PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/20263/ciastocna_uzavierka_dilongovej_ulice.html

Čiastočná uzávierka Dilongovej ulice

Mesto Prešov informuje vodičov, že v dňoch 3. a 4. mája 2023 bude Dilongova ulica v Prešove čistočne uzavretá.

Dilongova ulica (k parc. KN-C 4700) bude od 3. do 4. mája 2023 čiastočne uzavretá v dĺžke približne 20 metrov pre výkopové práce spojené s uložením vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

Mesto Prešov v tejto súvislosti prosí vodičov aj obyvateľov tejto lokality o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

 
2.5.2023 | Autor: Mesto Prešov | Doprava | čítané: 609 krát