Pondelok, 20. máj 2024
Meniny má Bernard | zajtra Zina

Svetový deň vody - výzva RÚVZ

Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti Svetového dňa vody.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v rámci propagácie Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov okresov Prešov a Sabinov, že bude 22. marca 2023 na požiadanie bezplatne poskytnuté orientačné vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych studní a pod. Vyšetrenie bude zamerané na ukazovatele kvality pitnej vody - dusičnany a dusitany. Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek prinesených dňa 22. marca 2023 z individuálneho vodného zdroja - studne (nie z verejného vodovodu).

Odber vzorky vody

Vzorku vody je potrebné:

· odobrať v deň vyšetrenia (22. 03. 2023) do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná)

· priniesť na RÚVZ so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov v množstve minimálne 100 ml v čase od 800 do 1100 hod. do zasadačky RÚVZ so sídlom v Prešove

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov je možné dohodnúť túto službu v rámci platených služieb RÚVZ so sídlom v Prešove v zmysle platných zásad.

Odborné konzultácie a informácie vrátane orientačného vyšetrenia vzoriek prinesenej pitnej vody budú záujemcom v uvedený deň poskytnuté osobne na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov alebo telefonicky u odborných pracovníkov oddelenia hygieny životného prostredia:

Ing. Tatiana Miščíková, č. tel. 7580321

Ing. Adriana Hrabčáková, č. tel. 7580324

Mgr. Iveta Germušková, č. tel. 7580323

Zlatica Polláková, č. tel. 7580322

Melisa Krajníková, č. tel. 7580322

Stanislav Mikluš, č. tel. 7580324

Upozorňujeme občanov, že sa jedná o rozbor iba dvoch chemických ukazovateľov z celkového počtu 71 ukazovateľov (mikrobiologické, biologické, chemické a fyzikálne), o ktorých pojednáva Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Výsledky vykonaného chemického rozboru majú iba orientačnú výpovednú hodnotu, nakoľko ďalšie ukazovatele citovaného nariadenia vlády neboli stanovené, a tak nie je možné povedať či donesená vzorka vody je pitná.

Mohlo by Vás zaujímať
Mesto Prešov odporúča občanom aktivovať si elektronickú schránku na doručovanie
Mesto Prešov bude aj v tomto roku doručovať niektoré rozhodnutia prostredníctvom Centrálneho Úradného doručovania (CÚD). Ide o rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Predpokladaný termín vydávania a expedície rozhodnutí je koniec mesiaca apríl a mesiac máj.
Okresné hasičstvo oslavuje storočnicu
Hasiči v prešovskom regióne pomáhajú ľuďom už celé jedno storočie. Toto významné výročie si pripomenú už 5. mája 2024 od 11.00 hod. na Hlavnej ulici v Prešove.
13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
Primátor mesta Prešov Ing. František Oľha podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva
Tour de Prešov po prestávke opäť štartuje
Aj Prešov má svoju Tour. Po prestávke sa 1. mája 2024 obľúbené cyklistické podujatie vracia do ulíc nášho mesta. Pripravené je množstvo noviniek.
Zmena prevádzky verejných toaliet v Prešove
Mesto Prešov informuje občanov o zmene prevádzky verejných toaliet od 1. mája 2024. Pre občanov budú k dispozícii verejné toalety na Floriánovej ulici.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK