PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/7291/nevolici_budu_hlasovat_v_internetovych_simulovanych_komunalnych_volbach.html

Nevoliči budú hlasovať v internetových simulovaných komunálnych voľbách

V šiestich mestách a štyroch obciach Prešovského kraja budú môcť mladí ľudia, ktorí ešte nemajú volebné právo, odovzdať svoj hlas kandidátom na primátora či starostu v simulovaných internetových voľbách.

Túto možnosť pre nich vytvorila Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK) v rámci projektu "Samo sa to o5 nespraví".

Predseda RMPK Ľuboš Marcinek dnes na stretnutí s novinármi v Prešove uviedol, že ide o informačno-aktivizačnú kampaň, ktorá má podnietiť záujem mládeže o veci verejné, motivovať prvovoličov na účasť vo voľbách a poskytnúť priestor na vyjadrenia názoru tým, ktorí sa vzhľadom na svoj vek nemôžu volieb zúčastniť.

"Aj na základe tejto kampane chceme otvoriť diskusiu o výhodách a nevýhodách elektronických volieb a aby sme otvorili diskusiu, či sme na Slovensku pripravení posunúť vekovú hranicu k účasti na voľbách z 18 na 17 rokov", povedal Marcinek.

Prostredníctvom internetu budú môcť občania od 15 do 17 rokov v čase konania volieb 27. novembra odovzdať svoj hlas jednému z kandidátov na primátora Prešova, Popradu, Starej Ľubovne, Bardejova, Sniny a Humenného. Rovnako to bude aj v prípade starostov obcí Kobyly, Raslavice, Fričovce a Miklušovce.

Pre účasť na týchto simulovaných voľbách je potrebná registrácia na webovej stránke www.komunalnevolby2010.rmpk.sk, ktorú oficiálne spustili dnes predpoludním a prihlasovanie ukončia 26. novembra.

Po vstupe na stránku záujemca vyberie svoj volebný obvod, kde má trvalé bydlisko, vyplní základné údaje a zadá svoju e-mailovú adresu. Následne prebehne verifikácia a systém odošle záujemcovi potvrdenie o registrácii. Samotné hlasovanie bude prebiehať v totožnom čase konania komunálnych volieb teda od 07.00 do 20.00 h.

"V deň volieb bude registrovanému na zadaný e-mail odoslaný kód ako originálny link. Po jeho rozkliknutí sa mu objaví hlasovací lístok, ktorý treba vyplniť a odoslať do systému. Celkové výsledky budú zverejnené až okolo 21.00 h", vysvetlil koordinátor pre technickú časť projektu Zdenko Vaščák.

Ako prví sa dnes do systému oficiálne zaregistrovali aj 16-ročný Raslavičan Martin Chovanec a 17-ročná študentka z Prešova Jana Beňková.

"Ľudia pod 18 rokov u nás nemajú možnosť voliť a preto tieto internetové voľby vidíme ako možnosť vyjadriť svoj názor. Doba sa mení a preto by som privítala, keby sa mohlo voliť napríklad už od 17 rokov", povedala Beňková.

V rámci spomínaného projektu prebehne aj niekoľko ďalších aktivít. Jednou z nich je prieskum, ktorého cieľom bude získať informácie o úrovni poznatkov mladých v oblasti fungovania samospráv. Realizátori projektu budú pred samotnými voľbami organizovať aj diskusné workshopy na stredných školách pre prvovoličov a okrem toho pripravujú v každom volebnom obvode zahrnutom do projektu stretnutia s kandidátmi na posty primátorov a starostov.

 
11.11.2010 | Autor: TASR | Mesto Prešov | čítané: 3084 krát