PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/20200/stanovisko_mesta_presov_k_situacii_na_zs_bajkalska.html

Stanovisko mesta Prešov k situácii na ZŠ Bajkalská

Mesto Prešov vydáva stanovisko k situácii na ZŠ Bajkalská na Sídlisku III. V Prešove.

K dnešnému dňu mesto Prešov disponuje tromi, na sebe nezávislými, statickými posudkami, ktoré sa zhodujú v odbornom stanovisku, že skelety pavilónov ZŠ Bajkalská, najmä pavilón A a B, sú zo statického hľadiska stabilné. Posledný doručený statický posudok je zo 17. marca 2023.

Objekt však vykazuje na viacerých miestach stavebné kazy, ktoré si vyžadujú urýchlené riešenie. Situáciu komplikuje aj pokles podláh vplyvom sadnutia podložia v okolí kanálových trás a nutnosť opravy strechy.

Školu preto v najbližšom období čaká séria stavebných prác, ktoré budú rozvrhnuté na niekoľko etáp. Pôjde o demontáž fotovoltických panelov zo striech, rekonštrukciu strešnej krytiny, opravu podkladných konštrukcií podláh vo vybraných častiach, opravu opadávajúcich omietok stropu, či sanáciu niektorých murovaných častí v dvoch pavilónoch.

Z dôvodu potreby finančnej pomoci pri rekonštrukcii zaslalo Mesto Prešov žiadosť o finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu školy ministerstvu školstva. Vyčlenením prostriedkov na najnutnejšie práce sa bude zaoberať aj aprílové mestské zastupiteľstvo.

Zápis žiakov do 1. ročníka bude prebiehať štandardne od 1. do 30. apríla 2023, podľa oznamu zverejnenom na webovom sídle školy.

 
22.3.2023 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 1172 krát