PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/data/3041/klientske_centrum.html

Klientske centrum

Databáza / Firmy a organizácie / Inštitúcie / Úrady
Názov subjektu:
Klientske centrum
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Mestský úrad v Prešove, Jarková 26, Prešov
Telefón:
051/31 00 505

Klientske centrum na Mestskom úrade v Prešove bolo zriadené v priestoroch zrekonštruovanej budovy Mestského úradu na Jarkovej ulici č. 26.

Jeho cieľom je na jednom mieste poskytnúť komplexné služby klientovi a zároveň rýchlo a efektívne reagovať na jeho požiadavky.

Svoje služby občanom ponúka v úradných hodinách:

pon: 8.00 - 16.00 hod.

uto: 8.00 - 16.00 hod.

str: 8.00 - 17.00 hod.

štv: 8.00 - 16.00 hod.

pia: 8.00 - 15.00 hod.

Pracoviská:

Osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách

Doprava, energetika, živ. prostredie, stavebné činnosti, územnoplánovacie činnosti

Oblasť správy mestského majetku, podnikateľská činnosť, cestovný ruch, sociálne veci a bývanie

Uzavretie manželstva, prijatie priezviska, doplnenie mena

Vybavenie dokladov pri úmrtí

Matričné doklady

Rodné listy, sobášne listy

Evidencia stavieb

Evidencia obyvateľov, ohlasovňa

Vydávanie hlasovacieho preukazu

Recepcia

 
vytvorené: | čítané: 11138 krát