Sobota, 20. júl 2024
Meniny má Iľja, Eliáš | zajtra Daniel
aktualizované: 25.5.2020

EPOZ - Evidencia Práce Obchodného Zástupcu

Názov / Meno:
EPOZ - Evidencia Práce Obchodného Zástupcu
Právna forma:
fyzická osoba
Predmet činnosti:
Kompletná evidencia práce obchodného zástupcu online.
Sídlo (adresa):
Plzenská 2, 080 01 Prešov
IČO:
47062088
Kontaktná osoba:
Ing. Ján Zvolenský
Telefón:
0905 269 992
E-mail:
WEB:
http://www.epoz.sk
O PROJEKTE 
Informačný systém EPOZ slúži na evidenciu vykonaných návštev. Je určený pre OZ - obchodných zástupcov, ASM - Area Sales Managerov, management a všetkých, ktorí prichadzajú do priameho styku so zákazníkom. 

EPOZ je vytvorený na troch základných úrovniach - Manažment a ekonomické oddelenie, Obchodné oddelenie a Oddelenie servisu, predaja a služieb 

MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ODDELENIE 

Databáza zákazníkov 
Prehľad všetkých evidovaných zákazníkov s možnosťou triedenia a filtrovania podľa základných vlastností klienta (zodpovený OZ, mesto, typ klienta) s rýchlym prehľadom o počte, preriodicite a dátumom poslednej návštevy a potenciálom zákazníka.
Návštevy 
Prehľad všetkých evidovaných návštev podľa mesiacov a dní, tak ako ich zapísali jednotliví OZ. Evidencia ponúka možnosť filtrovania zapísaných návštev podľa OZ a vytvára tak podklady pre možné hodnotenie výkonnosti OZ. Modul poskytuje možnosť čítania zapísaných návštev po dňoch. Prehľad naplánovaných návštev podľa zákazníkov a miest s účelom návštevy. 
Ekonomická agenda 
Prehľad financií podľa OZ. Podrobný prehľad čerpania budgetu OZ poskytuje obraz ohľadne čerpania a použitia pridelených finančných prostriedkov. 
Kontakty 
Výpis evidovaných kontaktých osôb so všetkými podrobnosťami o danej osobe (meno, priezvisko, titul, vzťah ku zákazníkovi - majiteľ, zamestnanec, konateľ ...), telefón, mobil, email, dátum narodenia s možnosťou filtrovania podľa jednotlivých OZ. Systém upozorňuje na počet a osoby, ktoré v danom mesiaci majú sviatok (meniny, narodeniny) 
Fórum 
Komunikačný kanál medzi jednotlivými užívateľmi EPOZ. Po každom pridaní príspevku systém generuje na evidovanú emailovú adresu správu o pridaní príspevku. 

OBCHODNÉ ODDELENIE 

Zákazníci 
Rýchly prehľad o zákazníkoch podľa OZ. Každý OZ vidí LEN svojich klientov. V tomto module môže zaviesť nového zákazníka. 
Zápis návštev 
Základný modul aplikácie. V tejto sekcii OZ zapisuje uskutočnené návštevy u klienta, pričom má možnosť zvoliť si dátum návštevy, typ kontaktu (osobne, telefonicky, poznámka), kontaktnú osobu, ohodnotenie návštevy, privátnu poznámku ku návšteve a pridať dôležitosť návštevy výstražným orámovaním. 
Evidencia návštev 
Rozpis uskutočnených návštev OZ podľa mesiacov a dní až na úroveň obsahu jednotlivých návštev. Tento modul slúži na sebakontrolu zápisu návštev 
Plán návštev 
Modul umožňuje plánovanie návštev s určením účelu návštevy na jednotlivé dni. Prihlásenému OZ systém umožňuje naplánovať si návštevu na neobmedzený čas dopredu iba pre svojich klientov, pričom na nadchádzajúcu návštevu upozorňuje v informačnej lište navrchu.  
Karta klienta 
Evidencia všetkých informácií, ktoré sa týkajú jednotlivých zákazníkov. Prehľad všetkých uskutočnených návštev u klienta, kontaktných osôb, odovzdaných reklamných predmetov, portfólia dodávateľov, potenciálu a privátnych poznámok ku klientovi.
Ekonomická agenda 
Tvorba a evidencia pridelených finačných prostriedkov - budgetu 

ODDELENIE SERVISU, PREDAJA A SLUŽIEB 

Evidencia akcií 
Modul slúži na evidenciu a prehľad odovzdaných reklamných predmetov, účasti na seminároch, zapojenia sa do sezónnych akcií jednotlivých klientov 
Rozvozy 
Plánovanie a riadenie rozvozov tovaru - tvorba expedičných listov. 
Reklamácie 
Prehľad a chronológia reklamácií. 
Evidencia AUS 
Evidencia vykonaných služobných ciest, vedenie STASKY, poznámky o opravách a servisných prehliadkach AUS


BEZPLATNÉ VYSKÚŠANIE NA ADRESE 
aktualizované: 25.5.2020
11289
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK