PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/data/53/statny_veterinarny_a_potravinovy_ustav.html

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Databáza / Firmy a organizácie / Inštitúcie
Názov subjektu:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Bajkalská 28, 080 91 Prešov
Kontaktná osoba:
MVDr. Pavol Zubrický
Telefón:
051/ 771 96 51-3
GSM (mobil):
0905 528 025
E-mail:
WEB:
http://www.pis.sk/svpupo
Prehľad odbornej činnosti

A. ÚSEK NÁKAZLIVÝCH A NENÁKAZLIVÝCH CHORÔB

 1. patologicko - anatomické vyšetrenie kadáverov, orgánov, zmetkov, kuracích embryí, rýb , atď
 2. patologicko - histologické vyšetrenie: základné a špeciálne farbiace metódy( neuropatológia, nádory, pomalé vírusové ochorenia)
 3. bakteriologické a mykologické vyšetrenie rôzneho biologického materiálu, včítane včiel, včelieho plodu
 4. komplexné parazitologické vyšetrenie
 5. vyšetrenie besnoty imunofluorescenciou a biologickým pokusom
 6. sérologické vyšetrenie jednotlivých druhov zvierat:

  • HD - brucelóza, leukóza, leptospiróza, chlamydióza, Q - horúčka, toxoplazmóza, listerióza, salmonelóza, paratuberkulóza, IBR, BVD, PI - 3, coronaviróza, rotaviróza (dôkaz vírusu)
  • Ovce, kozy - artritída ( encefalitída, maedi) visna, kliešová encefalitída, inf. epididymitída, ďalej ako u hd
  • Kone - brucelóza, inf. anémia, maleus, žrebčia nákaza, leptospiróza, vírusová arteritída a rinopneumonitída
  • Ošípané - brucelóza, leptospiróza, parvoviróza, toxoplazmóza, salmonelóza, chlamydióza, Q - horúčka, Aujeszkyho choroba, PRRS, listerióza, rotaviróza (dôkaz vírusu)
  • Hydina - salmonelóza, pseudomor, inf. burzitída, ornitóza-psitakóza, mykoplazmóza a tuberkulóza
  • Mäsožravce - toxoplazmóza, leptospiróza, brucelóza
  • Iné - brucelóza, leptospiróza, kliešová encefalitída
   Sériové vyšetrenie na iné nákazy (KMO atď.) zabezpečíme rýchlym zaslaním
   vzoriek na pracovisko, ktoré diagnostiku vykonáva.

 7. hermatologické a biochemické vyšetrenie - metabolický profilový test - klinické a laboratórne vyšetrenie chovu ako celku

  svupo_2.jpg
  • hematologický profil
  • acidobázický profil
  • makrominerálny profil
  • energetický profil
  • enzymo - hepatálny profil
  • močový profil
  • bachorový profil
  • mliekový profil

 8. komplexné andrologické vyšetrenie
 9. konzultačná a poradenská činnos
 10. riešenie zdravotných problémov priamo v chovoch zvierat, stanovenie diagnózy, prerokovanie návrhu opatrení, vyhodnotenieB. ÚSEK HYGIENY POTRAVÍN
 1. vyšetrovanie potravín a surovín živočíšneho pôvodu pre potreby štátneho dozoru
 2. vyšetrovanie potravín a surovín pre potreby výrobcov, spracovateľov a predajcov (prvovýroba, zahajovanie prevádzky, fázové vzorky, stery, pitná voda, výstupná kontrola, export - import)
 3. odborná poradenská a konzultačná činnos
 4. hygiena mäsa a mäsových výrobkov

  • kvalitatívna a kvantitatívna mikrobiológia
  • inhibičné látky difúznou a štvorplatňovou rozhodovacou metódou
  • fyzikálno - chemické vyšetrenie
  • vyšetrenie výrobnej suroviny, polotovarov a mäsových výrobkov
  • vyšetrenie mäsových konzerv
  • vyšetrenie živočíšnych tukov a olejov

 5. hygiena mlieka a mliečnych výrobkov

  • kvalitatívna a kvantitatívna mikrobiológia surového mlieka, mliekárensky ošetreného mlieka a výrobkov
  • fyzikálno - chemické vyšetrenie
  • stanovenie počtu somatických buniek referenčnou mikroskopiou
  • dôkaz pasterizácie
  • vyšetrenie ovčieho mlieka a výrobkov z neho
  • stanovenie stafyloentorotoxínov
  • dôkaz prítomnosti inhibičných látok


 6. hygiena ostatných potravín a surovín živočíšneho aj rastlinného pôvodu

  • vyšetrenie vajec a vaječných výrobkov
  • vyšetrenie rýb a rybacích výrobkov
  • vyšetrenie pomocných surovín a korenín
  • vyšetrenie polotovarov a hotových jedál a nápojov
  • vyšetrenie pitnej, technologickej a odpadovej vody

 
vytvorené: | čítané: 14733 krát