Nedeľa, 29. január 2023
Meniny má Gašpar | zajtra Ema

Predstavujeme: Jána Hudackého, kandidáta Prešovského a Košického regiónu na poslanca do EP

Spoločensky sa Ján Hudacký angažuje od roku 1992, ale aktívne sa k politike dostal až po získaní mandátu poslanca EP v roku 2004.

Predtým podporoval aktivity a politiku KDH na regionálnej úrovni odbornými radami a konzultáciami v oblasti hospodárstva, predovšetkým v rámci podpory malého a stredného podnikania. Ako kresťan zobrali odvahu, ale aj zodpovednosť za ovplyvňovanie vecí verejných v prospech spoločného dobra, zachovávania kresťanských hodnôt a obrany ľudskej dôstojnosti.
Východiskom pre vstup Jána Hudackého do politiky boli v minulosti rozhovory s naším komisárom v Európskej komisii a jeho dobrým priateľom Jankom Figeľom. Spája ich región dvoch dedín neďaleko Vranova kde vyrastali. Ako športovca futbalistu mu neraz pri ich rozhovore o slovenskej politike, vo futbalovom žargóne pripomenul, že je treba radšej prevziať zodpovednosť - obuť kopačky, obliecť dres a zapojiť sa do hry na ihrisku, ako anonymne pokrikovať na hráčov z hľadiska.

Pôsobenie v Európskom parlamente

V súčasnosti pôsobí v Európskom parlamente ako poslanec za KDH, ako jeden zo 14 europoslancov zo Slovenska. V súvislosti s jeho vzdelanostným ako aj odborným zázemím, je členom výboru pre Priemysel, výskum a energetiku a tiež členom výboru pre Ekonomiku a menové záležitostí.
Práca v Európskom parlamente sa môže zdať na oko ako veľmi jednotvárna. Rovnaký mesačný cyklus, dva týždne zasadaní vo výboroch, týždeň zasadaní politických pracovných skupín a samotnej politickej skupiny v Bruseli a týždeň plenárneho zasadania v Štrasburgu. Za týmto formálnym programom je mnoho dôležitej, pre mňa aj zaujímavej legislatívnej práce, stretnutí, konzultácií a rokovaní, teda živé aktivity, ktoré vyúsťujú v záväzné alebo odporúčajúce dokumenty pre všetky členské krajiny. V tejto súvislosti si je treba uvedomiť, že až 80% európskej legislatívy je transponovaných do národných legislatív. Znamená to, že európske inštitúcie, a teda aj Európsky parlament, priamo alebo nepriamo, ovplyvňujú výrazným spôsobom životy miliónov ľudí v jednotlivých členských krajinách. Je preto dôležité, aby si občania uvedomili dôležitosť svojich rozhodnutí, komu dávajú mandát zastupovať ich v EP, aby dôsledne zastupovali ich sociálne, ekonomické ale aj duchovné záujmy.
Pôsobenie v EP to nie sú iba aktivity v budovách EP samotných. Aj keď v obmedzenom čase, často krát len cez víkendy, snažím sa stretávať s ľuďmi na Slovensku, doma v regióne a získavať tak spätnú väzbu - informácie a podnety pre moju prácu v parlamente. S tým súvisí mnoho cestovania, obyčajne v týždňových intervaloch. Veľké negatívum práce europoslanca je rodina, ktorá žiaľ sa musí až príliš často zaobísť bez jeho prítomnosti a spoločné rodinné stretnutia sú skôr vzácnosťou. Napriek tomu s radosťou konštatuje, že vo svojej manželke a deťoch má stále veľkú oporu, predovšetkým tú duchovnú.
Medzi jeho najdôležitejšie aktivity v EP zahrňuje prácu na energetickej legislatíve, kde v mnohých prípadoch, ako spravodajca za frakciu Európskej ľudovej strany, podporoval prostredníctvom pozmeňovacích návrhov väčšiu liberalizáciu energetického trhu s cieľom vytvorenia lepšieho konkurenčného prostredia, a teda väčšieho tlaku na ceny energií. Prispieval k opatreniam, ktoré zaistia väčšiu bezpečnosť dodávok energií a tiež opatreniam na vyššiu energetickú účinnosť. V súvislosti s odstávkou dvoch blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa významným spôsobom podieľal na navýšení finančnej kompenzácie na odstávku o 5 miliárd Sk. Zároveň aktívne pracoval na urýchlení schvaľovacieho procesu súvisiaceho s dostavbou dvoch blokov jadrovej elektrárne v Mochovciach, čím si Slovensko zaistí bezpečnosť dodávok elektrickej energie so strednodobým výhľadom.
V súčasnosti pôsobí Ján Hudacký ako spravodajca pre direktívu o energetickej účinnosti budov. Snaží sa, aby EP prijal opatrenia, ktoré pomôžu majiteľom budov, a teda aj domácnostiam, výrazne znížiť náklady na energie prostredníctvom finančných stimulov zameraných na zatepľovanie budov, výmenu okien, používanie úsporných žiaroviek, nových technológií na vykurovanie a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energií, ako napr. slnečné kolektory, kotly na biomasu a pod.
Okrem energetickej oblasti sa stovkami pozmeňovacích návrhov angažoval v prijímanej legislatíve pre oblasť automobilového priemyslu, výskumu a vývoja, telekomunikačného priemyslu a podpory malého a stredného podnikania.
V rámci výboru pre Ekonomiku a menové vecí bolo jeho prioritou zavedenie Eura na Slovensku, a teda vstup Slovenska do Európskej menovej únie. V súčasnosti, aj v tejto oblasti svojimi pozmeňovacími návrhmi sa snaží o zabezpečovanie lepšieho dohľadu nad bankovým sektorom v prospech zdravého vývoja finančného sektora v EÚ a na Slovensku.

Rozhodnutia Európskeho parlamentu majú pre Slovensko ďaleko väčší význam ako si mnohí z nás uvedomujú. Je preto dôležité, aby sme v ňom mali kvalifikovaných a skúsených zástupcov, ktorí poznajú problémy nášho regiónu a majú chuť ísť s novou energiou do formovania Európy a Slovenska v nej.
Voľte Jána Hudackého, kandidáta Prešovského a Košického regiónu na poslanca do Európskeho parlamentu za Kresťansko demokratické hnutie.

Viac info na www.hudacky.sk

(redakcia)

Súvisiace články
3.6.2009 Ján Hudacký bol ON-LINE! (kompletný prepis)
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK