Štvrtok, 16. september 2021
Meniny má Ľudmila | zajtra Olympia
aktualizované: 25.5.2020

EPOZ - Evidencia Práce Obchodného Zástupcu

Názov / Meno:
EPOZ - Evidencia Práce Obchodného Zástupcu
Právna forma:
fyzická osoba
Predmet činnosti:
Kompletná evidencia práce obchodného zástupcu online.
Sídlo (adresa):
Plzenská 2, 080 01 Prešov
IČO:
47062088
Kontaktná osoba:
Ing. Ján Zvolenský
Telefón:
0905 269 992
E-mail:
WEB:
http://www.epoz.sk
O PROJEKTE 
Informačný systém EPOZ slúži na evidenciu vykonaných návštev. Je určený pre OZ - obchodných zástupcov, ASM - Area Sales Managerov, management a všetkých, ktorí prichadzajú do priameho styku so zákazníkom. 

EPOZ je vytvorený na troch základných úrovniach - Manažment a ekonomické oddelenie, Obchodné oddelenie a Oddelenie servisu, predaja a služieb 

MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ODDELENIE 

Databáza zákazníkov 
Prehľad všetkých evidovaných zákazníkov s možnosťou triedenia a filtrovania podľa základných vlastností klienta (zodpovený OZ, mesto, typ klienta) s rýchlym prehľadom o počte, preriodicite a dátumom poslednej návštevy a potenciálom zákazníka.
Návštevy 
Prehľad všetkých evidovaných návštev podľa mesiacov a dní, tak ako ich zapísali jednotliví OZ. Evidencia ponúka možnosť filtrovania zapísaných návštev podľa OZ a vytvára tak podklady pre možné hodnotenie výkonnosti OZ. Modul poskytuje možnosť čítania zapísaných návštev po dňoch. Prehľad naplánovaných návštev podľa zákazníkov a miest s účelom návštevy. 
Ekonomická agenda 
Prehľad financií podľa OZ. Podrobný prehľad čerpania budgetu OZ poskytuje obraz ohľadne čerpania a použitia pridelených finančných prostriedkov. 
Kontakty 
Výpis evidovaných kontaktých osôb so všetkými podrobnosťami o danej osobe (meno, priezvisko, titul, vzťah ku zákazníkovi - majiteľ, zamestnanec, konateľ ...), telefón, mobil, email, dátum narodenia s možnosťou filtrovania podľa jednotlivých OZ. Systém upozorňuje na počet a osoby, ktoré v danom mesiaci majú sviatok (meniny, narodeniny) 
Fórum 
Komunikačný kanál medzi jednotlivými užívateľmi EPOZ. Po každom pridaní príspevku systém generuje na evidovanú emailovú adresu správu o pridaní príspevku. 

OBCHODNÉ ODDELENIE 

Zákazníci 
Rýchly prehľad o zákazníkoch podľa OZ. Každý OZ vidí LEN svojich klientov. V tomto module môže zaviesť nového zákazníka. 
Zápis návštev 
Základný modul aplikácie. V tejto sekcii OZ zapisuje uskutočnené návštevy u klienta, pričom má možnosť zvoliť si dátum návštevy, typ kontaktu (osobne, telefonicky, poznámka), kontaktnú osobu, ohodnotenie návštevy, privátnu poznámku ku návšteve a pridať dôležitosť návštevy výstražným orámovaním. 
Evidencia návštev 
Rozpis uskutočnených návštev OZ podľa mesiacov a dní až na úroveň obsahu jednotlivých návštev. Tento modul slúži na sebakontrolu zápisu návštev 
Plán návštev 
Modul umožňuje plánovanie návštev s určením účelu návštevy na jednotlivé dni. Prihlásenému OZ systém umožňuje naplánovať si návštevu na neobmedzený čas dopredu iba pre svojich klientov, pričom na nadchádzajúcu návštevu upozorňuje v informačnej lište navrchu.  
Karta klienta 
Evidencia všetkých informácií, ktoré sa týkajú jednotlivých zákazníkov. Prehľad všetkých uskutočnených návštev u klienta, kontaktných osôb, odovzdaných reklamných predmetov, portfólia dodávateľov, potenciálu a privátnych poznámok ku klientovi.
Ekonomická agenda 
Tvorba a evidencia pridelených finačných prostriedkov - budgetu 

ODDELENIE SERVISU, PREDAJA A SLUŽIEB 

Evidencia akcií 
Modul slúži na evidenciu a prehľad odovzdaných reklamných predmetov, účasti na seminároch, zapojenia sa do sezónnych akcií jednotlivých klientov 
Rozvozy 
Plánovanie a riadenie rozvozov tovaru - tvorba expedičných listov. 
Reklamácie 
Prehľad a chronológia reklamácií. 
Evidencia AUS 
Evidencia vykonaných služobných ciest, vedenie STASKY, poznámky o opravách a servisných prehliadkach AUS


BEZPLATNÉ VYSKÚŠANIE NA ADRESE 
aktualizované: 25.5.2020
7526
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.