PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/20441/9-_zasadnutie_mestskeho_zastupitelstva_mesta_presov.html

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Primátor mesta Prešov podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční
11. októbra 2023 (streda) so začiatkom o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Priamy prenos z rokovania môžete sledovať tu: https://www.youtube.com/watch?v=xjvLxjsApU8

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta

2. Návrh na zmenu zástupcu mesta Prešov v obchodnej spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

3. Záver.

 
9.10.2023 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 797 krát