PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/20304/ak_neodosles_tuto_spravu_dalej-_zje_ta_modry_slon.html

Ak neodošleš túto správu ďalej, zje ťa modrý slon

V Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove sa koncom mája stretnú na 11. ročníku celoslovenského vzdelávacieho podujatia Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí 2023 knihovníci pracujúci s deťmi.

Témou seminára budú hoaxy, dezinformácie na internete a kritické myslenie: „Ak neodošleš túto správu ďalej, zje ťa modrý slon". Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Detskej knižnice Slniečko na Hlavnej 16 v Prešove od 30. do 31. mája 2023. Presný harmonogram dvojdňového vzdelávacieho programu a všetky dôležité informácie o podujatí nájdete na stránke krajskej knižnice.

Cieľom prehliadky je vzájomne sa podeliť o svoje skúsenosti s tvorbou detských podujatí, a to praktickou formou. Osem knihovníkov predstaví publiku svoje originálne podujatia naživo za účasti školských tried (2. stupeň ZŠ) a pod dohľadom odbornej poroty. Úlohou odbornej poroty zloženej tento rok z pedagógov a novinárov bude konštruktívne zhodnotiť jednotlivé príspevky, vyzdvihnúť kvality aktivít, prípadne prítomných knihovníkov usmerniť, ako sa dajú zážitkové čítania pre deti zdokonaliť.

Výber témy nebol náhodný. „Problematika mediálnej gramotnosti, výchovy a rozvoja kritického myslenia patrí v krajskej knižnici v Prešove medzi oblasti, ktorým sa naša organizácia venuje systematicky. V dobe, keď sa spoločnosťou šíri množstvo rôznych protikladných či zmätočných informácií, hoaxov i fake news sú knižnice a knihy dôveryhodným no tiež trvalým zdrojom kvalitných poznatkov, “ zdôraznila Iveta Hurná.


Zostavila: Michaela Demková
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Útvar metodickej, projektovej činnosti a špeciálnych služieb
051/7733009, metodika2@kniznica-poh.sk

 
29.5.2023 | Autor: Michaela Demková | Spoločnosť | čítané: 2653 krát