Nedeľa, 16. jún 2024
Meniny má Blanka, Bianka | zajtra Adolf

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA MÁ TROCH NOVÝCH PROFESOROV

Prešov, 27. 03. 2023 – Medzi 36 novými vysokoškolskými profesormi sú traja profesori z Prešovskej univerzity v Prešove (PU). Vymenúvací dekrét si z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzali prof. Cimermanová, prof. Kiseľáková a prof. Lukáč.

Hlava štátu počas vymenúvacieho ceremoniálu v Prezidentskom paláci 23. marca novým profesorom zdôraznila, že spolu s profesorským titulom prijímajú aj zodpovednosť za jeho využitie. "Čakajú vás ďalšie príležitosti viesť dialóg so študentmi, otvárať im dvere k novým poznatkom, ale aj k schopnosti získavať ich samostatne, k návyku bádať a pracovať na rozširovaní svojho poznania. Máte šancu viesť mladých ľudí k tvorivosti a k rozvíjaniu kritického myslenia, " apelovala Zuzana Čaputová. Súčasne poukázala na to, že profesori získavajú významný vplyv na formovanie vysokoškolského prostredia a na vzdelanostnú úroveň spoločnosti.

Z Prešovskej univerzity bola za vysokoškolskú profesorku z odborovej didaktiky vymenovaná prof. Ivana Cimermanová. „Mnohokrát sú univerzitní profesori vnímaní ako vedci a výskumníci. Práve preto ma potešili slová pani prezidentky, ktorá nás oslovila najmä ako učiteľov zodpovedných za prípravu a výchovu mladých ľudí a apelovala na rozvoj ich kritického myslenia, i tvorivosti, “ povedala prof. Cimermanová, ktorá vyučuje na Inštitúte anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty PU a zároveň na univerzite zastáva funkciu prorektorky pre vzdelávanie.

Menovací dekrét v odbore manažment si prevzala prof. Dana Kiseľáková, ktorá pôsobí na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU. „Toto vymenovanie vnímam ako najvyššie ocenenie akademickej a profesionálnej práce nás všetkých - vysokoškolských pedagógov, ktorej úspech sa dosahuje v rámci cieľov kolektívnej, tímovej vedeckej spolupráce a tímovej podpory. Naším krédom by malo byť vždy ísť spoločne ďalej za najnovšími poznatkami a výzvami, aby sme svoje skúsenosti mohli odovzdávať našim študentom, doktorandom a kolegom, podporovať tvorivosť a rozvíjať aj medzinárodnú tímovú spoluprácu v inovatívnych projektoch vo vzdelávaní a vede, “ zdôraznila profesorka.

V odbore odborová didaktiky bol za profesora vymenovaný taktiež prof. Eduard Lukáč z Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU. „Pri preberaní menovacieho dekrétu titulu profesora z rúk prezidentky som si uvedomil záväzok pri jeho napĺňaní v každodennom akademickom pôsobení, ale zároveň aj vzácnosť a hodnotu ľudí, ktorí ma sprevádzali k tomuto úspechu a im patrí moje úprimné poďakovanie a úcta, “ uviedol novovymenovaný prof. Lukáč. Podľa jeho slov je získanie tejto najvyššej vedecko-pedagogickej hodnosti učiteľa vysokej školy vždy jedinečnou udalosťou nielen v živote jednotlivca, ale aj inštitúcie a pracoviska, umocnenou odovzdávaním v prostredí prezidentského paláca.

****
prof. PaedDr. Ivana CIMERMANOVÁ, PhD.

Je absolventkou Filozofickej fakulty UPJŠ. Titul PhD. získala v roku 2003 na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre v odbore Technológia vzdelávania a v roku 2014 bola menovaná za docentku vo vednom odbore Didaktika anglického jazyka na PF UKF v Nitre. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje primárne využívaniu technológií vo vzdelávaní a integrovanej výučbe cudzieho jazyka. Je riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých národných a medzinárodných projektov zameraných najmä na výučbu cudzích jazykov. V súčasnosti pôsobí na Inštitúte anglitiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty PU a zároveň ako prorektorka pre vzdelávanie na PU.

prof. Ing. Dana KISEĽÁKOVÁ, PhD.

Pôsobí na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU od roku 2005. Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor Financie, ktorú ukončila s Cenou ministra školstva. Odborné profesionálne skúsenosti získala počas svojej predchádzajúcej ekonomickej a finančnej bankovej praxe ako vedúci manažér na rôznych pozíciách. Bola aj pri zrode projektu Flexihypotéka VÚB, a.s. ako regionálny Head coach. V roku 2012 získala vedecko-pedagogický titul docent v odbore Manažment na Fakulta manažmentu PU. V súčasnej pedagogickej, vedecko-výskumnej práci a projektovej činnosti sa venuje finančnému manažmentu, konkurencieschopnosti ekonomík a manažmentu výkonnosti podnikateľských subjektov, bankovníctvu, investovaniu a digitálnym technológiám. Za svoju vedeckú prácu a odborný prístup získala viaceré profesionálne ocenenia.

prof. PhDr. Eduard LUKÁČ, PhD.

Je absolventom Filozofickej fakulty v Prešove (1989), ktorá vtedy patrila do zväzku UPJŠ so sídlom Košiciach. Titul PhD. získal v r. 2000 na FF UK v Bratislave (odbor pedagogika) a v roku 2003 bol menovaný za docenta v odbore pedagogika na PedF UMB v B. Bystrici. Jeho vedecko-výskumná činnosť je predovšetkým orientovaná do oblasti dejín školstva a pedagogiky, kde sa orientuje na reformné pedagogické hnutie a jeho didaktické aspekty, na analýzu vývoja jednotlivých školských inštitúcií v regióne a na prínos významných osobností pre rozvoj pedagogiky a školských inštitúcií. V tomto kontexte bol vedúcim riešiteľom 3 projektov VEGA a spoluriešiteľom ďalších domácich a zahraničných projektov, je autorom a spoluautorom viac než 10 domácich a zahraničných monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov. V súčasnosti pôsobí ako člen Výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, Akademického senátu PU, Vedeckej rady PU, Vedeckej rady FHPV PU a pod.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK