Nedeľa, 24. september 2023
Meniny má Ľuboš, Ľubor | zajtra Vladislav

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Primátor mesta Prešov podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční
20. septembra 2023 (streda) so začiatkom o 9:00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Priamy prenos môžete sledovať tu:

dopoludnia - https://youtu.be/IJLag4HUluc

popoludní - https://youtu.be/iImMYtu3SOk

večer - https://youtu.be/5AQwvOvEi9E

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta

2. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za 1. polrok 2023. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2023. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2023. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

6. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

9. Návrh na zlúčenie spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o. , so spoločnosťou Technické služby mesta Prešov a. s. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

10. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2022. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11. Založenie Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n.o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12. Plán dopravnej obslužnosti v meste Prešov ‒ vymedzenie predmetu zákazky. Predkladá: Ing. Viliam Hrubovčák, vedúci odboru dopravy MsÚ

13. Harmonogram zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov v podmienkach mesta Prešov. Predkladá: Ing. Dagmar Vojteková, vedúca odboru životného prostredia MsÚ

14. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 872/2022 zo dňa 6. 7. 2022 a zmenu uznesenia MsZ č. 618/2021 zo dňa 23. 6. 2021. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru rozvojových aktivít MsÚ

15. Prerokovanie „Petície za upokojenie dopravy, opravu komunikácií a zlepšenie bezpečnosti na uliciach Terchovská, Za kalváriou a Dúhová". Predkladá: Ing. Viliam Hrubovčák, vedúci odboru dopravy MsÚ

16. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predkladá: Ing. Janka Nemcová, PhD. , poverená riadením oddelenia riadenia projektov MsÚ

17. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 887/2022 zo dňa 14. 9. 2022 k poslaneckému návrhu Ing. Svetlany Pavlovičovej, MBA na zriadenie komunitného centra v nebytových priestoroch Námestie Kráľovnej pokoja č. 3 v Prešove. Predkladá: Mgr. Eva Kakaščíková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

18. Rôzne.

19. 14.00 hod. − Interpelácie.

20. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

21. Záver.

Mohlo by Vás zaujímať
FOTO: Helfest 2023
Prvý ročník Helfest-u sa predstavil v priestoroch prešovskej Delne. Hviezdy ako Slobodná Európa, alebo Horkíže Slíže si zahrali po boku Heleniných očí, ktoré mali aj ohňovú šou.
POKLADY REGIÓNU 2023
Druhý ročník podujatia Poklady regiónu bude opäť oslavou autenticity a aktivít lokálnych firiem a organizácií. Uskutoční sa v termíne od 22. do 24. septembra 2023.
V Prešove sa začína jesenné upratovanie
Mesto Prešov informuje občanov, že od 2. októbra 2023 sa uskutoční zber objemného odpadu z domácností. Pristavených bude celkom 122 kusov veľkoobjemových kontajnerov.
Likvidácia zhabaného liehu, ktorý prepadol v prospech štátu
Colný úrad Prešov v čističke odpadových vôd v Petrovanoch pri Prešove, zničil takmer 834 litrov liehovín v rôznych spotrebiteľských baleniach, ktoré sa stali majetkom štátu. Liehoviny colný úrad zabezpečil pri výkone svojej činnosti. Časť z nich bola zhabaná v rámci daňového exekučného konania.
OZNAM: Skúška sirén 8.9.2023
Ministerstvo vnútra SR oznamuje občanom, že dňa 8.9.2023 o 12.00 hod. bude preskúšaná schopnosť prevádzky sirén na území SR.
Duálne vzdelávanie na Mestskom úrade v Prešove
Mesto Prešov rozbehlo spoluprácu v oblasti duálneho vzdelávania s Obchodnou akadémiou. Dvom študentkám bude poskytované odborné vzdelávanie v oblasti ekonomických a administratívnych činností na mestskom úrade.
Stav miestnej komunikácie v časti Kúty v Prešove smeruje k riešeniu
Mestu Prešov sa v poslednom období úspešne darí priebežne vysporiadavať pozemky pod komunikáciu v mestskej časti Kúty, ktorá dlhodobo trápi jej užívateľov. Väčšina vlastníkov už podpísala kúpne zmluvy a výrazný posun prinieslo aj posledné rokovanie mestskej rady.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK