Nedeľa, 23. jún 2024
Meniny má Sidónia | zajtra Ján

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA ZREKONŠTRUOVALA UŽ SVOJ TRETÍ INTERNÁT

Prešovská univerzita (PU) v Prešove dlhodobo systematicky zlepšuje ubytovacie zázemie pre svojich študentov. Aktuálne ukončila rekonštrukciu v poradí už tretieho internátu, ktorý sa nachádza na Námestí mládeže. Obnova jeho exteriérovej časti a druhá etapa interiérovej časti internátu stála takmer 1,24 milióna eur.

Študentské domovy (ŠD) PU tvorí komplex štyroch objektov s celkovou kapacitou 1871 lôžok, pričom tri z nich sú už komplexne obnovené. K dvom zrekonštruovaným internátom na Ul. 17. novembra pribudol po viac ako roku stavebných prác ďalší ŠD na Námestí mládeže s celkovou ubytovacou kapacitou pre 159 študentov.

Zníženie energetickej náročnosti budovy

Rekonštrukcia študentského domova sa týka nielen zmeny jeho vonkajšieho vzhľadu, ale aj jeho ďalších technicko-prevádzkových stránok. Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy, čo by sa malo prejaviť aj na viac ako päťdesiat percentnom znížení tepelných strát. „Zámerom rekonštrukcie bolo znížiť spotrebu energie pri prevádzke verejných budov. Projekt riešil implementáciu opatrení týkajúcich sa vykurovania a prípravy teplej vody, stavebných konštrukcií, výmeny osvetlenia a elektroinštalácií s využitím novej LED technológie, “ priblížil Peter Adamišin, prorektor PU pre stratégiu a rozvoj. Podobne ako na tzv. novom internáte, aj na tomto študentskom domove boli nainštalované fotovoltaické panely s akumulátormi v počte 60 kusov.
Obnova exteriérovej časti tohto internátu bola realizovaná v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, čo znamená, že bola podporená štrukturálnymi fondami Európskej únie. Finančné náklady na tento projekt predstavovali čiastku viac ako 709 tis. eur, pričom 85% boli výdavky Európskej únie, 10% tvorili náklady hradené zo štátneho rozpočtu a Prešovská univerzita sa podieľala 5% spolufinancovaním. 

Obnovou prešla aj vnútorná časť internátu 

Súbežne s prácami na exteriérovej časti internátu prebiehala aj druhá etapa obnovy vnútornej časti objektu, ktorý pozostáva z dvoch výškovo odlišných celkov. Tá nižšia, trojpodlažná s technickým suterénom tzv. časť „B“ bola zrekonštruovaná ešte v roku 2021 v rámci prvej etapy v celkovej výške viac ako 303 tis. eur, kde 300 tis. eur bola dotácia z ministerstva školstva a univerzita z vlastných zdrojov investovala 3 300 eur.

Druhá, aktuálne ukončená etapa, bola zameraná na rekonštrukciu vyššej, pôdorysne štvorcovej časti – tzv. časti „A“, ktorá ma päť nadzemných a jedno podzemné podlažie. „Obnova pozostávala z komplexnej výmeny elektroinštalácie, zdravotechniky, riešenia požiarnej bezpečnosti, statického posúdenia stavby, rekonštrukcie podlahových krytín, stierok a obkladov, “ ozrejmila Darina Gajdarová, investičná technička PU. Finančne náklady na druhú etapu rekonštrukcie boli vyčíslené na 527 tis eur, z toho 190 tis. eur bolo hradených z ministerstva školstva, zvyšnú časť tvorili vlastné investície univerzity. Interiér študentského domova sa aktuálne zariaďuje novým nábytkom tak, aby sa komplexne zrekonštruovaný internát mohol otvoriť v plnej prevádzke v septembri, teda na začiatku nového akademického roka.

Začala sa rekonštrukcia posledného študentského domova

Začiatkom júla tohto roku sa univerzita pustila aj do obnovy posledného zo štyroch ubytovacích objektov, a síce ŠD na Exnárovej ulici. Internát pozostáva z 9 nadzemných podlaží, ktoré sa budú obnovovať po etapách. Aktuálne prebieha rekonštrukcia troch vrchných podlaží, ktorá zahŕňa komplexnú výmenu elektroinštalácie, odstránenie umakartových jadier, rekonštrukciu sociálnych zariadení, výmenu podlahových krytín, nových stierok a malieb. Celková výška rekonštrukcie je 563 tis. eur, ktoré hradí univerzita z vlastných zdrojov. V zrekonštruovaných častiach internátu sa taktiež bude inštalovať nový nábytok, pričom práce by mali byť ukončené v septembri tohto roku.
„Vo všetkých objektoch (okrem ŠD Exnárova) pribudnú aj turnikety, rovnako hradené z univerzitných zdrojov, ktoré elektronizujú a zjednodušia vstup ubytovaných študentov, hostí a návštev, čo považujeme za ďalší krok k digitalizácii služieb, “ uzavrela Jana Burgerová, prorektorka PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK