Utorok, 25. jún 2024
Meniny má Tadeáš, Olívia | zajtra Adriana

KONFERENCIA FAKULTY ŠPORTU PONÚKNE ZAUJÍMAVOSTI Z OBLASTI VÝSKUMU POHYBOVEJ AKTIVITY

Prešov, 4. 9. 2023 – Fakulta športu (FŠ) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove organizuje v dňoch 5. – 6. septembra 2023 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Diagnostika v športe 2023, zameranú na prezentáciu výsledkov výskumu v oblasti pohybovej aktivity.

Prvýkrát sa táto konferencia uskutočnila v roku 2009 a od roku 2013 je organizovaná v dvojročnom cykle. Výnimkou bol rok 2021, kedy sa nekonala z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19. „Konferencia je súčasťou kalendára odborných a vedeckých podujatí organizovaných na našom území. Počas jej histórie prijali pozvanie prednášať viacerí uznávaní odborníci zo Slovenska a zo zahraničia. Sme radi, že tohto roku prijali naše pozvanie prednášajúci z Česka, Chorvátska, Fínska, Maďarska a Slovinska“, konštatuje docentka Rút Lenková, predsedníčka organizačného výboru konferencie z FŠ PU.

Zameranie výstupov konferencie Diagnostika v športe 2023 je rozdelené do troch sekcií:

1. Súťažný šport v kontexte spoločenských zmien.
V rámci tejto sekcie budú mať zaujímavé prednášky:
• profesor Damir Knjaz z Fakulty kineziológie na Univerzite v Záhrebe (Moderné technológie zamerané na identifikáciu a monitoring talentovaných športovcov.)
• profesor František Záhalka z Laboratória športovej motoriky na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe (Symetrie a asymetrie v športe: od morfológie a postavy k pohybu.)
• docent Tomáš Malý z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe, ktorý zároveň pôsobí ako kondičný tréner prvého tímu mužov futbalového klubu AC Sparta Praha a je profesionálnym lektorom Českej futbalovej asociácie (Ako môžeme pomôcť elitným športovcom? Používanie aplikovaných vied o športe s cieľom zvýšiť výkonnosť a optimalizovať zaťaženie.)

2. Súčasný stav a perspektívy telesnej a športovej výchovy.
V rámci tejto sekcie budú mať zaujímavé prednášky:
• docent Tamás Csányi z Maďarskej univerzity vied o športe v Budapešti (Každodenná telesná výchova v Maďarsku – 10-ročné skúsenosti)
• profesor Damir Sekulić z Katedry kineziológie na Univerzite v Splite (Implementácia pohybovej gramotnosti do telesnej výchovy na základných školách – prekážky a možnosti)

3. Pohybová aktivita a zdravie.
V rámci tejto sekcie budú mať zaujímavé prednášky:
• docentka Mari Leppänen z Výskumného centra športovej medicíny UKK Inštitútu v Tampere (Prevencia s pohybovou aktivitou súvisiacich úrazov – kde sme a kam sa potrebujeme dostať).
• docent Boštjan Šimunič z Vedecko-výskumného centra v Kopri (Prečo Tenziomyografia prispieva k výskumu zdravia?)
Súčasťou konferencie budú tento roka aj dva workshopy. Prvý bude zameraný na prevenciu úrazov súvisiacich s pohybovou aktivitou u adolescentov, ten druhý zase na prácu s prístrojom Humac Norm, ktorý je využiteľný v tréningovej, rehabilitačnej, ale hlavne diagnostickej sfére podpory budovania výkonu športovcov a podpory zdravia bežnej populácie. Tento prístroj pribudol do Diagnostického centra FŠ PU vo februári tohto roka a je svojou kvalitou a možnosťami realizácie diagnostiky svalovej sily jedinečným a zároveň prvým takýmto prístrojom na Slovensku. „Cieľom prvého workshopu je upriamiť pozornosť všetkých, ktorí môžu potenciálne pomôcť s prevenciou úrazov súvisiacich s pohybovou aktivitou na túto dôležitú tému a diskutovať o možnostiach prevencie na základe dát, ktoré boli získané pomocou projektu PARIPRE, koordinovaného Fakultou športu PU. Na workshop tak pozývame všetkých, ktorých táto téma zaujíma“, uvádza doktor Peter Bakalár, koordinátor projektu z FŠ. PU.

„Cieľom workshopu Humac Norm je predstaviť možnosti využitia tohto zariadenia a metodiky izokinetickej dynamometrie v diagnostickej a rehabilitačnej praxi. Uvádzať ho budú výskumníci s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v jej aplikácii, predovšetkým s dôrazom na diagnostiku vo vrcholovom športe a posttraumatickej rehabilitácii“, dopĺňa doktor Pavol Čech, prodekan a zároveň garant Diagnostického centra FŠ PU.

Link na program konferencie: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/dvs-2023/program/

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK