PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/4638/blog-kde_je_vlastne_pravda__blizkovychodny_konflikt__hole_fakty_a_historia.html

BLOG: KDE JE VLASTNE PRAVDA – blízkovýchodný konflikt – holé fakty a história

V dnešných dňoch sa čoraz viac hovorí o blízkovýchodnom konflikte. Je to preto, že dianie posledných dní v pásme Gazy zaujíma celý svet. V časoch keď len tzv. Palestínci ostreľujú raketami Izraelské mestá a dediny či z pásma Gazy, alebo z Libanonu to pre svet nie je zaujímavé, veď umierajú len Židia a ničí sa len židovský majetok. Ale keď Izrael prestane mať trpezlivosť a odpovedá stáva sa to, že palestínski hrdinovia raketové základne umiestnia v školách a mešitách a keď Izrael odpovedá na miesta z ktorých sa strieľa umierajú deti a bohabojní ľudia ktorí sa chtiac - nechtiac stali rukojemníkmi nespravodlivej vojny. Prečo nespravodlivej by som Vám vysvetlil nasledovnými riadkami, ktoré boli vyňaté z diskusie na serveri Ynet v Izraeli a mnou preložené z hebrejského do slovenského jazyka. Za trpezlivosť a záujem o pravdu Vám vopred ďakujem.

Na demonštrácii, ktorá sa konala v Nazarete ako reakcia na správu z 10.11.2008, ktorá cituje izraelského ministra Libermana na izraelskom servery Ynet a na vyjadrenie nespokojnosti po policajnom zásahu v dedine Beit- Chanun, napádali hovorcovia vládu. Šejk Raad Salech, predseda Islamského Hnutia v severnom kraji, ako reakciu na vyhlásenie ministra Avigdora Libermana povedal: „Boli tu už tisícky Libermanov a zmizli pod zemou, Beit-Chanun bude Tvojim hrobom, my izraelskí Arabi budeme po Tebe šliapať Liberman“.

(Vysvetlivky: izraelskí Arabi je terminus technicus pre Arabov žijúcich na území Izraela ktorí sú plnoprávnymi štátnymi občanmi štátu Izrael. Beit – Chanun je arabská dedina na území Izraela, ktorej obyvatelia sú občanmi Izraela, tak isto aj mesto Nazaret a jeho obyvatelia. Islamské Hnutie je registrovaná politická strana v Izraeli a má svojich zástupcov v izraelskom parlamente)

Na tieto reči zareagovala Samer Arabka z Haify (arabskí obyvatelia Haify sú tiež právoplatnými občanmi štátu Izrael) svojim diskusným príspevkom na servery Ynet, v príspevku č.84: - doslovný preklad
My nie sme izraelskí Arabi... my sme Palestínčania, občania štátu Izrael. Naše občianstvo je technická vec obsahujúca občiansky preukaz a cestovný pas, ktorými sa preukazujeme podľa žiadosti inštitúcií. MY máme národnosť a podľa tejto národnosti sme palestínski Arabi. My nie sme Arabi tohto štátu a nesúhlasíme byť privlastňovaní k nemu. VY (Židia) nemáte národnosť. VY máte len náboženstvo, ktoré sa nazýva judaizmus, ku ktorému patríte a to je všetko!!! Jediná vaša tvorba je moderný hebrejský jazyk „Ivrit“. Okrem neho niet ničoho iného, čo by sa Vám podarilo vytvoriť počas 58-ich rokov okupovania zeme iného národa!!!i Vy ste jednoducho národ bez kultúry a bez akejkoľvek minulosti, na ktorú by ste mali byť hrdí. Vy ste jednotlivci, ktorí sa tu pozbierali z celého sveta. Prišli ste s drzosťou, aby ste si tu uskutočnili svoje právo na národné sebaurčenie na úkor toho istého práva iného národa. Mier podľa Rabinovej formuly ste zavraždili!!! Tak, sa hanbite, lebo my už s Vami nemáme o čom hovoriť. Chcem sa vyhnúť zovšeobecňovaniu, pretože mám židovských priateľov, ktorí sú mi ako bratia a veľmi si ich vážim, ale sú národy, ktoré pre svoju vlastnú existenciu neuznávajú existenciu iného národa.
Vecná reakcia nenechala na seba dlho čakať a takto reagovala izraelská Židovka Drora v príspevku č.270: - doslovný preklad
Samer z Haify,
Niet v štáte Izrael a ani na žiadnom území Eretz Israel** ani jeden Arab, ktorý by nemal svoj historický domov v arabskej krajine a preto ste Arabi.
Vnikli ste na územia Eretz Israel, pod záštitou okupantov ako boli Osmania a Briti, ale tak ako oni, ani vy ste sa tým nestali majiteľmi tejto zeme. Otvor si atlas sveta izraelská Arabka. Zistíš, že rozloha arabských štátov v celkovom počte 22 je väčšia než rozloha
kontinentu Európa a rozloha islamských štátov v celkovom počte 56 pokrýva tretinu zemegule. Obrovský priestor, ktorý sa ani nedá opísať. Ropa a prírodné bohatstvo, ktorého hodnota dosahuje nepredstaviteľné miery.

