PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/data/2948/okresny_sud_presov_-_obchodny_register.html

Okresný súd Prešov - obchodný register

Databáza / Firmy a organizácie / Inštitúcie
Názov subjektu:
Okresný súd Prešov - obchodný register
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Registrácie do obchodného registra v Prešove vykonáva Okresný súd Prešov Grešova ul. 3 080 01 Prešov
Telefón:
051/8881 200, (podateľňa 051/881 180)
FAX:
051/8881 191
E-mail:
WEB:
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_156

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré:


Do obchodného registra sa zapisujú tiež zahraničné osoby. Ide o fyzické osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, alebo právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.

Obchodný register on line:

www.orsr.sk

 
vytvorené: | čítané: 26709 krát