PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/38/vyhlasenie_vykonneho_vyboru_mhk_tatran_vtj_presov.html

Vyhlásenie Výkonného výboru MHK Tatran VTJ Prešov

Výkonný výbor MHK Tatran VTJ Prešov po odstúpení zo spoločnej česko-slovenskej hádzanárskej súťaže HIL, vydal oficiálne stanovisko ku tomuto kroku. Ponúkame vám ho v plnom znení:

<i>Výkonný výbor MHK Tatran VTJ Prešov na svojom zasadnutí dňa 17. 7. 2000 rozhodol odvolať účasť svojho A družstva mužov z HIL v sezóne 2000/2001 (Handball International League).
Vyhlásenie o rozhodnutí Výkonného výboru, ktoré Vám predkladáme, určite nepoteší priaznivcov mužskej hádzanej v Prešove, lebo klub s takou bohatou, skoro 50 ročnou tradíciou (úspechy družstiev žiackych, dorasteneckých a mužských sú všeobecne známe) nebude môcť súťažiť s vyspelými družstvami Čiech a Slovenska.
S prípravou na HIL sme začali po konferencii klubu 28. 9. 1999. Predbežnú prihlášku sme predložili v novembri 1999. Po konzultáciách a preštudovaní rozpočtu s potencionálnym sponzorom, člen výboru, ktorý viedol rokovania ubezpečil VV, že celú súťaž bude možné zabezpečiť.

Toto pokračovalo aj v roku 2000, ale vznikla pochybnosť najprv o mene sponzora a neskôr pri znemožnení ostatným členom VV zúčastniť sa jednaní, tak aby sa veci uzavreli a viedli do zmluvného vzťahu. Ďalšie zneistenie nastalo u ostatných členov VV v marci, keď sa člen výboru, ktorý jednanie s potencionálnym sponzorom uskutočňoval a VV ubezpečoval, že HIL sa v Prešove bude hrať, vzdal funkcie člena výboru.

Neskôr výbor začal jednať s ďalším možným sponzorom, ale pre krátkosť času pred zahájením súťaže jednania nepriniesli potrebný efekt, pričom VV musel zabezpečovať chod klubu v neľahkej finančnej situácii (keď bol klub nútený splácať podlžnosti z rokov 1997 - 1999), aby boli uskutočnené všetky rozbehnuté majstrovské súťaže v ročníku 1999/2000.
Tento stav so zabezpečením potrebných finančných prostriedkov nás donútil k nášmu kroku, hoci sme doposiaľ v termínoch zabezpečovali všetky požiadavky, ktoré zo strany vedenia HIL od nás a ostatných družstiev boli požadované.
Veríme, že športová verejnosť pochopí naše rozhodnutie.</i>

Výkonný výbor MHK Tatran VTJ Prešov

Toľko oficiálne stanovisko klubu. Či verejnosť tento krok pochopí, alebo nie, nechávame na ňu, každopádne ho však musí rešpektovať. Vo vyhlásení sa však nehovorí nič o ďalších krokoch Tatrana, jeho perspektíve. Po Trnave je Prešov druhou tradičnou baštou hádzanej na Slovensku, ktorá stojí na pokraji rozkladu. Či sa mu podarí zabrániť a predovšetkým, či budú z hľadiska perspektívy vytvorené podmienky pre výchovu talentovanej mládeže, na ktorej pri Toryse vždy stavali, ukážu najbližšie dni a týždne.

 
21.7.2000 | Pridal: Martin Belej | Šport | čítané: 3357 krát