Z všeobecného hľadiska to vyzerá tak, že by to bolo celkom spravodlivé, aby židovský národ mal právo na jeden malilinký štát, bez toho aby sa oň mal deliť s akýmkoľvek arabsko – moslimským národom, nie?
A teraz si prečítaj niekoľko slov o „ palestínskom národe “. Vy nie ste národ. Vy ste islamská fikcia ktorej cieľom je obsadiť Eretz Israel.
Začnime Vašim menom:
Rimania, ktorí obsadili Eretz Israel ako súčasť svojho okupačného aktu premenovali túto krajinu na „Provincia Palestina“*** po Filištíncoch , ktorí žili v pobrežných mestách v Eretz Israel a ktorých stretli ako prvých pri obsadzovaní krajiny. Filištínci boli červenovlasí piráti, ktorí prišli k izraelským brehom z E U R Ó P Y a zmizli z nášho územia približne 1600 rokov pred narodením Mohameda.
Arabi, ktorí majú svoj pôvod na arabskom polostrove nemajú nič spoločné s Filištíncami ani geneticky, ani nábožensky, ani kultúrne, ani historicky, ani geograficky. Vy ste Arabi a nie Palestínci. Tak isto mohli Rimania pomenovať toto územie „Provincia Helvetia“, to by znamenalo, že ste Švajčiari?
No a čo sa Izraela týka, Samer z Haify.
Vyber si akúkoľvek historickú faktografiu, akúkoľvek historickú mapu, akéhokoľvek historika uznávaného medzinárodným spoločenstvom historikov, aby nám ukázal kde je Palestína. Aby nám ukázal, kedy a kde bol v ľudskej histórii samostatný štát, alebo krajina ktorý sa nazýval Palestína, alebo Falastín. Aby nám ukázal kedy a kde existoval v ľudskej histórii národ, ktorý sa volal palestínsky, alebo falastínsky národ. Kto vôbec ste, skade ste prišli a čo máte spoločné s územím Izraela? Nedarí sa mi nájsť nikde a nič, vrátajne islamských a arabských výskumníkov (samotný Korán nazýva toto miesto Eretz Israel, krajina národa Izrael), čo by malo nejaký súvis tvojim tvrdením.
Existuje britská faktografia z čias Britského mandátu, existuje turecká faktografia z čias Osmanskej okupácie, faktografia všetkých možných historických obsadení Izraela , ale nikde niet ani spomienky o palestínskom či falastínskom národe a tobôž nie o štáte Palestína či Falastín.
Takže, zhrnieme to, ak by si našla akúkoľvek faktografiu (okrem palestínskej propagandy, ktorá by chcela spiatočne zmeniť históriu), ktorá by potvrdila Vašu existenciu na území Izraela – v tom prípade by sme mali od čoho začať - ale nemáme.
Ste len náhodne zoskupené odštiepené vetvy z neustále medzi sebou bojujúceho islamského sveta, v ktorom sa navzájom nenávidíte...skoro tak isto, ako nenávidíte nás. To je vlastne jediné čo Vás spája – nenávisť voči nám. Je to dosť hanebný,  chabý a opovrhnutia hodný základ na vybudovanie národa!
V roku 1948 bol počet Arabov na území Izraela taký istý, ako bol počet Židov na území arabských krajín.
Dvadsiate storočie bolo storočím migrácie a výmeny obyvateľstva po celej zemeguli. Všetci Židia, ktorí žili v arabských krajinách sa navrátili do svojej historickej vlasti.

