PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/20475/mesto_presov_sa_pripravuje_na_zimnu_sezonu_2023-2024.html

Mesto Prešov sa pripravuje na zimnú sezónu 2023/2024

Zimná údržba v meste Prešov potrvá od 15. novembra 2023 do 15. marca 2024. Vylepšený dispečing a zlúčenie údržby ciest a chodníkov majú za cieľ zabezpečiť koordinované zásahy pracovných čiat.

Zimnú údržbu ciest a chodníkov bude v tomto roku v meste Prešov zabezpečovať spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s. v spolupráci so spoločnosťou Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o.

Oproti minulému roku dochádza k zlúčeniu oboch činností (údržba ciest a údržba chodníkov) za účelom optimalizácie a zjednodušenia systému nasadzovania techniky a personálnych zdrojov. Na tom sa bude podieľať aj jednotný dispečing, ktorý umožní zasahovať pracovným čatám koordinovane.

Dispečing zimnej údržby sa nachádza v areáli Technických služieb mesta Prešov, a. s. na Jesennej ulici. Jeho HW a SW vybavenie, ako aj prepojenie s dispečingom DPMP, a. s. , mestskej polície a SÚC PSK uľahčí a zjednoduší prácu dispečerov. Zriadené sú taktiež viaceré kanály pre komunikáciu s občanmi mesta, ako je napr. e-mailová adresa, prioritne určená pre podnety občanov, či nonstop krízová telefónna linka.

Mesto Prešov má v súčasnosti pripravený operačný plán zimnej údržby schválený mestským zastupiteľstvom, v ktorom sú zahrnuté všetky náležitosti jej zabezpečenia, a to vrátane organizačného či vecného zabezpečenia, rozdelenia skládok posypového materiálu a telefónneho spojenia. Operačný plán definuje a zatrieďuje komunikácie mesta Prešov do 4 kategórií obslužnosti, ktoré pokrývajú všetky komunikácie v správe mesta. Cieľom je zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií v zimnom období v požadovanej kvalite a v rámci reakčných časov určených operačným plánom zimnej údržby.

Rozdelenie miestnych komunikácií pre potreby výkonu zimnej údržby do štyroch tried dôležitosti:

1. trieda - Zberné komunikácie s frekventovanými trasami MHD k dôležitým inštitúciám v meste.

2. trieda - Ostatné trasy MHD a dôležité obslužné komunikácie ako aj chodníky pri školách, priestranstvo zastávok MHD.

3. trieda - Obslužné komunikácie a chodníky podľa dopravnej dôležitosti z hľadiska mesta.

4. trieda - Úseky, do ktorých sú zaradené zaslepené komunikácie k osamelým domom, medzi-blokové komunikácie, parkoviská.

Na údržbu ciest a chodníkov je aktuálne naskladnených približne 100 ton posypovej soli a 400 ton štrku. Na údržbu komunikácií v centrálnej mestskej zóne je zabezpečený ekologický posypový materiál, t.j. chlorid horečnatý (približne 30 ton) spolu so zeolitom fr. 2-4 mm (približne 50 ton). Zimnú údržbu ciest a chodníkov bude zabezpečovať približne 70 pracovníkov.

Na zimnú údržbu ciest v meste Prešov sú zabezpečené 4 veľké sypače s radlicami a 4 menšie sypače s radlicami určené pre medziblokové priestory, nakladače, obslužná technika, dispečerské vozidlo. V prípade kalamitných situácií sú zmluvne dohodnuté aj externé kapacity techniky a personálu.

Na zimnú údržbu chodníkov je pripravených 18 mechanizmov (3x multicar - pluh + sypač; 3x traktor John Deere pluh + sypač; 1x traktor New Holland pluh + sypač; 1x Kubota - pluh + ručný posyp z korby; 3x multifunkčné stroje HAKO, 1x štvorkolka s príslušenstvom, 1x UNC – nakladač; 5x autá na prevoz pracovníkov, ktorí zabezpečujú ručné čistenie schodov, priechodov pre chodcov a zastávok MHD).

V meste Prešov máme 223 km mestských komunikácií a viac ako 250 km chodníkov.

***

Nonstop krízová linka dispečingu zimnej údržby: 0905 963 277

E-mailová adresa dispečingu zimnej údržby: zimnaudrzba@tsmp.sk, zu@tsmp.sk

 
8.11.2023 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 572 krát