Sobota, 13. apríl 2024
Meniny má Aleš | zajtra Justína

Slávnostná kolaudácia verejných priestranstiev na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí

Projekt revitalizácie verejných priestranstiev na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí bol úspešne ukončený a zavŕšený slávnostnou kolaudáciu stavby. Realizácia trvala 14 mesiacov.

Mesto Prešov začalo koncom leta 2022 s realizáciou projektu rozsiahlej revitalizácie verejných priestranstiev na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí. Projekt bol úspešne ukončený a v stredu 15. novembra 2023 prebehla kolaudácia a tlačový brífing za účasti vedenia mesta, zástupcov oboch zhotoviteľov, stavebného dozoru a projektanta.

Zrevitalizované plochy sú súčasťou verejného priestoru mesta Prešov. Sú ohraničené frekventovanými cestnými komunikáciami, parkoviskami, riekou Torysa a jej premostením, a rovnako aj zástavbou bytových domov okolitého sídliska. Spolu ide o tri plochy, medzi ktorými sú vzájomné väzby v oblasti funkčného využitia. Celková rozloha tohto územia je vyše 13 tis. m2.

Na každej z plôch bolo zrealizovaných niekoľko typov prác. V rámci sadových úprav boli vysadené stromy, cibuľoviny, vytvorené boli kvetinové trvalkové záhony a dažďové záhrady*.

Obnovili sa spevnené plochy a chodníky. Rovnako došlo k presmerovaniu úseku cyklistickej trasy k novému bezpečnému priechodu pre chodcov a doplneniu chodníkov z betónovej dlažby. Na tomto priestranstve pribudli aj prvky drobnej architektúry, ako lavičky, infotabule, odpadkové koše, stojany na bicykle či picia fontánka.

Doplnilo sa osvetlenie chodníkov v parku a významné objekty (pamätník, kríž a fontána) sa nasvietili reflektormi. V časti Námestie mládeže pribudol aj kamerový systém, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a majetku mesta.

V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP boli celkové schválené výdavky na realizáciu projektu v sume 808 228,58 € s DPH. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku z eurofondov bola 652 783,16 €, pričom zahŕňala predovšetkým stavebné práce v hodnote 655 834,94 €. Oprávneným výdavkom bol okrem iného aj nákup pozemkov.

Projekt je financovaný z externých finančných zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

--

*Dažďové záhrady sú umelo vytvorené priehlbiny, ktorých účelom je zachytávanie dažďovej vody z okolia. Steká do nich nadbytočná voda z okolitého terénu, ako sú strechy, chodníky a parkoviská. Voda týmto spôsobom prirodzene vsiakne do zeme a nedochádza k zbytočnému vysúšaniu prostredia mesta.

Vďaka dažďovým záhradám sa:

- zlepšuje kvalita ovzdušia a prostredia pre obyvateľov mesta,

- zvyšujú zásoby podzemných vôd,

- chráni prostredie pred vysúšaním,

- zvlhčuje prostredie počas letných horúčav.

Mesto Prešov vytváraním dažďových záhrad napĺňa ciele GreenDealu a adaptuje tak mesto na zmenu klímy. Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí. Ich základnou úlohou je v sídlach miest zabezpečiť obyvateľom kvalitné životné prostredie počas horúcich dní.

Mohlo by Vás zaujímať
Na Solivare pribudne 46 nových parkovacích miest
Mesto Prešov vybuduje na Solivare 46 nových miest na parkovanie. Parkoviská pribudnú na Lesníckej ulici medzi 4 vnútroblokmi, kde ľudia doteraz parkovali iba na nespevnených plochách. Zhotoviteľ má ukončenie prác naplánované do konca septembra 2024.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK