Sobota, 23. september 2023
Meniny má Zdenka | zajtra Ľuboš, Ľubor

V Prešove sa začína jesenné upratovanie

Mesto Prešov informuje občanov, že od 2. októbra 2023 sa uskutoční zber objemného odpadu z domácností. Pristavených bude celkom 122 kusov veľkoobjemových kontajnerov.

Počas jesenného upratovania v meste Prešov bude pristavených celkom 122 ks veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len „VOK-ov“). VOK-y budú pristavované max. na dobu 48 hodín.

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, kontaktujte dispečera TSmP, a.s. : p. Bajus - tel. čísla 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku 0800 500 012.

 

Do rozmiestnených VOK-ov je možné VKLADAŤ:

  • objemný odpad z domácností (nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, ... )
Vedľa VOK-u je možné uložiť konáre.
Do rozmiestnených VOK-ov NEVKLADAŤ :
  • pneumatiky, elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, ...),
  • nebezpečný odpad ( akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, ...),
  • drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky, oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov – t.j. obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky ( kartónové krabice...),
  • biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, zvyšky ovocia a zeleniny, ... ).
Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSmP, a.s. na uliciach - Bajkalská 33 a Jesenná 3. Textil je možné uložiť aj do kontajnerov na zber textilu rozmiestnených na území mesta.

---

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK-ov) v meste Prešov

JESENNÉ UPRATOVANIE 2023

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 02.10.2023 do 18.10.2023

1. cyklus
02.10.2023 - 03.10.2023 (ukončenie streda ráno 04.10.2023)
Lokalita Šidlovec a Dúbrava
K Okruhliaku - Pod dubom - parkovisko
Šidlovská 19
Jahodová 37
Orgovánová 38
Jánošíkova 36A - parkovisko pri „COOP Jednota“
Dúbravská - konečná MHD - parkovisko
Lokalita Rúrky
križovatka Na Rúrkach – Pöschlova
Lokalita Vydumanec-Cemjata
Vydumanec - prvá zastávka MHD
Cemjata - Jelenia
Medvedia 17 – pri stojisku kontajnerov
Lokalita Sídlisko II
M. Čulena 50
Odborárska - pred ZŠ
Nábrežná - v blízkosti tenisových kurtov
Celkom pristavených 13 ks VOK-ov
2. cyklus
03.10.2023 - 04.10.2023 (ukončenie štvrtok ráno 05.10.2023)
Lokalita Sídlisko II
Čsl. armády 9 - 15 - vnútroblok
Októbrová 22 - plocha zelene oproti ZŠ Československej armády
Októbrová 32 - parkovisko pri ZUŠ
Kollárova - konečná MHD
križovatka Za Kalváriou – Horárska
Fučíkova 9 - plocha zelene
Pod Kalváriou - oproti č.79
Pod Kamennou baňou 41- 45
Turistická - k objektu trafostanice
Lokalita Mesto
Sídlisko duklianskych hrdinov 12 – plocha zelene pri bočnej stene BD
Záhradná 37 - Levočská 19 - 25 - vnútroblok
Celkom pristavených 11 ks VOK-ov
3. cyklus
04.10.2023 - 05.10.2023 (ukončenie piatok ráno 06.10.2023)
Lokalita Mesto
17. novembra 86
17. novembra 98 - 114 - vnútroblok
17. novembra 160
Sedliackeho povstania - vnútroblok
Železničiarska - plocha zelene oproti č. 10
T. Ševčenka 35
T. Ševčenka 19
T. Ševčenka 22 - 24
Zápotockého 4
Kúpeľná 9
Pavlovičovo námestie 42 - za BD
Pavlovičovo námestie 27 - 33 - za BD
Štúrova 19 - 21 - vnútroblok
Grešova 16 - Vajanského 2 - v podchode
Celkom pristavených 14 ks VOK-ov
4. cyklus
05.10.2023 - 06.10.2023 (ukončenie sobota ráno 07.10.2023)
Lokalita Mesto
Sabinovská - Kotrádova - roh ulice
Jesenského - oproti č. 62 - 62A
Bezručova 8
Janouškova 7 - 17
Wolkerova 13
Čapajevova 63 – Mlynská – plocha zelene
Vodárenská 20
Burianova - Moyzesova - parkovisko
Šafárikova 1 - 9 - vnútroblok
Moyzesova - parkovisko za Vežou
K amfiteátru 3
Plzenská 13 - 17 - pri stojisku kontajnerov
Celkom pristavených 12 ks VOK-ov
5. cyklus
09.10.2023 - 10.10.2023 (ukončenie streda ráno 11.10.2023)
Lokalita Nižná Šebastová
Slanská 37 - 39
Slanská 18 - pri kaštieli
Slanská - oproti č. 121
Vodná 1 - Potočná
Rybárska - koniec slepej ulice
Nová 28
Družstevná - oproti č. 25
Pažica 3 - parkovisko
Poľná - pri transformátore
Lokalita Sídlisko Šváby
Janáčkova oproti č. 1
Soľná - parkovisko za ZŠ Važecká
Urxova - koniec ulice pri cintoríne - plocha zelene
Lomnická 30 - parkovisko pri Dorke
Švábska - za KPC - pri stojisku kontajnerov
Švábska 53 - plocha zelene
Jiráskova – Suchoňova
Spolu pristavených 16 ks VOK-ov
6. cyklus
10.10.2023 - 11.10.2023 (ukončenie štvrtok ráno 12.10.2023)
Lokalita Sídlisko III
Tomášikova 42
Prostějovská 4 - pri stojisku kontajnerov
Prostějovská 60 - za kotolňou
Prostějovská 103
Mirka Nešpora 4 - 20
Mirka Nešpora 27
Mirka Nešpora 41 – parkovisko
Mukačevská 14
A. Prídavka 28 - 30 – plocha zelene pri parkovisku
Volgogradská – plocha zelene oproti vchodu č. 14
Volgogradská 68
Tehelná 25
Vlada Clementisa 7 – plocha zelene za BD
Mukačevská oproti č. 9
Spolu pristavených 14 ks VOK-ov
7. cyklus
11.10.2023 - 12.10.2023 (ukončenie piatok ráno 13.10.2023)
Lokalita Solivar
Padlých hrdinov - garáže
Zlatobanská – Banícka
Solivarská 33 - bočná stena BD - plocha zelene
Ľ. Podjavorinskej 20
Pod Hrádkom - Suvorovova - plocha zelene
Gápľová 48
Smetanova – Kutuzovova
Zimná - pri ZŠ Májové námestie
Okrajová - oproti č. 30
Soľnobanská 5 - plocha zelene
Kukučínova 52
Lokalita Šalgovík
Kamenná - oproti č. 1B
Sekčovská 54
Pod Šalgovíkom - križovatka
Spolu pristavených 14 ks VOK-ov
8. cyklus
12.10.2023 - 13.10.2023 (ukončenie sobota ráno 14.10.2023)
Lokalita Sídlisko Sekčov
L. Novomeského 8 - 10
Zemplínska 7
A. Matušku 13 - pri stojisku kontajnerov
P. Horova 11 - vedľa stojiska kontajnerov
Jurkovičova 1
Ďumbierska 28
Magurská 21 - parkovisko
Vihorlatská 16 - parkovisko
Lokalita Sídlisko Sekčov
Višňová - Dubová - parkovisko
Bernolákova 11
Šoltésovej 7 - 8 - parkovisko
Dargovská - parkovisko
Justičná 1- plocha zelene oproti č.1

