Piatok, 19. júl 2024
Meniny má Dušana | zajtra Iľja, Eliáš

Vízie rozvoja trolejbusovej dopravy v Prešove

V polovici mája oslávi trolejbusová prevádzka v Prešove svoje 61. výročie. V súčasnosti sa trolejbusová doprava podieľa na výkonoch MHD približne polovičným podielom. Vybrané nosné linky spájajú najväčšie prešovské sídliska Sekčov a Sídlisko III, ale aj staršie mestské a priemyselné časti, akými sú Solivar, Dúbrava, Nižná Šebastová, Budovateľská či Širpo.

Trolejbusová doprava je v Prešove považovaná za hlavnú, aktuálne je v prevádzke 8 trolejbusových liniek spájajúce oblasti spomenuté vyššie. Denná výprava je pri aktuálnom cestovnom poriadku 10 štandardných trolejbusov a 15 kĺbových. Počas víkendov je počet nižší, a to 4 štandardné a 12 kĺbových trolejbusov. Kĺbové trolejbusy sú nasadzované na linky 4, 8 a 38, štandardné nasadzuje DPMP na linky 1, 2, 5, 5D a 7. V školských pracovných dňoch je vykonaných celkovo 636 spojov.

Trolejbusová sieť v Prešove je aktuálne dlhá 30 kilometrov jednosmerne. Napájanie trolejbusových tratí je zabezpečené trojicou meniarní elektrického prúdu, ktoré sa nachádzajú na Čapajevovej, Mukačevskej a Solivarskej ulici, z ktorých najmladšia slúži už tri desaťročia. Meniarne sú riadené diaľkovo z elektrodispečingu DPMP, a.s. V prípade vážnejších porúch je však potrebná kontrola a prípadná oprava priamo na mieste v meniarni. Hlavná údržbová základňa trolejbusovej prevádzky sa nachádza v areáli DPMP, a.s. na Bardejovskej ulici v Ľuboticiach.

DPMP aktuálne eviduje 43 trolejbusov, z ktorých je 42 nízkopodlažných. Posledným trolejbusom klasickej konštrukcie je vozidlo Škoda 14 TrM s evidenčným číslom 123, ktoré slúži na technické účely a prípadné historické jazdy. Celkovo má v evidencii 14 trolejbusov štandardnej dĺžky a 29 kĺbových trolejbusov. 27 trolejbusov je klimatizovaných, čo tvorí približne 64% z celkového počtu. Snahou je vypravovať na linky MHD primárne najnovšie klimatizované trolejbusy.

Ďalší rozvoj trolejbusovej dopravy v Prešove

1. Nákup parciálnych trolejbusov

Prvým z projektov je nákup parciálnych trolejbusov, ktorý realizuje DPMP v súčasnej dobe. Momentálne má v rámci I. etapy projektu vo výrobe celkovo 10 trolejbusov, ktoré majú ako alternatívny zdroj pohonu trakčnú batériu. Tá umožní týmto trolejbusom premávať aj tam, kde v súčasnosti nie je trolejové vedenie.

Štyri štandardné trolejbusy typu SOR TNS 12 majú byť dodané do konca roka spoločnosťou SOR Libchavy. Šesticu kĺbových trolejbusov Škoda 27 Tr s karosériou Solaris dodá spoločnosť Škoda Group. Dodávka týchto trolejbusov umožní zlepšiť kvalitu a komfort cestovania, napríklad na linkách 11, 15, 22, 29, 32, či 39. Po novom sa teda trolejbusy dostanú do nových okrajových lokalít bez potreby budovania trolejbusových tratí. Je potrebné uviesť, že výstavba trolejbusovej infraštruktúry v lokalitách, ktoré obsluhujú tieto linky, by bola nerentabilná. Zaradením týchto trolejbusov bude môcť DPMP stiahnuť z pravidelnej premávky časť najstarších autobusov.

Trolejbusy oboch typov sú už aktuálne vo výrobe a v závere tohto roka by mali zavítať do Prešova. V rámci technickej špecifikácie sa DPMP snažil s výrobcami vyrokovať čo najlepšie technické riešenia pre cestujúcich, ale aj pracovníkov. Absolútnym štandardom je celoklimatizovaný interiér, bezpečnostný kamerový systém so záznamom v interiéri aj exteriéri, USB nabíjačky, Wi-Fi pripojenie a vylepšený informačný systém, ktorý cestujúcim uľahčí orientáciu a pracovníkom prácu. Inštalovaný tiež bude systém vonkajšej akustickej signalizácie pre cestujúcich so zrakovým postihnutím. Garantovaný dojazd trolejbusov mimo trolejovej siete je 12 kilometrov.

2. Modernizácia údržbovej základne trolejbusov

Moderné trolejbusy si vyžadujú aj modernú udržbovú základňu a inú úroveň servisu. Súčasné trolejbusové dielne pochádzajú zo začiatku 60. rokov minulého storočia. V priebehu desaťročí boli väčšinou vykonávané len najnutnejšie opravy a modernizácie, napríklad výmeny vstupných brán, opravy strechy, či výmena osvetlenia. Ani tieto úpravy však nič nemenia na fakte, že dielenské priestory nezodpovedajú súčasným nárokom a štandardom. Technickí pracovníci DPMP využívajú montážne jamy s hĺbkou iba 1,2 metra. Komplikáciou pri údržbe je napríklad aj to, že dielne nemajú prejazdné kanály a trolejbusy musia do dielní cúvať. Zároveň absentujú kryté temperované priestory na odstavovanie trolejbusov.

To všetko by už ale mohlo byť v najbližších rokoch minulosťou. Aktuálne je spracovávaná komplexná projektová dokumentácia vo všetkých inžinierskych stupňoch na modernizáciu a dostavbu dielenských priestorov a výstavbu garáží pre trolejbusy. Projektová dokumentácia počíta tiež s výstavbou novej umyvárne vozidiel, rekonštrukciou klampiarskej a zámočníckej dielne, prestavbou kotolne, elektrorozvodne, či kompletnou rekonštrukciou mechanických a elektromechanických dielní. V rámci nadstavby sú nad dielenskými priestormi projektované kancelárske priestory pre pracovníkov technickej prevádzky. Samozrejmosťou budú nové hygienické, sanitárne a šatňové priestory, ktoré využijú nielen mechanici, ale aj vodiči MHD.

Navrhované garážové priestory budú mať kapacitu 35 parciálnych a 20 klasických trolejbusov. Okrem toho bude priamo v areáli DPMP, a.s. vybudovaná štvrtá meniareň pre napájanie trolejovej siete. Rekonštrukciou prejde aj trolejové vedenie v rámci celého areálu vozovne. Aktuálne sa čaká na vydanie územného rozhodnutia pre túto stavbu a spracováva sa dokumentácia pre stavebné povolenie. Po splnení všetkých potrebných náležitostí vstúpi DPMP do rokovaní s Ministerstvom dopravy SR o získaní nenávratného finančného príspevku na samotnú realizáciu stavby. Odhadované náklady na realizáciu projektu sa šplhajú až k 40 miliónom eur.

3. Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní

Výrazné zlepšenie postavenia trolejbusovej dopravy zabezpečia trolejbusové trate v nových lokalitách. Mesto Prešov nechalo z pozície výhradného vlastníka trolejovej infraštruktúry spracovať projektovú dokumentáciu vo všetkých inžinierskych stupňoch na výstavbu nových úsekov trolejbusových tratí a meniarní. Pribudnúť by tak mohlo až 2,7 kilometrov nových tratí. Najdôležitejším je úsek na Rusínskej a Kuzmányho ulici, ktorý umožní realizovať odvážnejšie zmeny linkového vedenia. Dvojstopový úsek bude začínať pri križovatke s ulicou Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov, povedie ďalej cez Rusínsku ulicu a križovatku s ulicami Východná a Lesík delostrelcov a cez Kuzmányho ulicu sa napojí na existujúcu križovatku pri Čiernom moste.

Plánované je tiež jednosmerné blokové obratisko Levočská - Clementisova okolo parku medzi týmito ulicami. Obratisko je naprojektované tak, že sa na ňom budú môcť otočiť trolejbusy smerujúce z ulíc Levočská a Obrancov mieru, ale aj Clementisova, kde sa v súčasnosti už nachádza trolejbusová trať. Zároveň bude možné prejsť z Clementisovej ulice cez Levočskú ulicu späť na Volgogradskú ulicu a vrátiť sa tak na Sídlisko III. Obratisko nám umožní poupraviť linkové vedenie trolejbusov, ale výrazne môže napomôcť aj pri rôznych výlukách, mimoriadnostiach a akciách.

Treťou časťou v rámci projektu výstavby nových trolejbusových tratí je predĺženie súčasnej trolejbusovej trate na Sekčovskej ulici a preložka obratiska Pod Šalgovíkom do novej polohy v cípe medzi ulicami Pod Šalgovíkom a Sekčovská. Súčasné obratisko bude zrušené a presunuté do novej polohy aj s novým sociálnym zariadením pre vodičov MHD. V budúcnosti sa naďalej plánuje pokračovanie tejto trate cez ulicu Pod Šalgovíkom a jej prepojenie so Sibírskou ulicou, čím by vznikol sekčovský trolejbusový okruh.

V rámci projektu je tiež riešená výstavba trojice nových trakčných meniarní v mieste súčasných. Pôvodný zámer počítal s rekonštrukciou existujúcich meniarní, čo sa ale ukázalo ako neefektívne. Postavené budú úplne nové meniarne s novou technológiou, ktorá nie je tak priestoro náročná.

Projektová dokumentácia je aktuálne vo fáze prípravy a má byť dokončená do konca tohto roka vo všetkých inžinierskych stupňoch vrátane územného rozhodnutia. Následne sa bude mesto Prešov uchádzať o nenávratný finančný príspevok na výstavbu týchto tratí.

Text a spracovanie: DPMP, a.s.
Foto: Juraj Handzuš, Erik Wittner, mapy.cz

Mohlo by Vás zaujímať
D1 a R4 budú v okolí mesta Prešov od augusta bezplatné
Od prvého augusta 2024 prichádza pozitívna novinka pre motoristov, ktorí sa presúvajú takmer výlučne po cestách v prešovskom regióne. Úseky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 budú v okolí mesta Prešov pre šoférov bezplatné.
Aj MHD má letné prázdniny
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. informuje cestujúcich, že v období školských letných prázdnin, t.j. od 1. júla 2024 budú všetky linky MHD premávať počas pracovných dní podľa zverejneného cestovného poriadku pre "Pracovný deň - prázdniny".
Od 18. júla bude MHD k nemocnici jazdiť upravenou trasou
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. informuje cestujúcich, že pre rekonštrukciu kanalizácie na Hollého a Vajanského ulici bude od štvrtka 18. 7. 2024 upravená premávka liniek MHD smerujúcich do oblasti nemocnice. Hollého ulica bude pre MHD neprejazdná.
Dostojevského ulica bude čiastočne uzatvorená
Dilongova ulica v Prešove bude čiastočne uzavretá
Mesto Prešov informuje vodičov o plánovanej čiastočnej uzávierke Dilongovej ulice, a to od 17. do 19. júla 2024. Dôvodom je uloženie kanalizačnej prípojky k rodinnému domu.
Dočasné zrušenie premávania linky č. 20
Uzávierka ulice Jána Hollého
Z dôvodu odstránenia havarijného stavu kanalizácie na ulici Jána Hollého dôjde od 18. 07. 2024 (od 08:00 hod.) do 31. 08. 2024 k celkovej uzávierke ulice Jána Hollého v úseku od križovatky s ulicami Lesík delostrelcov, Grešova a Vajanského po križovatku s Hodžovou ulicou.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK