PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/4654/blog-priroda_nam_ponuka_svoje_bohatstvo.html

BLOG: Príroda nám ponúka svoje bohatstvo

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nemal len diplomatický rozmer. Na čas sa zastavili dodávky plynu.

Slovensko začalo o jeho dodávkach vyjednávať s oboma krajinami, predstaviteľmi Európskej únie a viacerými plynárenskými spoločnosťami. Až pri sledovaní správ o tomto probléme sme si čoraz viac začali uvedomovať vzácnosť tohto energetického zdroja. Zemný plyn je síce nenahraditeľný, ale príroda nám ponúka aj iné zdroje.

Biomasa, svetlo, vietor ale aj napríklad geotermal sú takýmto prírodným bohatstvom. Regióny s nadbytkom drevnej hmoty, rozsiahlymi nížinami či výdatnými prameňmi horúcej vody predstavujú obrovský energetický žolík. Krajina môže byť bohatá len vtedy, keď sú bohaté jej regióny. Takéto prírodné bohatstvo ako sú obnoviteľné zdroje, by samosprávy mali využívať. Na vykurovanie domácností, škôl aj firiem. Na výrobu elektrickej energie prípadne, pre skleníkové hospodárstvo a na prevádzku aqua parkov. Pre nové pracovné miesta aj podporu cestovného ruchu. Viac ako 95 % tepla v krajských mestách pochádza zo zemného plynu. Mestá, ku ktorým je príroda štedrá môžu tento pomer meniť. Prechod na lacnejšie a voči prírode šetrnejšie zdroje zníži našu závislosť od zemného plynu a to bez ohľadu na krajinu jeho pôvodu. Mesto Prešov sa venuje možnostiam využívania geotermálnej energie. Teriakovský geotermálny vrt nám môže pomôcť využívať horúcu podzemnú vodu na mnohé verejnoprospešné účely. Využitím geotermálnej energie môžeme zásobovať teplom naše najväčšie sídlisko. Spustenie kotolne na biomasu už teraz dáva teplo do viac ako 6 000 prešovských domácností a tento počet domácnosti bude narastať. Postupným znížením odberu plynu predpokladáme úsporu o cca 6, 2 mil. m3. Pred dvoma rokmi sme spustili energetickú poradňu. Aj v tomto roku bezplatne ponúka poradenstvo k zatepľovaniu budov a znižovaniu ich energetickej náročnosti. Veď prečo platiť za úniky drahého tepla?

Zatvorené plynové kohútiky otvorili veľmi dôležitú tému využívania prírodného bohatstva. Aj skúseností posledných dní ukazujú, že sme sa vybrali správnou cestou. Nehľadajme preto spôsob, ako sa vrátiť z tejto cesty naspäť. Radšej sa venujme tomu, ako čím skôr a čo najúspešnejšie dôjsť do cieľa. Verím, že sa nám podarí úspešne využiť príležitostí a vytvoriť z Prešova aj ekologické mesto. Príroda a jej bohatstvo sa nám na to ponúkajú. Európska únia zas ponúka desiatky miliónov eur na spolufinancovanie energetických projektov.

JUDr. Pavel Hagyari,
primátor mesta Prešov

 
22.1.2009 | Pridal: Orin | Blog | čítané: 3303 krát