Spolu pristavených 13 ks VOK-ov

9. cyklus
16.10.2023 - 17.10.2023 (ukončenie streda ráno 18.10.2023)
Zápotockého 13 - plocha zelene
Štúrova 9 - plocha zelene pri bočnej stene BD
Karpatská 11 - plocha zelene pri parkovisku
Sibírska 16 - 38
Pod Wilec hôrkou 1 - pri lávke pre peších
Pod Wilec hôrkou 43
Pod Wilec hôrkou 26
Surdok - konečná MHD
Dúbravská 32 - pri kaplnke
Budovateľská 35 - plocha zelene pred bývalou MŠ
Pod Hrádkom 27
Švábska 78 – za BD
Košická 10
Dilongova č. 68
Komenského 1 - Čapajevova 31 - vnútroblok
Spolu pristavených 15 ks VOK-ov

Mohlo by Vás zaujímať
FOTO: Helfest 2023
Prvý ročník Helfest-u sa predstavil v priestoroch prešovskej Delne. Hviezdy ako Slobodná Európa, alebo Horkíže Slíže si zahrali po boku Heleniných očí, ktoré mali aj ohňovú šou.
POKLADY REGIÓNU 2023
Druhý ročník podujatia Poklady regiónu bude opäť oslavou autenticity a aktivít lokálnych firiem a organizácií. Uskutoční sa v termíne od 22. do 24. septembra 2023.
Likvidácia zhabaného liehu, ktorý prepadol v prospech štátu
Colný úrad Prešov v čističke odpadových vôd v Petrovanoch pri Prešove, zničil takmer 834 litrov liehovín v rôznych spotrebiteľských baleniach, ktoré sa stali majetkom štátu. Liehoviny colný úrad zabezpečil pri výkone svojej činnosti. Časť z nich bola zhabaná v rámci daňového exekučného konania.
OZNAM: Skúška sirén 8.9.2023
Ministerstvo vnútra SR oznamuje občanom, že dňa 8.9.2023 o 12.00 hod. bude preskúšaná schopnosť prevádzky sirén na území SR.
Duálne vzdelávanie na Mestskom úrade v Prešove
Mesto Prešov rozbehlo spoluprácu v oblasti duálneho vzdelávania s Obchodnou akadémiou. Dvom študentkám bude poskytované odborné vzdelávanie v oblasti ekonomických a administratívnych činností na mestskom úrade.
Stav miestnej komunikácie v časti Kúty v Prešove smeruje k riešeniu
Mestu Prešov sa v poslednom období úspešne darí priebežne vysporiadavať pozemky pod komunikáciu v mestskej časti Kúty, ktorá dlhodobo trápi jej užívateľov. Väčšina vlastníkov už podpísala kúpne zmluvy a výrazný posun prinieslo aj posledné rokovanie mestskej rady.
8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
Primátor mesta Prešov podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK