Nedeľa, 16. jún 2024
Meniny má Blanka, Bianka | zajtra Adolf

JUBILEJNÁ KONFERENCIA PROFESORA HORÁKA

Prešov 24. január 2024 – Pri príležitosti životného jubilea významného slovenského dramatika a dlhoročného vysokoškolského profesora Karola Horáka sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove (PU) uskutočnila vedecká konferencia s názvom Prekračovanie hraníc (k tvorbe Karola Horáka). Podujatie, ktoré sa konalo pod záštitou rektora PU prof. Petra Kónyu, otvoril prezident SR Dr. h. c. Rudolf Schuster.

Karol Horák je slovenský prozaik, literárny a divadelný vedec, vysokoškolský pedagóg, ktorý stále aktívne pracuje na Prešovskej univerzite s viackrát zdôrazňovaným zámerom – udržať na fakultách a vysokých školách tvorivého ducha, ktorý bol vždy vlastný mladej generácii. Vďaka nemu sa na univerzite už viac ako polstoročie úspešne uskutočňuje prehliadka umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, známa ako Akademický Prešov (AP), ktorej je dlhoročným riaditeľom. 

„Profesor Horák je osobnosť, ktoré má Slovensko, čím ďalej tým menej. Nie je to teoretik, ktorý neopustil brány školy, ale patrí medzi profesorov aktívne spojených s praxou, “ uviedol vo svojom príhovore prezident Rudolf Schuster, ktorý patrí k dlhoročným priateľom Karola Horáka. Pri príležitosti jeho 80. narodenín mu zároveň udelil striebornú medailu prezidenta Rudolfa Schustera. 

„Pán profesor Horák je jedna z najvýznamnejších postáv nielen našej univerzity, ale moderného vysokého školstva v Prešove vôbec. Za viac ako polstoročie vychoval veľa generácií absolventov, ktorí sa úspešné uplatňujú v rôznych oblastiach, za čo mu v mene celej univerzity ďakujem, “ vyzdvihol rektor Peter Kónya. Jeho slová doplnila i dekanka Filozofickej fakulty PU prof. Beáta Balogová: „Bez pátosu si dovolím povedať, že Filozofická fakulta je na vás hrdá. Ak by som mala tú možnosť, určite by som Vám udelila čestné občianstvo Prešova, lebo niet na Slovensku a v Čechách človeka, ktorý miluje umenie, aby nepoznal také významné podujatie, akým je Akademický Prešov.“ 

Karol Horák sa pred začatím vedeckej časti konferencie prihovoril prítomným slovami: „Ďakujem pánovi rektorovi za akt sympatie, ktorým umožnil uskutočnenie tohto podujatia, v ktorom rezonuje mojich šesťdesiat rokov nepretržitého pracovného vedecko-pedagogického spojenia s prešovskou kultúrou. Trošku som sa bál priznať si, že mám 80 rokov, ale som rád, že vidím v auditóriu priateľov a priateľky, ktorí ma s trpezlivosťou im vlastnou oslobodzovali od mojich chýb a pevne ma chránili pred skrytými pascami nepriateľov.“

Na konferencii vystúpili prezenčnou a dištančnou formou poprední slovenskí teatrológia, literárni vedci, rozhlasoví a televízni redaktori, estetici, no tiež bývalí členovia študentského divadla či študenti Karola Horáka. Referáty sa týkali jeho dramatickej, epickej, divadelnej či rozhlasovej tvorby, no tiež organizačných aktivít v rámci AP. Viaceré príspevky mali osobný, spomienkový ráz, no v každom sa vyzdvihol prínos profesora Horáka pre slovenskú kultúru, vedu a pedagogickú prax. 

***
Prof. PhDr. Karol HORÁK, CSc. sa narodil 13. septembra 1943 v Katarínskej Hute (okres Lučenec) v rodine učiteľa Karola Horáka. Absolvoval Filozofickú fakultu Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Už v časoch štúdia sa začal venovať prozaickej tvorbe a písaniu básní, ktoré publikoval v školských časopisoch, almanachoch a v rozhlase. Paralelne s literárnymi aktivitami rozvíjal aj divadelné aktivity – ako autor, dramaturg, režisér a herec pôsobil v študentskom divadelnom súbore, ktorý sa pod jeho vedením vypracoval na popredný alternatívny súbor divadelnej kultúry.

Od divadla poézie prešiel Karol Horák k náročnejším programom autorského divadla s vyhraneným interpretačným štýlom a výrazne ovplyvnil a formoval podoby malých javiskových foriem na Slovensku. Poetike študentského divadla sa venoval aj teoreticky a prakticko-metodické výsledky práce režiséra, dramatika, a dramaturga zhrnul do publikácie Slovo, gesto, pohyb, tvar (1977) a Slovo, priestor, obraz, tvar (1981). Je autorom prozaických diel Dve prózy (1974 – tie boli stiahnuté z obehu), Cukor (1976), Súpis dravcov (1979) či Medzivojnový muž (2013), viacerých rozhlasových hier (Európa! Ó Európa ... , 1995; Vyššie, tam je srdce, 1999; Arbitráž, 2002; Hrdza, 2004 a i.) a televíznych scenárov (Národný hriešnik, 1995; Nové pokúšanie Antona, 1998; ... a ešte dve frašky, 1999). Jeho hry uviedli slovenské i zahraničné divadlá (SND Bratislava, DAB Nitra, Divadlo SNP Martin, ŠD Košice, DJZ Prešov, DAD Prešov, DJGT Zvolen, divadlá
v Miškovci a Ústí nad Labem atď.).

Za svoju tvorbu získal Karol Horák viacero ocenení, vydavateľských cien, prémií Slovenského literárneho fondu či prémií za rozhlasovú a televíznu tvorbu. Za všetky možno uviesť napr. Cenu ministra kultúry SSR (1987), Cenu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania (2010), Cenu rektora Prešovskej univerzity v Prešove (2010), Rad Ľudovíta Štúra II. triedy od prezidenta Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR, tiež Cenu SC AICT 2020 či Cenu Krištáľového krídla za rok 2020 a mnohé iné.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK