokonca o vsetko. Je mi ich luto, su to chodiace trosky, ktore vyzeraju stastne iba navonok. Najprv ich privitaju, potom osklbu a nakoniec skoncia ako stastni zvestovatelia ich evanjelia, vediac, ze uz nemau inu moznost, iba sekat dobrotu a umelo sa usmievat.
#65530
otazka 65530
konik (ID: 4873) | 16% Začiatočník
konik | 1.6.2017 08:24
ak je tu jehovov svedok, nech tu jednoducho, po lopate napise, ci bude zit vecne a kde, na akom mieste, v akom stave.
#66671
RE: otazka 66671
...som len prach... (ID: 5292) | -22% Začiatočník
...som len prach... | 3.9.2017 17:47
Prajem pekný podvečer. Pán Koník, rád by som ako Jehovov svedok odpovedal na Vašu otázku. Pri všetkej úcte začnem tým, čo je napísané v Biblii. Citácie budú zo Svätého písma s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie, preložil Mons. ThDr. Anton Botek.
Matúš 5:5-Sťastliví tichí, lebo oni zdedia zem.
Zalm 37:11-Ale pokorní budú dedičmi zeme a budú žiť vo veľkej spokojnosti.
Izaiaš 45:18-Lebo takto hovorí Jahve, Stvoriteľ neba:On je Boh, ktorý stvoril zem a usporiadal ju, ktorý ju urobil pevnou, nes-
tvoril ju prázdnu, utvoril ju tak, aby sa na nej dalo bývať, len ja
som Jahve, iného niet.
Teda ak to zhrniem, naša Zemička po ktorej chodíme a žijeme na nej, nebola vytvorená ako nejaká prestupná stanica, ale ako miesto večného života. Ostatné informácie sú na www.JW.org...pokoj vám...
#66676
RE: RE: otazka 66676
konik (ID: 4873) | 16% Začiatočník
konik | 4.9.2017 09:07
svedkovia budu zit na zemi? ale pozname citat, ze nebo a zem sa pominu, ale moje slova sa nepominu...
vieme, ako vznikla zem, vdaka Jupiteru a zanikne vychladenim slnka a jej roztrhanim . Zanik zeme nik nemoze spochybnit...
este raz otazka. KDE BUDU ZIT SVEDKOVIA po smrti, v akom stave?
#66681
RE: RE: RE: otazka 66681
...som len prach... | 4.9.2017 19:36

Tento príspevok porušil kódex diskusného fóra (3. bod), a preto bol odstránený.

#66685
RE: RE: RE: RE: otazka 66685
konik (ID: 4873) | 16% Začiatočník
konik | 5.9.2017 10:50
tvrdis, ze nasa zem je vecna? Ja tvrdim, zanikne, ako mnohe podobne planety, slnko vyhasne. Nastane jej koniec, zem sa prestane tocit, zanikne. Nemozem prijat nazor, ked Slnko vyhasne, ty tu budes zit v tme, chlade, v neakej podobe Adama. Zabudol si na jednu vec, zem nie je stred vesmiru, Boh cloveka ku slave nepotrebuje, ani Adama, ani svedkov, ani Lenina. Boha nikdy, nik nevidel, ocami neuvidi, usami nepocuje. mozno ho videl Adam v raji, ale odtial ho Boh navzdy vyhnal. Tvoju vecne tociacu zem, Boh navzdy preklial. Svedkovia by si mali hladat novu zem, ale nie tuto nasu modro-zelenu planetu v buducom zivote, ktora raz zanikne.
Vas problem svedkou i Teba je v tom, ze nie ste schopni prijat vedecky dokaz o zaniku nasej zeme...tazko moze prijat kazdy normalny clovek , i veriaci, ze budes zit na neakom mieste, ktore nebude uz fyzicky existovat.
#66686
RE: RE: RE: RE: RE: otazka 66686
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 5.9.2017 12:22
Každý má právo veriť v čo chce. Zaručuje to Ústava. Viera je každého osobná vec. Netreba sa pre ňu hádať alebo pretláčať svoj názor. Je to záležitosť viery.
#66687
Apokalypsa 66687
deja_vu (ID: 543) | 29% Pokročilý
deja_vu | 5.9.2017 13:02
Súčasný svet ukončí Apokalypsa, ktorú prežijú len členovia Svedkov Jehovových, ktorí budú vládnuť 1000 rokov. Najlepších 144 000 z nich bude žiť na nebesiach, ostatní Jehovisti budú žiť na zemi vo večnej blaženosti, zbavení chorôb, hmotných starostí a plynutia času. Musia však oddane slúžiť a bezvýhradne poslúchať všetky prikázania svojej organizácie. Tí, ktorí zavrhnú učenie Svedkov Jehovových, budú zničení.
#66691
RE: Apokalypsa 66691
...som len prach... | 5.9.2017 21:04

Tento príspevok porušil kódex diskusného fóra (4. bod), a preto bol odstránený.

#66697
RE: RE: Apokalypsa 66697
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 6.9.2017 13:46
Mas aj nieco z vlastnej hlavy? Ak prajes niekomu nieco zle, nemôzes byt dobry clovek. Asi ti uz davno zacalo nieco chybat: respekt a zdravy rozum...
#66711
RE: RE: RE: Apokalypsa 66711
...som len prach... (ID: 5292) | -22% Začiatočník
...som len prach... | 7.9.2017 18:31
Prekrúcaš zmysel toho, čo píšem. Historia sa nedá vymazať ale súčastnosť a budúcnosť máš vo svojej vlastnej ruke!
Tak teda aj Tebe prajem veľa zdravia a pokoja.
#66690
RE: RE: RE: RE: RE: otazka 66690
...som len prach... (ID: 5292) | -22% Začiatočník
...som len prach... | 5.9.2017 20:07
Máš slobodnú vôľu od Boha. Ako ju využiješ je na tebe. A podobnú planétu ako je Zem zatiaľ nenašli. Jej parametre sú presne nastavené pre život ľudstva. Zem je klenot v celom nám známom vesmíre. To sú známe fakty. Veľmi vážne pouvažuj nad touto Božou pripomienkou:.. Lebo vaše myšlienky nie sú mojimi
myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami je Jehovov
výrok. Ved ako sú nebesia vyššie než zem, tak sú moje cesty vyššie než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Ved ako zostupuje lejúci sa dážd a sneh z nebies a nevracia sa na to miesto kým nenasýti zem a nenechá ju rodiť a klíčiť
, a kým rozsievač nedostane semeno a ten, kto je, chlieb, také
bude moje slovo, vychádzajúce z mojich úst. Nevráti sa ku mne
bez výsledkov, ale istotne urobí to, v čom som mal potešenie
a istotne bude mať úspech v tom, na čo som ho poslal.
Izaiaš 55:8-11
Božie predsavzatie je darom pre každého!!! Chce to len trochu viery a odhodlanie pre to niečo aj urobiť. Prajem príjemný večer.
#66693
RE: RE: RE: RE: RE: RE: otazka 66693
Opteron (ID: 5234) | -17% Profesionál
Opteron | 6.9.2017 07:32
Ze ti nie je hanba balamutit ludi v nudzi, ludi, ktori su prave zranitelny citovo aj emocionalne. Aka slobodna vola? Ved cakate ako krokodil u rieky kedy pride jeho menej vsimava korist a potom svoju obet stiahnete pod vodu. Svoje obete potom kasirujete a nutite ich robit vsakovake hluposti. Cela ta vasa organizacia je organizovana dusevna prostitucia.
#66709
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: otazka 66709
...som len prach... (ID: 5292) | -22% Začiatočník
...som len prach... | 7.9.2017 18:04
Nemal som v pláne vyvolať v tebe takéto záporné reakcie.
Ale nemám ten pocit, že by riaditeľ japonských železníc,
právnici, veľký zástup lekárov, inžinierov, umelcov a
politikov, by boli podľa teba citovo a emocionálne narušené osobnosti. A predsa našli v sebe pokoru a preštudovali si jedinú knihu... Bibliu. Dnes sú Jehovovi
svedkovia! Niektoré ich osobné výpovede nájdeš na
www.JW.org , v časti-video.
Prajem Ti veľa zdravia, šťastia v osobnom živote.
#66695
RE: RE: RE: RE: RE: RE: otazka 66695
konik (ID: 4873) | 16% Začiatočník
konik | 6.9.2017 08:19
toto si napisal ...výraz/zem/ používa v symbolickom zmysle a vzťahuje sa na ľudstvo, na ľudskú spoločnosť. Podobná symbolika je použitá aj vo výraze /nebesia/... pytam sa , potom bude svedok zit niekde v symbolike a nie na tejto skutocnej zemi? Este raz, budes zit na tejto zemi, alebo v neakej symbolike zem-spolocnost ludi? Ale kde bude zit to spolocenstvo ludi, spolocnost svedkov?
#66708
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: otazka 66708
...som len prach... (ID: 5292) | -22% Začiatočník
...som len prach... | 7.9.2017 17:44
Planéta Zem je konečná stanica pre život ľudstva. Nie Mars ani Venuša ani Mesiac.
Prajem Ti veľa zdravia a šťastia.
#70915
si len prach 70915
Amon (ID: 5535) | 0% Začiatočník
Amon | 13.4.2019 16:42
... ja nepatrim do ziadnej cirkvi ani organizacie, ale nejake tie verse poznam...
Biblia: Ján 14:2  V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3  pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. 4  A kam ja idem, viete...
Ja tam nevidím, že by dom Otca bol na zemi... Nový zákon je plný takých veršov. Neveria ľahšie uveria, keď im povedia, že budú na zemi, ako kdesi na nebi. Keď chceli, aby im dali peniaze, keď mali nastať 4 konce sveta, tak museli logicky nebo zameniť za zem. Kto nie je indoktrinovaný a má nezávislé myslenie, tak v Biblii jasne vidí, že:

