PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/5765/p-hagyari-prioritou_je_pokracovanie_v_zacatych_projektoch_a_cerpanie_eurofondov.html

P.HAGYARI: Prioritou je pokračovanie v začatých projektoch a čerpanie eurofondov

Prioritami mesta Prešov v tomto roku má byť predovšetkým pokračovanie v rozbehnutých investičných zámeroch a získavanie nenávratných finančných prostriedkov z európskych zdrojov.

Podľa primátora Pavla Hagyariho ide hlavne o dokončenie niektorých ciest a križovatiek, ktoré by mali sprehľadniť a zjednodušiť dopravu v metropole Šariša, elektronizáciu služieb radnice a vytváranie nových parkovacích plôch na sídliskách.

"Intenzívne sa budeme v spolupráci so Slovenskou správou ciest venovať dokončeniu úseku Nábrežnej komunikácie prepojením ciest, ale i plánovaným zámerom výstavby parkovacieho domu, športovo-kultúrneho a kongresového centra 'Prešov-Aréna' a 'Mestečka seniorov'. V neposlednom rade sa sústredíme aj na projekt Amfiteáter, kde uvažujeme o vybudovaní nových bytov a zóny s občianskou vybavenosťou, " spresnil Hagyari.

Radnica v súvislosti s krízou pristúpila v priebehu minulého roka k znižovaniu výdavkov týkajúcich sa jednak samotnej réžie mestského úradu, ako aj ostatných rozpočtových kapitol. Po prehodnocovaní investičnej výstavby došlo v mestskom zastupiteľstve k dohode dokončiť predovšetkým začatú výstavbu.

"Čo sa týka rozpočtu na rok 2010 a výhľadov na ďalšie roky, bude obmedzený transfer pre niektoré mestské organizácie. Snažíme sa však udržať záväzky voči jednotlivým organizáciám a k mnohým prehodnoteniam sa vrátime v marci, " konštatoval Hagyari. Mesto sa okrem toho musí v budúcom období zaoberať aj riešením problémov s dofinancovaním priemyselného parku IPZ Záborské a bude musieť hľadať investorov pre naplnenie kapacít, čo by malo prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v regióne.

Za najefektívnejší spôsob riešenia dopadov hospodárskej krízy, ktorá sa prirodzene dotkla aj hospodárenia mesta, považuje prešovský primátor možnosti získavania zdrojov z eurofondov na investičné akcie.

"V minulom roku sme boli úspešní v mnohých oblastiach, najvýraznejšie v školstve. Na rekonštrukciu a modernizáciu škôl sme získali viac ako desať miliónov eur (301,26 milióna Sk). Z desiatich projektov sme mali sedem úspešných, v súčasnosti už realizujeme rekonštrukciu dvoch, kde dotácia predstavuje 2,46 milióna eur (74,11 milióna Sk), " uviedol Hagyari. Ďalšie nenávratné finančné prostriedky sa im podarilo získať na rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávacie projekty, ale aj na aktivity v sociálnej oblasti. V progresívnom trende získavania a čerpania prostriedkov z eurofondov, podľa neho plánujú pokračovať aj v tomto roku.

(TASR)

 
3.1.2010 | Autor: TASR | Politika | čítané: 1784 krát