Nedeľa, 23. jún 2024
Meniny má Sidónia | zajtra Ján

V Prešove sa začína jesenné upratovanie

Mesto Prešov informuje občanov, že od 2. októbra 2023 sa uskutoční zber objemného odpadu z domácností. Pristavených bude celkom 122 kusov veľkoobjemových kontajnerov.

Počas jesenného upratovania v meste Prešov bude pristavených celkom 122 ks veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len „VOK-ov“). VOK-y budú pristavované max. na dobu 48 hodín.

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, kontaktujte dispečera TSmP, a.s. : p. Bajus - tel. čísla 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku 0800 500 012.

 

Do rozmiestnených VOK-ov je možné VKLADAŤ:

  • objemný odpad z domácností (nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, ... )
Vedľa VOK-u je možné uložiť konáre.
Do rozmiestnených VOK-ov NEVKLADAŤ :
  • pneumatiky, elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, ...),
  • nebezpečný odpad ( akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, ...),
  • drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky, oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov – t.j. obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky ( kartónové krabice...),
  • biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, zvyšky ovocia a zeleniny, ... ).
Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSmP, a.s. na uliciach - Bajkalská 33 a Jesenná 3. Textil je možné uložiť aj do kontajnerov na zber textilu rozmiestnených na území mesta.

---

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK-ov) v meste Prešov

JESENNÉ UPRATOVANIE 2023

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 02.10.2023 do 18.10.2023

1. cyklus
02.10.2023 - 03.10.2023 (ukončenie streda ráno 04.10.2023)
Lokalita Šidlovec a Dúbrava
K Okruhliaku - Pod dubom - parkovisko
Šidlovská 19
Jahodová 37
Orgovánová 38
Jánošíkova 36A - parkovisko pri „COOP Jednota“
Dúbravská - konečná MHD - parkovisko
Lokalita Rúrky
križovatka Na Rúrkach – Pöschlova
Lokalita Vydumanec-Cemjata
Vydumanec - prvá zastávka MHD
Cemjata - Jelenia
Medvedia 17 – pri stojisku kontajnerov
Lokalita Sídlisko II
M. Čulena 50
Odborárska - pred ZŠ
Nábrežná - v blízkosti tenisových kurtov
Celkom pristavených 13 ks VOK-ov
2. cyklus
03.10.2023 - 04.10.2023 (ukončenie štvrtok ráno 05.10.2023)
Lokalita Sídlisko II
Čsl. armády 9 - 15 - vnútroblok
Októbrová 22 - plocha zelene oproti ZŠ Československej armády
Októbrová 32 - parkovisko pri ZUŠ
Kollárova - konečná MHD
križovatka Za Kalváriou – Horárska
Fučíkova 9 - plocha zelene
Pod Kalváriou - oproti č.79
Pod Kamennou baňou 41- 45
Turistická - k objektu trafostanice
Lokalita Mesto
Sídlisko duklianskych hrdinov 12 – plocha zelene pri bočnej stene BD
Záhradná 37 - Levočská 19 - 25 - vnútroblok
Celkom pristavených 11 ks VOK-ov
3. cyklus
04.10.2023 - 05.10.2023 (ukončenie piatok ráno 06.10.2023)
Lokalita Mesto
17. novembra 86
17. novembra 98 - 114 - vnútroblok
17. novembra 160
Sedliackeho povstania - vnútroblok
Železničiarska - plocha zelene oproti č. 10
T. Ševčenka 35
T. Ševčenka 19
T. Ševčenka 22 - 24
Zápotockého 4
Kúpeľná 9
Pavlovičovo námestie 42 - za BD
Pavlovičovo námestie 27 - 33 - za BD
Štúrova 19 - 21 - vnútroblok
Grešova 16 - Vajanského 2 - v podchode
Celkom pristavených 14 ks VOK-ov
4. cyklus
05.10.2023 - 06.10.2023 (ukončenie sobota ráno 07.10.2023)
Lokalita Mesto
Sabinovská - Kotrádova - roh ulice
Jesenského - oproti č. 62 - 62A
Bezručova 8
Janouškova 7 - 17
Wolkerova 13
Čapajevova 63 – Mlynská – plocha zelene
Vodárenská 20
Burianova - Moyzesova - parkovisko
Šafárikova 1 - 9 - vnútroblok
Moyzesova - parkovisko za Vežou
K amfiteátru 3
Plzenská 13 - 17 - pri stojisku kontajnerov
Celkom pristavených 12 ks VOK-ov
5. cyklus
09.10.2023 - 10.10.2023 (ukončenie streda ráno 11.10.2023)
Lokalita Nižná Šebastová
Slanská 37 - 39
Slanská 18 - pri kaštieli
Slanská - oproti č. 121
Vodná 1 - Potočná
Rybárska - koniec slepej ulice
Nová 28
Družstevná - oproti č. 25
Pažica 3 - parkovisko
Poľná - pri transformátore
Lokalita Sídlisko Šváby
Janáčkova oproti č. 1
Soľná - parkovisko za ZŠ Važecká
Urxova - koniec ulice pri cintoríne - plocha zelene
Lomnická 30 - parkovisko pri Dorke
Švábska - za KPC - pri stojisku kontajnerov
Švábska 53 - plocha zelene
Jiráskova – Suchoňova
Spolu pristavených 16 ks VOK-ov
6. cyklus
10.10.2023 - 11.10.2023 (ukončenie štvrtok ráno 12.10.2023)
Lokalita Sídlisko III
Tomášikova 42
Prostějovská 4 - pri stojisku kontajnerov
Prostějovská 60 - za kotolňou
Prostějovská 103
Mirka Nešpora 4 - 20
Mirka Nešpora 27
Mirka Nešpora 41 – parkovisko
Mukačevská 14
A. Prídavka 28 - 30 – plocha zelene pri parkovisku
Volgogradská – plocha zelene oproti vchodu č. 14
Volgogradská 68
Tehelná 25
Vlada Clementisa 7 – plocha zelene za BD
Mukačevská oproti č. 9
Spolu pristavených 14 ks VOK-ov
7. cyklus
11.10.2023 - 12.10.2023 (ukončenie piatok ráno 13.10.2023)
Lokalita Solivar
Padlých hrdinov - garáže
Zlatobanská – Banícka
Solivarská 33 - bočná stena BD - plocha zelene
Ľ. Podjavorinskej 20
Pod Hrádkom - Suvorovova - plocha zelene
Gápľová 48
Smetanova – Kutuzovova
Zimná - pri ZŠ Májové námestie
Okrajová - oproti č. 30
Soľnobanská 5 - plocha zelene
Kukučínova 52
Lokalita Šalgovík
Kamenná - oproti č. 1B
Sekčovská 54
Pod Šalgovíkom - križovatka
Spolu pristavených 14 ks VOK-ov
8. cyklus
12.10.2023 - 13.10.2023 (ukončenie sobota ráno 14.10.2023)
Lokalita Sídlisko Sekčov
L. Novomeského 8 - 10
Zemplínska 7
A. Matušku 13 - pri stojisku kontajnerov
P. Horova 11 - vedľa stojiska kontajnerov
Jurkovičova 1
Ďumbierska 28
Magurská 21 - parkovisko
Vihorlatská 16 - parkovisko
Lokalita Sídlisko Sekčov
Višňová - Dubová - parkovisko
Bernolákova 11
Šoltésovej 7 - 8 - parkovisko
Dargovská - parkovisko
Justičná 1- plocha zelene oproti č.1

Spolu pristavených 13 ks VOK-ov

9. cyklus
16.10.2023 - 17.10.2023 (ukončenie streda ráno 18.10.2023)
Zápotockého 13 - plocha zelene
Štúrova 9 - plocha zelene pri bočnej stene BD
Karpatská 11 - plocha zelene pri parkovisku
Sibírska 16 - 38
Pod Wilec hôrkou 1 - pri lávke pre peších
Pod Wilec hôrkou 43
Pod Wilec hôrkou 26
Surdok - konečná MHD
Dúbravská 32 - pri kaplnke
Budovateľská 35 - plocha zelene pred bývalou MŠ
Pod Hrádkom 27
Švábska 78 – za BD
Košická 10
Dilongova č. 68
Komenského 1 - Čapajevova 31 - vnútroblok
Spolu pristavených 15 ks VOK-ov

Mohlo by Vás zaujímať
Hviezdy Prešova zažiarili na pódiu
Veľkolepý Deň detí plný zábavy si mohli najmenší Prešovčania naplno užiť v Záhrade umenia vo štvrtok 30. mája 2024. Odmenení boli aj najlepší žiaci prešovských základných škôl v projekte Hviezdy Prešova.
Prešovská MHD vás odvezie na Posádkový deň detí
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. informuje cestujúcich, že v piatok 31. mája mimoriadne posilní spoje k letisku v Nižnej Šebastovej. Pre všetky deti a ich rodičov je pripravený Posádkový Deň detí.
Mesto Prešov má 777. narodeniny, oslávme to spolu!
Mesto Prešov si v roku 2024 pripomína 777. výročie prvej písomnej zmienky. Toto výnimočné trojčíslie oslávime v rámci Dní mesta Prešov od 20. do 23. júna 2024.
Poznáme laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2023
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove sa opäť nieslo v noblesnej atmosfére oceňovania výnimočných osobností, ktoré si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov. Po siedmykrát v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia - Cena mesta Prešov, Cena primátora mesta, Opálové zrnko a Čestné občianstvo mesta Prešov.
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. 1 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Prešov František Oľha
Prešov sa pripravuje na množstvový zber komunálneho odpadu
V meste Prešov sa vôbec prvýkrát v histórii zavedie množstvový nevážený zber komunálneho odpadu. Týkať sa bude obyvateľov mesta vlastniacich rodinné domy. Títo Prešovčania si tak budú môcť zvoliť z viacerých druhov objemov smetných nádob a frekvencie, ako často im prídu smeti zbierať. Nový systém mestu prinesie väčšiu efektivitu nakladania s odpadmi a predpokladá sa aj pozitívny dopad na ekológiu.
Na Mukačevskej ulici došlo k poruche potrubia
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK