PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/6047/vlastenecky_zakon_na_nasich_skolach---na_ktorych.html

Vlastenecký zákon na našich školách...na ktorých?

So školstvom sa spája množstvo súvisiacich predpisov.
slovensko

Od 1. apríla má nadobudnúť účinnosť nový vlastenecký zákon, ktorý sa začína čoraz častejšie pretriasať v médiách a školské aj predškolské zariadenia v našom meste sa stretávajú s otázkami ohľadne znášania nákladov za nákup vlajok, cez časový harmonogram spevu hymny, otázky, niekedy smerujúce až k všeobecnému znechuteniu, či ekonomickým obavám. Je ale potrebné uvedomiť si, že tento zákon hovorí vo všeobecnej rovine o užívaní konkrétnych symbolov a je ešte priskoro na akékoľvek obavy, či paniku. Aká bude postupnosť krokov odo dňa platnosti zákona na školách v našom meste a ktorých škôl sa dotkne, zodpovedala vedúca Odboru školstva, kultúry a športu – Kvetoslava Komanická.

„Je nutné, aby k tomu najskôr vydalo ministerstvo školstva vykonávací predpis. To znamená zadefinovanie presných rozmerov, materiálu, či to má byť vytlačené na PC, alebo to bude normálna úradná tabuľa... . následne ak budeme vedieť presné špecifiká, zadefinujeme požiadavky našich škôl, a keďže ide o nepredvídanú a neočakávanú finančnú záťaž na rozpočet škôl, ktorých náklady sú refundované z Ministerstva školstva, tj. zo štátneho rozpočtu, nám zákon ukladá možnosť požiadať o refundáciu v rámci dohodovacieho konania. “
Otázka smerovala aj na to, ktorých škôl sa to bude týkať:
„Je potrebné počkať na vykonávací predpis, lebo aj materská škola, či základná umelecká škola je definovaná v školskom zákone ako škola. Ale nie je to škola v pravom slova zmysle, ktorá plní úlohy povinnej školskej dochádzky. Počkáme si čo zadefinuje ministerstvo. Taktiež musíme dostať jasné stanovisko k tomu, ktorých škôl sa to bude týkať, štátnych, verejných, či súkromných, alebo cirkevných? “
Každý riaditeľ je zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré síce neurčujú priame finančné sankcie ale ich nedodržiavanie môže viesť k tomu, že po upozornení a následnom nesplnení, je ohrozovaný výchovno-vzdelávací proces takže štátna školská inšpekcia môže dať návrh na odvolanie riaditeľa školského zariadenia.

(Iveta Adamová)

 
10.3.2010 | Autor: Iveta Adamová | Spoločnosť | čítané: 2283 krát