Piatok, 24. marec 2023
Meniny má Gabriel | zajtra Marián

Mesto Prešov prijíma žiadosti o umiestnenie letných terás

Radnica zverejňuje oznam o umiestnení sezónnych letných exteriérových sedení a terás na letnú sezónu 2023 na celom území mesta Prešov. Žiadatelia musia mať voči mestu vyrovnané všetky pohľadávky.

Mesto Prešov oznamuje všetkým záujemcom o umiestňovanie exteriérových sedení a terás pre letnú sezónu 2023, aby si žiadosť podali minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. Žiadosť totiž podlieha schvaľovaciemu procesu v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Žiadosť o povolenie je možné podať prostredníctvom Klientskeho centra MsÚ v Prešove na Jarkovej ulici č. 26 v Prešove. K žiadosti je potrebné priložiť všetky aktuálne požadované podklady, t.j. pôdorysný nákres plošného záberu verejného priestranstva s patričnými kótami, vizualizačný pohľad, fotodokumentáciu zariadenia, uviesť počet stolov, stoličiek či slnečníkov podľa žiadosti.

Formulár žiadosti sa nachádza na webe mesta Prešov: https://www.presov.sk/povolenie-na-zvlastne-uzivanie-miestnych-komunikacii-umiestnovanie-prenosnych-a-docasnych-zariadeni-na-plochach-vo-vlastnictve-mesta-presov-clanok/mid/312997/.html

V prípade, že sa letné exteriérové sedenie alebo terasa nachádza v Pamiatkovej rezervácii Prešov a jej dotknutom ochrannom pásme, je ku všetkým novým prevádzkam potrebné doložiť aj súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove s podmienkami pre umiestnenie sezónneho letného exteriérového sedenia.

Rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií alebo povolenie na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva na území mesta Prešov na pešej zóne, námestiach, chodníkoch či spevnených plochách vo vlastníctve mesta Prešov vydáva v zmysle platnej legislatívy Odbor dopravy MsÚ Prešov, vykonávajúci kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

O povolenie umiestnenia sezónnych letných exteriérových sedení a terás v Pamiatkovej rezervácii Prešov a jej dotknutom ochrannom pásme na súkromných pozemkoch je potrebné požiadať Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a Odbor hlavného architekta mesta MsÚ Prešov.

Sadzby za umiestnenie letných terás znížilo mesto Prešov ešte pred vypuknutím pandémie ako ústretový krok voči podnikateľom. Na troch najžiadanejších uliciach v centre mesta poplatok klesol smerom nadol. Na Hlavnej ulici z 0,33€/m² na 0,10€/m² na deň. Na Metodovej a Floriánovej ulici klesol poplatok z 0,33€/m² na 0,19€/m² na deň. Počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19 mesto Prešov odpustilo prevádzkovateľom letných terás poplatky za ich umiestnenie.

Sezónne letné exteriérové sedenia a terasy sa umiestňujú len do 30. októbra 2023, a to z dôvodu zimnej údržby na týchto plochách. Sezónne zariadenia sa môžu umiestňovať až na základe vydaného právoplatného rozhodnutia, resp. povolenia a súhlasu vlastníka plôch. Žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení a terás musia mať voči mestu Prešov vyrovnané všetky pohľadávky.

Mohlo by Vás zaujímať
Stanovisko mesta Prešov k rušeniu Pošty Prešov 4
Slovenská pošta pristúpila k rušeniu Pošty Prešov 4, ktorá bola z jej pohľadu finančne stratová. V Prešove tak z pôvodného počtu deväť ostáva naďalej v prevádzke osem pôšt.
Jarné upratovanie v meste Prešov
Mesto Prešov informuje o realizácii zberu objemného odpadu z domácností pristavením veľkoobjemových kontajnerov.
Schválená žiadosť o NFP na Most Jána Pavla II. v Prešove
Mestu Prešov bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt „Most nad riekou Torysa na ul. Jána Pavla II. v Prešove – projektová dokumentácia“, ktorý bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Stanovisko mesta Prešov k situácii na ZŠ Bajkalská
Mesto Prešov vydáva stanovisko k situácii na ZŠ Bajkalská na Sídlisku III. V Prešove.
Prerušenie distribúcie elektriny 7. marca 2023
VSD, a.s. informuje obyvateľov mesta Prešov, že v utorok 7. marca 2023 približne od 08:00 do 16:00 hod. je naplánované prerušenie elektriny vo viacerých lokalitách v Prešove.
Svetový deň vody - výzva RÚVZ
Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti Svetového dňa vody.
Do kampane Hodina Zeme sa zapojí aj Prešov, verejné osvetlenie zhasne v celom meste
Mesto Prešov sa pripája k celosvetovej iniciatíve Hodina Zeme, ktorá upozorňuje na globálne klimatické problémy, medzi ktoré patrí aj svetelné znečistenie.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
1. izbový byt na sídlisku III.

Dám do dlhodobého prenájmu kompletne zariadený veľký (41m²) jednoizbový byt na Sídlisku III. Voľný ihneď. Max 2 osoby. V cene internet a energie

+421905743031 | cena: 400,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK