PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/20278/nove_parkovisko_a_upravena_plocha_pred_bytovymi_domami_na_ulici_m-_culena.html

Nové parkovisko a upravená plocha pred bytovými domami na ulici M. Čulena

V Prešove na ulici Marka Čulena došlo k úprave plôch pred bytovými domami č. 42-50. Obyvatelia sa môžu tešiť aj z nového parkoviska.

V stredu 10. 5. 2023 prebehlo v intraviláne mesta Prešov preberacie konanie stavby „Úprava plôch M. Čulena 42-50“. V rámci tejto stavby bola vybudovaná nová obojsmerná prístupová komunikácia v šírke 4,5 m a nové parkovisko.

Celková kapacita nového parkoviska je 28 parkovacích miest. Z tohto počtu je jedno miesto určené pre telesne postihnutých. Rozmery kolmých parkovacích miest sú 4,5 m x 2,5 m a rozmery miesta pre telesne postihnutých sú 4,5 m x 3,5 m. Parkovisko je ohraničené vyvýšeným cestným obrubníkom zo strany zelene a zapusteným záhonový obrubníkom zo strany prístupovej komunikácie. Podložie tvoria zatrávňovacie tvárnice.

Projekt bol financovaný z vlastných zdrojov vo výške 98 995,44 € s DPH.

K tejto stavbe došlo na základe potreby skultúrniť plochu, ktorá bola dlhodobo v nevyhovujúcom stave, či už po funkčnej alebo estetickej stránke.

 
11.5.2023 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 710 krát