PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/8601/poslanci_zrusili_vzn_o_odmene_pri_nahlaseni_porusenia_zakonov.html

Poslanci zrušili VZN o odmene pri nahlásení porušenia zákonov

Prešovskí mestskí poslanci dnes na rokovaní zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné nariadenie o Mestskej polícii (MsP), ktoré prijali v súvislosti s nedávnou zmenou legislatívy.

Zároveň však zo súboru mestských nariadení vypustili VZN, ktoré umožňovalo vyplatiť finančnú odmenu občanovi v prípade, že upozornil na zásadné porušenia zákona alebo mestských nariadení. Za zrušenie VZN zahlasovalo všetkých 28 prítomných poslancov.

Toto VZN bolo prijaté zhruba pred piatimi rokmi a malo motivovať občanov k spolupráci s mestskou políciou pri odstraňovaní negatívnych javov a odhaľovaní zásadných porušení zákona či poškodzovaní mestského majetku. V priebehu jeho platnosti však ani raz nedošlo k vyplateniu akejkoľvek odmeny zo strany mesta. Poslanec Michal Kaliňák (Smer-SD) konštatoval, že od tohto VZN sa pravdepodobne očakávalo viac ako mohlo ponúknuť a preto navrhol nariadenie zrušiť.

"VZN sa neosvedčilo v motivácii občanov k aktívnej verejnej kontrole napriek tomu, že jeho cieľom bolo skôr to, aby ľudia chodili s otvorenými očami, nahlasovali, kde je páchaná nelegálna činnosť, prípadne kde dochádza k poškodzovaniu majetku. Jednoducho toto VZN ostalo viac v rovine teórie ako reálnej praxe", povedal Kaliňák.

Zrušenie VZN privítal aj náčelník MsP Ján Andrejko. Uviedol, že sa objavovali ľudia, ktorí napríklad začali nahlasovať nesprávne parkujúce autá na sídlisku a chceli za to odmenu. To však neboli prípady, o ktorých by MsP nevedela bez toho, že ich niekto oznámil a postupne ich riešila.

"Zo začiatku, keď bolo toto VZN schválené, tak mali sme tu špecialistov, ktorí nahlásili kopec takýchto drobných vecí a potom chceli nejakú odmenu, tej sa však nedočkali", konštatoval Andrejko.

Pravidlá totiž hovorili o tom, že náčelník MsP môže navrhnúť primátorovi mesta oceniť takéhoto občana. Informácia o porušení zákonov a prepisov, ktorá by sa týkala mimoriadnych prípadov, pričom by si oznamovateľ nárokoval na odmenu, sa podľa náčelníka neobjavila.

Potvrdil však, že množstvo takýchto hlásení v poslednej dobe dostávajú na bezplatnú linku 159 a z roka na rok ich počet stúpa, pričom občania nežiadajú o odmenu. "To znamená, že sú to ľudia, ktorí vedia, že keď si chceme pomôcť a keď chceme, aby tu bol poriadok, tak tieto konania musíme ohlásiť. Sú spokojní s tým, že došlo k náprave", uzavrel náčelník MsP.

 
29.6.2011 | Autor: TASR | Mesto Prešov | čítané: 1738 krát