Všetci Arabi, ktorí žili v Izraeli sa v rámci tejto výmeny mali tiež navrátiť do svojich historických arabských vlastí... ale nie dosť, že ste tak nekonali a zostali tu, pokračovali ste v prenikaní na územie Izraela všetkými možnými špekulatívnymi spôsobmi, aké sa dajú a nedajú predstaviť. Benevoletný prístup vlád v Izraeli Vám to umožňoval.
Keď sa to tak vezme, vlastne palestínsky štát existuje. Je ním Jordánsko, v ktorom 77% obyvateľstva je toho istého rázu ako ste Vy a len 23% vládnucich saudsko arabských Beduínov. Ale nie, Vy chcete Troj - Palestínu. Jordánsko, „Novú Palestínu“, ktorá vznikne v pásme Gazy a Predjordánsku a samozrejme, že izraelskí Arabi, ktorí sa identifikujete ako „Palestínčania“ budete naďalej žiť na našom území a privolávať si zo sveta ďalších a ďalších bratov, až kým o jedno, alebo dve desaťročia budete tu väčšina a my menšina vo vlastnej krajine, ktorú tiež premenujete na Falastín.
Lenže nám to nevyhovuje a preto konečný výsledok bude, aj keď naši ľavičiari rozširujú ilúzie, ktoré napĺňajú Vaše srdcia veľkou nádejou, že sa budete musieť vrátiť do svojich historických domovín. Stane sa to po dobrom, alebo mečom.
Počas rokov (pozorujúc sionistické usadenie sa) ste si prisvojili židovský étos. To jest – svätosť mesta Jeruzalem a právo návratu do Sionu. Postavili ste si síce mešitu na najsvätejšom mieste pre Židov (ako to je už známym zvykom moslimov po celom svete), ale Vašim svätým mestom je Mekka a nie Jeruzalem a právo návratu máte do svojich arabských domovín a nie do Sionu.
Na zhrnutie upriamim Tvoju pozornosť na milú knihu plnú humoru menom „Našinci na cestách“ , ktorá bola napísaná spisovateľom menom Samuel Longhorn (známym viac ako Mark Twain), ktorý precestoval Izrael v roku 1867 ako to on sám vyjadril „na šírku aj na dĺžku“. Z jeho knihy o tejto ceste vyplýva, že on tu nevidel ani Palestínčanov, ani kvitnúce záhrady či ovocné sady, ani pod úrodou sa prelamujúce vinohrady. On tu nevidel ani arabské dediny ani arabské mestá prekypujúce životom. Nič z toho tu nevidel. Videl a opísal nehostinnú pustatinu, močiare, choleru, maláriu a piesok. Po hebrejsky sa tomu hovorí Eretz Habacha – Krajina Sĺz, takto on nazval Izrael – Svätú Zem.
Všetko čo tu dnes existuje, tento raj na zemi, táto dokonalá krajina, ktorá sa volá Izrael, vybudoval židovský um.
Niet vôbec divu, že Ty a Tebe podobní by ste si to chceli prisvojiť !
Ak si teraz v Haife v dome s elektrickou prípojkou a píšeš mi na počítačovej klávesnici odpoveď, to je preto, že sionisti, Židia tu zriadili štát, ktorý ti umožňuje žiť na celkom inej úrovni než žije 99% Tvojich sestier v arabských štátoch.
Toto ti odkazujem ja, Židovka , izraelská občianka. Majiteľka tohto miesta.

Autor blogu Juraj Guttman Prešov 17.01.2009

Poznámky:
1 Pripomienka prekladateľa - Štát Izrael oslavuje toho roku svoje 60 výročie.
** Eretz Israel je historický názov pre krajinu danú Bohom národu Izrael, (zasľúbená zem) ktorý prevzala aj Ivrit a pomenúva sa ním štát Izrael
*** arabský jazyk nemá vôbec písmeno „P“ Hebrejský Jazyk používa pre „P“ a pre „F“ to isté písmeno. Po arabsky Palestína je Falestín. Po hebrejsky sa Filištínci povie „Plištim“

 
18.1.2009 | Pridal: Redakcia PIS | Blog | čítané: 3368 krát