2 Peter 3:10  Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.
potom:
Zjavenie 21:1  A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, a mora už nebolo. 2  A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, zastupujúce od Boha z neba, pripravené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi.3  A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stan Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. 4  A Boh zotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli.5  A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.
#71012
RE: si len prach - zem 71012
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 23:24
Väčšia časť Písma hovorí o pozemskom raji, teda o večnom živote na zemi. Trebárs, nikto nemôže spochybniť , že židia verili v pozemský raj. A že pôvodné Božie predsavzatie so zemou bolo, ak by Adam nezhrešil , žiť na zemi/večne/. Správa v 1 Mojžišovej /genesis/1,28 uvádza:….. „Boh ich požehnal a povedal im: Buďte plodní, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju; vládnite nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi.“
Ukáž mi jedno miesto v Písme, kde sa píše, že sa to zmenilo? Biblia opakovane vylučuje možnosť, že by sa nenaplnilo Božie predsavzatie so zemou. To by Boh nebol všemohúci a satan by zmaril jeho predsavzatie.
Citujem Matúša 5,17-18…..„Nemyslite si , že som prišiel zrušiť to, čo bolo prikázané alebo predpovedané v Starom zákone. Naopak, neprišiel som to zrušiť, ale naplniť. S plnou vážnosťou vám hovorím, kým trvá nebo a zem, ani písmenko, ani čiarka z toho, čo Boh prikázal, nestratí platnosť, kým sa všetko nenaplní.“
A každý, kto pozná vývoj kresťanských náuk vie, že to Augustín a spol, ... ..zrušili milénium a presmerovali večný život do neba. Alebo čo píše Zalm 37... .."„Ale pokorní budú dedičmi zeme a budú žiť vo veľkej spokojnosti “ …„Spravodliví ľudia budú dedičmi zeme a budú na nej bývať natrvalo“. Aj Kazateľ v 1,4 píše: ….. „Pokolenie odchádza a druhé prichádza, ale zem stojí naveky.“ Tak nebude zem spálená ako učia teológovia RKC a podobní. A dokonca aj nebesia.
Taká interpretácia je viac ako pomýlená. Ježiš tiež povedal, že "mierni zdedia zem". /Mat.5 kap/
A to, že do neba pôjde malá časť z ľudstva /"kúpení zo zeme"/, tak to je fakt, ale nie všetci. Táto skupina sú tí "králi, kňazi", ako o nich písal už Starý zákon. Proste nebeský parlament, vláda.
A opýtam sa ťa Amon. V časoch Izaiáša sa naplnili prvýkrát slová o "novej zemi a novom nebi", ...vieš o tom, že by sa vtedy doslova zmenili tieto veci? Teda, že staré nebesia a zem by boli spálené a potom vytvorené nové?
A povedz, prečo by mali byť spálené aj nebesia? Na tých je čo zlé? Alebo zem? Vieš si predstaviť, že by Boh tvoril milióny rokov zem, vesmír a potom , čo by tu ľudia žili krátku dobu , tak by ich spálil? Pripadá ti to rozumné?
Ak trebárs jeden text hovorí , že : budem citovať slová samotného Ježiša z Lukáša 12,49... „Prišiel som ohňom zapáliť zem a ako túžim, aby už horel!“ Myslíš si, že Ježiš chodil po zemi s nejakým plameňometom? Alebo to máme chápať obrazne? /sporná otázka pravdy=oheň/
#71013
RE: otazka 71013
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 23:31
Na ich stránke sa píše, že väčšina bude žiť v pozemskom raji, a že 144000 "kúpených zo zeme" , bude žiť v nebi ako vládcovia Božieho kráľovstva, na čele s Ježišom. Na zemi to bude v hmotnom, dokonalom tele, ... .a v nebi v duchovnom tele.
Určite to nebude ako učí RKC, mäsoduch/obojživelník/, ...teda, že bude do neba vzkriesené hmotné telo. /Oslávené telo+duch/Biblia to vylučuje! A ak verí katolík v nesmrteľnú dušu, tak tým sa ruší vzkriesenie. Potom ich "vzkriesenie", je v skutočnosti zhmotnenie, a nie vzkriesenie, oživenie. Lebo skúste mi povedať, ak je duša nesmrteľná, čo bude potom vzkriesené, oživené?
http://milano.blog.pravda.sk/2019/01/15/nesmrte...
#65533
65533
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 1.6.2017 12:06
Otázka religiozity je každého súkromná vec. Žijeme v slobodnej spoločnosti. Podľa ústavy.
#71014
RE: 71014
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 23:36
Súhlasím, ... ..jedna komunistická strana, jedno náboženstvo, ... .tak to už skončilo.
--------------------------------------------------------------------------
Charta základných práv Európskej únie
Článok 10 - Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania

1. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov.
--------------------------------------------------------------------------- ---
Niektorým to treba pripomenúť, lebo už sú na hrane zákona, svojimi príspevkami.
#66328
Zakázali činnosť 66328
zdenka (ID: 990) | 6% Pokročilý
zdenka | 19.7.2017 15:13
V Rusku zakázali činnosť Svedkov Jehovovych. Odvolanie voči zákazu Jehovovym svedkom zamietli.
#66346
RE: Zakázali činnosť 66346
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 20.7.2017 14:53
Najvyssi sud oznacil Jehovistov za extremisticku organizaciu predstavujucu hrozbu pre prava obcanov, verejny poriadok a bezpecnost...
#66356
RE: RE: Zakázali činnosť 66356
xelen (ID: 735) | 22% Majster
xelen | 20.7.2017 21:19
Všetci sa teraz tešíme, že Rusko bude znova partner, na ktorého sa v EU môžeme 100% spoľahnúť. Jehovisti zakázaní, očista Ruska dokonaná.
#71015
RE: RE: RE: Zakázali činnosť 71015
Hammer (ID: 5542) | -25% Začiatočník
Hammer | 2.5.2019 23:38
A pokútne živly budú mať zelenú, a niekto bude hlásať posolstvo chudobným z terás svojich palácov.
#66672
RE: RE: Zakázali činnosť 66672
...som len prach... (ID: 5292) | -22% Začiatočník
...som len prach... | 3.9.2017 18:17
Drahá Janka Kor... ..
Rusko je prekrásna krajina. Je domovom cca 146 074 524 obyvateľov
rôznych národností. Bola by veľká škoda ak by tento zástup ľudí
nepočul dobré posolstvo o Jehovovom Kráľovstve a jeho požehnaniach. Každý človek má slobodné právo si vypočuť toto posolstvo od Boha. Modlím sa za všetkých ústavných činiteľov aby zmenili svoje rozhodnutie. Jehova dáva čas...a čas je vždy na strane pravdy... ..pokoj vám...
#66705
RE: RE: RE: Zakázali činnosť 66705
jankakor (ID: 2715) | 4% Majster
jankakor | 7.9.2017 17:04
Si presvedceni, ze prave teba vyberie boh k 144-tisickam Jehovistov a budes v nebeskom kralovstve po boku Jehovu? Nakedy predpokladas dalsi najblizsi datum konca sveta?
#66775
RE: RE: RE: RE: Zakázali činnosť 66775
...som len prach... | 12.9.2017 20:52

Tento príspevok porušil kódex diskusného fóra (4. bod), a preto bol odstránený.

#66359
66359
Opteron (ID: 5234) | -17% Profesionál
Opteron | 20.7.2017 22:01
Prizivuju sa na nedokonalosti spolocnosti, otvaraju falosne srdcia ludom, ktory prezivaju tazke obdobie osamote.
#66776
RE: 66776
...som len prach... (ID: 5292) | -22% Začiatočník
...som len prach... | 12.9.2017 21:27
Verím tomu, že máš lepší spôsob, ako pomáhať nedokonalej spoločnosti.
Jehovovi Svedkovia nie sú príživníci. Nepriživujú sa na daniach našej spoločnosti. Od štátu nepoberajú žiadny príspevok. Nemajú žiadnu platenú hierarchiu duchovenstva. Na svojich zhromaždeniach nevyberajú
žiadne prikázané desiatky, ani iné skryté poplatky. Každý člen zboru môže prispieť skromným darom do zborovej pokladničky z ktorej sú hradené činnosti, ako je tlač kníh, časopisov, alebo stavba nových alebo obnova zastaraných priestorov na uctievanie. Slobodne !!!
Ak neveríš, tak sa presvedč na vlastné oči. Neomieľaj dokola storočnú
lož a nepravdu, ktorá ani nie je z tvojej hlavy. Maj sa a drž sa.
#66777
RE: RE: 66777
konik (ID: 4873) | 16% Začiatočník
konik | 13.9.2017 06:20
skaces z citatu na citat, vyberas si co mas farebne pociarknute v knihe , co sa ti hodi...najviac ma prekvapuje skomolenina jehova, svedok jehovov...to je meno neexistuhucej bytosti, ziadneho boha, nieco nezname, falosne. Ludstvo Boha nazyvalo JHVH, YHVH, Sem hameforas, ELOHIM, EL saddaj, Jahve Elohim, Sabaoth, Hospodin, Emanuel, Elion, Vladika, Eloah, EL, TEOS, DEUS, el Elohe-Jisrael, Allh, Kirios. Kristus na krizi volal k Bohu ELE, ELI.a mozme sa bavit aj o samohlaskach v tomto slove.
#66814
RE: RE: RE: 66814
...som len prach... (ID: 5292) | -22% Začiatočník
...som len prach... | 18.9.2017 20:07
Nebudem Ti už odpovedať, lebo moje diskusné príspevky sú odstránené. Teda odpoved na svoju otázku nájdeš, vieš kde.
Prajem Ti veľa zdravia a pokoja.

Pridať diskusný príspevok môže len registrovaný a prihlásený používateľ.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK