Streda, 07. jún 2023
Meniny má Róbert | zajtra Medard

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

AKTUALIZÁCIA 2.5.2023: Dňa 3. mája 2023 (streda) od 14.00 hod. sa uskutoční pokračovanie 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať tu: https://www.youtube.com/watch?v=dxxzdzNmd5I​

Primátor mesta Prešov podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční
26. apríla 2023 (streda) so začiatkom o 8.30 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov. Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov. Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov. Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o určení názvov nových ulíc v meste Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ

6. Prevzatie technického zhodnotenia (vodovodná prípojka) na ul. Košická 18. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

7. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb, s. r. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

9. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/Z/2023. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

10. Návrh na udelenie ocenení mesta Prešov za rok 2022. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

11. Návrh zámeru vízie a cieľov obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

12. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

13. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

14. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

15. Návrh na schválenie súhlasu s realizáciou technického zhodnotenia predmetu nájmu do majetku mesta – wave prešov s. r. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

16. Návrh hamonogramu zavedenia množstvového zberu komunálneho odpadu pre rok 2024. Predkladá: Ing. Marián Ličák, poverený riadením odboru životného prostredia MsÚ

17. Voľba členov komisií MsZ mesta Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ

18. Návrh na zmenu zloženia redakčnej rady Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín. Predkladá: Mgr. Nika Antolová, vedúca Kancelárie primátora mesta

19. Prerokovanie petície za dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu v lokalite nad Rúrkami I a Sídliskami III a Mladosť, v zóne Prešov - Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina, do doby vypracovania Územno-plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu (zónu) a úpravy trasy a technických parametrov účelovej komunikácie NDS k tunelu Bikoš s jej možným presmerovaním. Predkladá: Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik, poverený riadením odboru hlavného architekta mesta

20. Rôzne.

21. 14.00 hod. - Interpelácie.

22. 16.00 až 16.30 hod. - Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

27. Záver.

Mohlo by Vás zaujímať
S natáčaním filmových scén v centre Prešova sa budú spájať aj isté obmedzenia
V centre Prešova sa budú v nedeľu 21. 5. 2023 natáčať scény do celovečerného filmu. Mesto Prešov vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov mestskej a štátnej polície.
Hviezdy Prešova zažiarili v Záhrade umenia
Mesto Prešov zorganizovalo v roku 2023 už 15. ročník projektu Hviezdy Prešova. Mená tohtoročných najlepších prešovských žiakov boli vyhlásené počas Dňa detí 1. júna 2023 v Záhrade umenia.
Veža Konkatedrály sv. Mikuláša je otvorená pre verejnosť
Mestské informačné centrum pozýva Prešovčanov a všetkých návštevníkov nášho mesta, aby popri prehliadke Konkatedrály sv. Mikuláša, využili aj možnosť výstupu na jej vežum, ktorá ponúka výhľad na 360-stupňovú panorámu Prešova z vtáčej perspektívy.
Medzinárodný deň mlieka sa v Prešove niesol v duchu slovenských mliečnych výrobkov
Priestory a súčinnosť pri realizácii tohtoročného Medzinárodného dňa mlieka poskytla ZŠ Važecká v Prešove. Opäť raz si učitelia, žiaci základných škôl, ale aj ich rodičia pripomenuli, aké dôležité je mlieko pre naše zdravie.
Obľúbený Prešovský trojičný jarmok potrvá rekordných 6 dní
Tradičný a vždy výnimočný Prešovský trojičný jarmok sa už o mesiac opäť vráti do centra Prešova. Obľúbené podujatie aj tento rok ponúkne priamo na Hlavnej ulici prezentáciu ľudovej kultúry, remesiel, množstvo atrakcií, rozmanitých jedál a nápojov. Novinkou je, že jarmok bude prebiehať celý týždeň, a to od 5. do 10. júna 2023. Návštevníci sa môžu každý deň tešiť aj na pestrý kultúrny program.
Nové parkovisko a upravená plocha pred bytovými domami na ulici M. Čulena
V Prešove na ulici Marka Čulena došlo k úprave plôch pred bytovými domami č. 42-50. Obyvatelia sa môžu tešiť aj z nového parkoviska.
Začala sa kosba verejnej zelene v Prešove
AKTUALIZÁCIA 24.5.2023: V 20. týždni bola zrealizovaná kosba:
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK