Streda, 07. jún 2023
Meniny má Róbert | zajtra Medard
aktualizované: 2.6.2020

Zastupiteľstvá a konzuláty

Názov / Meno:
Zastupiteľstvá a konzuláty
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
.
Čo pre Vás môže urobiť konzulát SR v zahraničí

Konzulárne oddelenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí zabezpečujú výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí i pomoc občanom SR, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi, asistencia pri vybavovaní dedičstva v zahraničí, asistencia pri preprave telesných pozostatkov a pri úmrtiach občanov SR v zahraničí a riešenie problematiky trestnej činnosti občanov SR v zahraničí.

Konzulárne oddelenia majú obmedzené možnosti na zasahovanie do konania policajných a justičných orgánov týkajúceho sa dôsledkov konania slovenských občanov v zahraničí, resp. problémov, do ktorých sa slovenskí turisti dostávajú podcenením zabezpečenia svojej zahraničnej cesty. Právomoci konzulov sú dané medzinárodným právom, vnútroštátnym právnym poriadkom SR a vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia.

Čo konzul môže urobiť:

  • vydať náhradný cestovný preukaz pre občana SR na návrat do SR,
  • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí môžu občanovi SR poslať peniaze, poradiť, ako peniaze poslať,
  • odporučiť služby miestnych advokátov, ktorí poskytnú odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu s miestnou políciou alebo súdom,
  • odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov,
  • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy,
  • kontaktovať občanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe alebo väzení a podať o nich správy príbuzným, na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať vo vyššie uvedených a podobných situáciách,
  • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava),
  • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní, osvedčiť pravosť kópii, listín, podpisov, pečiatok.

V zmysle platných právnych predpisov SR sú za konkrétne konzulárne služby účtované príslušné správne poplatky. 

ZASTUPITEĽSTVÁ, KONZULÁTY

Generálny konzulát Maďarskej republiky
Hlavná 67
040 01 Košice 1
Tel: 055/728 20 21
E-mail: mission.kas@mfa.gov.hu
Web: https://kassa.mfa.gov.hu/

Honorárny konzulát Ukrajiny
Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/ 446 2621

Honorárny konzulát Španielskeho kráľovstva
Hutnícka 1
040 01 Košice 1
Tel: 055/799 79 90-93

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel: 02/ 5978 1111
Fax: 0906072222
e-mail: info@mzv.sk
Web: https://www.mzv.sk/

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava 
Tel: 02/54 43 17 18
E-mail: info@europa.sk,   comm-rep-sk@ec.europa.eu
Web: https://ec.europa.eu/

 

 

 

 

 

aktualizované: 2.6.2020
12766
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK