PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/6963/konkurz_do_medialky_tv.html

Konkurz do Mediálky TV

S príchodom nového semestra na slovenské vysoké školy začína aj opätovná činnosť celého kolektívu Mediálky TV.

Aby sme sa však mohli rozbehnúť úplne naplno a rovnako ako uplynulé roky vám prinášať aktuálne informácie, rozhodli sme sa hneď na začiatku semestra usporiadať konkurz do našich radov, ktorý sa uskutoční 6. októbra 2010 o 17:00 hod v miestnosti číslo 93 (nad Campusom).

Konkurzu sa môžu zúčastniť študenti ktorejkoľvek fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, dennej a externej formy a študenti prešovských stredných škôl, ktorí majú záujem študovať a ďalej pracovať v oblasti médií. Prax v Mediálke TV nie je honorovaná - ide o študentský projekt PU.

Konkurz sa vyhlasuje na pozície:

Kameraman / Kameramanka

Redaktor / Redaktorka

Moderátor / Moderátorka

Zvukár / Zvukárka

Videografik / Videografička

Editor / Editorka webu

Konkurz bude pozostávať z 3 častí:
1. Ústny pohovor s potencionálnym členom s prijímacou komisiou.
2. Krátky písomný test s dôrazom na aktuálny spoločenský prehľad.
3. Kamerová skúška.

Na konkurz sa môžete dostaviť hocikedy v čase od 17:00 do 19:00 hod. pred miestnosť č. 93. So sebou si prineste pero a papier, vítaný je aj životopis s ukážkou vašej doterajšej mediálnej tvorby (nie je podmienkou).

Pre študentov strednej školy:
Mediálka TV aj v tomto semestri ponúka 2 študentom prešovských stredných škôl, ktorí majú záujem o mediálnu činnosť a ďalšie pôsobenie v tomto odbore možnosť aktívne pôsobiť ako člen Mediálky TV. Podmienkou pre prijatie študentov stredných škôl je zaslanie vášho životopisu s fotografie na e-mailovú adresu: medialkatv@gmail.com, s predmetom KONKURZ. K žiadosti pripojte aj krátku textovú úvahu (max. 1x A4) na tému: "Etika v slovenských médiách."

Na základe týchto textových úvah a životopisov, budú vybraní kandidáti, ktorí budú pozvaní na konkurzné konanie. Bez splnenia týchto požiadaviek nie je možné sa konkurzu zúčastniť. Uzávierka príjmu prác na túto tému je 1. októbra 2010

 
17.9.2010 | Pridal: Redakcia PIS | Mediálka TV | čítané: 2132 krát