Pondelok, 17. jún 2024
Meniny má Adolf | zajtra Vratislav

Prešov sa pripravuje na množstvový zber komunálneho odpadu

V meste Prešov sa vôbec prvýkrát v histórii zavedie množstvový nevážený zber komunálneho odpadu. Týkať sa bude obyvateľov mesta vlastniacich rodinné domy. Títo Prešovčania si tak budú môcť zvoliť z viacerých druhov objemov smetných nádob a frekvencie, ako často im prídu smeti zbierať. Nový systém mestu prinesie väčšiu efektivitu nakladania s odpadmi a predpokladá sa aj pozitívny dopad na ekológiu.

Mesto Prešov sa chystá postupne zaviesť nevážený množstvový zber komunálneho odpadu. Ide o prvú fázu, ktorá sa bude zatiaľ týkať iba rodinných domov, teda približne 7-tisíc domácností. Najväčšou zmenou oproti súčasnému systému bude možnosť obyvateľov mesta v rodinných domoch prispôsobiť si objem a počet odpadových nádob, ako aj frekvenciu zvozu odpadu podľa vlastných potrieb.

„V súčasnosti platia Prešovčania v rodinných domoch takú istú sumu za zvoz jednej smetnej nádoby, ako aj za zvoz dvoch plných kontajnerov. Nový systém bude oveľa spravodlivejší a adresnejší. Umožní zvoliť si z troch typov rôznych veľkostí nádob na odpad a prispôsobiť interval jeho vývozu na základe reálneho objemu odpadu, ktorý vyprodukujeme. Verím, že to bude mať aj pozitívny ekologický dopad, nakoľko ľudia začnú vnímať svoju produkciu odpadu aj cez ekonomickú stránku veci a prirodzene budú mať tendenciu tvoriť menej zmesového komunálneho odpadu, dôslednejšie separovať odpad, prípadne kompostovať, “ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Prešovčania žijúci v rodinných domoch sa budú môcť rozhodnúť, či budú naďalej využívať 110-litrovú, novšiu 120-litrovú, alebo dve 120-litrové odpadové nádoby, a či budú u nich Technické služby mesta Prešov realizovať zvoz odpadu jedenkrát týždenne, na dvojtýždennej báze, alebo raz mesačne. Pri navolení optimálnej možnosti bude rozhodujúca aj veľkosť domácnosti v závislosti od počtu jej členov. Mesto bude v priebehu roku 2024 realizovať dodávanie nahlásených odpadových nádob. Zber komunálneho odpadu podľa nového systému začne byť realizovaný od 1.1.2025. Celý prvý rok fungovania nového systému bude slúžiť na zber dát, vyhodnocovanie efektivity a zlepšovanie celého systému. Na základe týchto poznatkov sa od roku 2026 zavedú aj nové poplatky, ktoré budú odrážať jednotlivé nastavenia každej domácnosti.

To, ako sa jednotliví majitelia rodinných domov rozhodli nastaviť zber ich zmesového komunálneho odpadu, budú môcť radnici deklarovať na základe riadne vyplneného oznámenia, ktoré mesto rozdistribuuje do všetkých dotknutých domácností. Vyplnené oznámenie o zapojení sa do systému neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu môžu občania doručiť osobne na podateľni MsÚ v Prešove na Hlavnej 73, alebo v klientskom centre na Jarkovej 26. Oznámenie môžu doručovať aj prostredníctvom pošty na adresu Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov, alebo aj elektronicky na e-mailovú adresu odpady@presov.sk, prípadne elektronickým podaním prostredníctvom portálu slovensko.sk. Oznámenie, potrebné na zapojenia sa do nového systému množstvového zberu komunálneho odpadu, nájde verejnosť aj na webovom sídle mesta v záložke > Ako vybaviť v sekcii Životné prostredie. Doručiť oznámenie preferovaným spôsobom mestskému úradu je potrebné stihnúť najneskôr do 19. 7. 2024.

Mohlo by Vás zaujímať
Prešovský trojičný jarmok opäť prinesie týždeň plný remesiel, folklóru a chutného jedla
Park kultúry a oddychu a mesto Prešov aj tento rok spoločne pripravili tradičný Prešovský trojičný jarmok v centre mesta, ktorý prenesie návštevníkov k svojim koreňom, ľudovej kultúre a remeslám.
Hviezdy Prešova zažiarili na pódiu
Veľkolepý Deň detí plný zábavy si mohli najmenší Prešovčania naplno užiť v Záhrade umenia vo štvrtok 30. mája 2024. Odmenení boli aj najlepší žiaci prešovských základných škôl v projekte Hviezdy Prešova.
Prešovská MHD vás odvezie na Posádkový deň detí
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. informuje cestujúcich, že v piatok 31. mája mimoriadne posilní spoje k letisku v Nižnej Šebastovej. Pre všetky deti a ich rodičov je pripravený Posádkový Deň detí.
Európske mesto športu: na Prešov sa pozrela zahraničná delegácia
Na tri dni do Prešova zavítala delegácia, ktorá bude posudzovať kandidatúru Prešova na titul Európske mesto športu. Jej úlohou bolo zmapovať sieť prešovských športovísk a vypočuť si obhajobu mesta ku kandidatúre. Zaujímali sa aj o možnosti športovania pre najmenších i dôchodcov.
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. 1 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Prešov František Oľha
Poznáme laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2023
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove sa opäť nieslo v noblesnej atmosfére oceňovania výnimočných osobností, ktoré si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov. Po siedmykrát v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia - Cena mesta Prešov, Cena primátora mesta, Opálové zrnko a Čestné občianstvo mesta Prešov.
K novým zastávkam pribudli aj moderné prístrešky
Mesto Prešov s pomocou európskych zdrojov zrekonštruovalo 4 zastávkové nástupištia na Sídlisku III. Vozidlá MHD tu majú konečne vybudovaný vlastný pruh, ktorým zachádzajú k zastávke a nebránia tak v jazde autám za nimi. Na dvoch zastávkach boli dodané aj štyri kusy prístreškov a city-lightov najnovšej generácie.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK