Streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana | zajtra Želmíra

Preventívne protipožiarne kontroly v Prešove

Mesto Prešov informuje občanov, že od 21. júna 2023 do 5. decembra 2023 sú na území mesta Prešov vykonávané preventívne protipožiarne kontroly. Pracovníci vykonávajúci kontrolu sa preukážu osobitným poverením.

V termíne od 21. júna do 5. decembra 2023 sú na území mesta Prešov vykonávané preventívne protipožiarne kontroly.

Preventívne protipožiarne kontroly sú vykonávané v objektoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta Prešov, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor podľa §25 ods. 1 písm. a) a h) Okresné riaditeľstvo HaZZ Prešov. Kontroly sú vykonávané aj v rodinných domoch, okrem bytov, obytných domoch, okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb na území mesta Prešov.

Pracovníci sa pred začiatkom vykonávania kontroly preukážu poverením na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly.

Poverení pracovníci sa zameriavajú najmä na kontrolu dokumentácie ochrany pred požiarmi, vykonávania školení a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, ďalej na kontrolu skladovania horľavých látok, stavu prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stavu únikových ciest a ich označenia. Zameriavajú sa aj na vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi či umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

Preventívne protipožiarne kontroly sú vykonávané v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Obsah preventívnych protipožiarnych kontrol je zadefinovaný v § 42 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Mohlo by Vás zaujímať
Prešovský trojičný jarmok opäť prinesie týždeň plný remesiel, folklóru a chutného jedla
Park kultúry a oddychu a mesto Prešov aj tento rok spoločne pripravili tradičný Prešovský trojičný jarmok v centre mesta, ktorý prenesie návštevníkov k svojim koreňom, ľudovej kultúre a remeslám.
Mesto Prešov odporúča občanom aktivovať si elektronickú schránku na doručovanie
Mesto Prešov bude aj v tomto roku doručovať niektoré rozhodnutia prostredníctvom Centrálneho Úradného doručovania (CÚD). Ide o rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Predpokladaný termín vydávania a expedície rozhodnutí je koniec mesiaca apríl a mesiac máj.
Okresné hasičstvo oslavuje storočnicu
Hasiči v prešovskom regióne pomáhajú ľuďom už celé jedno storočie. Toto významné výročie si pripomenú už 5. mája 2024 od 11.00 hod. na Hlavnej ulici v Prešove.
Tour de Prešov po prestávke opäť štartuje
Aj Prešov má svoju Tour. Po prestávke sa 1. mája 2024 obľúbené cyklistické podujatie vracia do ulíc nášho mesta. Pripravené je množstvo noviniek.
Zmena prevádzky verejných toaliet v Prešove
Mesto Prešov informuje občanov o zmene prevádzky verejných toaliet od 1. mája 2024. Pre občanov budú k dispozícii verejné toalety na Floriánovej ulici.
Európske mesto športu: na Prešov sa pozrela zahraničná delegácia
Na tri dni do Prešova zavítala delegácia, ktorá bude posudzovať kandidatúru Prešova na titul Európske mesto športu. Jej úlohou bolo zmapovať sieť prešovských športovísk a vypočuť si obhajobu mesta ku kandidatúre. Zaujímali sa aj o možnosti športovania pre najmenších i dôchodcov.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK