Pondelok, 26. február 2024
Meniny má Viktor | zajtra Alexander

Colný úrad Prešov odviedol v roku 2022 do rozpočtu vyše 142 miliónov eur

Colný úrad Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 142 131 652,44 eur. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast vo výbere finančných prostriedkov vo výške viac ako 7,7 milióna eur.

Najväčší podiel z odvedenej sumy, a to vo výške 65,37 %, na celkovom odvode za colný úrad tvorila daň z pridanej hodnoty vo výške 92,912 mil. eur (plnenie plánu v roku 2022 bolo vo výške 110,56 %). V porovnaní s rokom 2021 sa touto daňou odviedlo do štátneho rozpočtu SR v roku 2022 viac o 8,878 mil. eur. Druhým najväčším odvodom boli spotrebné dane vo výške 48,069 mil. eur (to predstavuje plnenie plánu v roku 2022 vo výške 97,21 %). A posledným clo vo výške 3,136 mil. eur, z ktorých 75 % tvorí podiel do rozpočtu Európskej únie a 25 % podiel vo výške 1,045 mil. eur, ktorý je príjmom slovenského štátneho rozpočtu. Vývoj výberu cla mal v medziročnom porovnaní s rokom 2021 pozitívny trend z dôvodu vyšších dovozov, čo predstavuje plnenie na 120,34 %.

Ťažisko výberu colného úradu v oblasti spotrebných daní spočíva v komoditách akými sú hlavne alkoholické nápoje – lieh a pivo. Spotrebná daň z liehu a spotrebná daň z piva predstavuje 99,32 % podiel na celkovom odvode za spotrebné dane. Spotrebná daň z liehu patrí k najproduktívnejšej spotrebnej dani colného úradu a v roku 2022 predstavuje čiastku 25,084 mil. eur. Spotrebná daň z piva v medziročnom porovnaní s rokom 2021 zaznamenala nárast, a tak finančná správa prostredníctvom Colného úradu Prešov odviedla do štátneho rozpočtu SR túto daň vo výške 22,658 mil. eur. , čo predstavuje plnenie rozpočtu pri tejto komodite na 101,83 %.

V rámci colného konania príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov v roku 2022 prerokovali 45 024 colných vyhlásení. V rámci správy spotrebných daní a daňového dozoru vykonali 486 daňových kontrol a 1 592 miestnych zisťovaní. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice colný úrad vykonal 369 miestnych zisťovaní, vydal 185 rozhodnutí na mieste a uložil pokuty v celkovej hodnote 66 680 eur.

V rámci výkonu kontrolnej mobilnej činnosti príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov vykonali 2 444 kontrol, pri ktorých skontrolovali 14 397 motorových vozidiel. Pri kontrolnej činnosti s použitím špeciálnej detekčnej a röntgenovej techniky na meranie rádioaktívnych a jadrových materiálov príslušníci finančnej správy vykonali 337 kontrol, skontrolovali 8 994 motorových vozidiel a vykonali 118 kontrol tovaru podliehajúceho preprave podľa Dohovoru ADR. V blokovom konaní v 152 prípadoch colný úrad uložil pokuty vo výške 6 810 eur.

Hodnota tovaru, ktorý prepadol v prospech štátu a ktorú Colný úrad Prešov vyčíslil k 31.12.2022 je vo výške 1 642 958,19 eur. Hodnota zaisteného tovaru k 31.12.2022 predstavuje výšku 1 721 809,72 eur.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Mohlo by Vás zaujímať
Fašiangové slávnosti sa vracajú do centra Prešova
Mesto Prešov a PKO Prešov chystajú fašiangové slávnosti, ktoré si tento rok môžete užiť naplno. Centrum mesta ožije už 9. februára 2024 (piatok) folklórnym fašiangovým sprievodom, ktorý vyvrcholí fašiangovou veselicou, inšpirovanou ľudovými tradíciami.
Do pešej zóny je vjazd autom bez povolenia zakázaný
Mesto Prešov upozorňuje vodičov motorových vozidiel na neoprávnené vjazdy do peších zón a do priestoru zóny s dopravným obmedzením.
Mesto Prešov upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov
Mesto Prešov žiada fyzické a právnické osoby, ktoré bez povolenia umiestňujú rôzne typy reklamných pútačov na území mesta Prešov, aby ich bezodkladne odstránili. Za nelegálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov na území mesta Prešov môže byť zodpovednej osobe uložená pokuta.
Mesto pozýva na verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu
Prešovská radnica rozbieha participatívny rozpočet. Verejnosť pozýva na prvé pracovné stretnutie, na ktorom odznejú najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o podporu projektu.
O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024
Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024 (vrátane).
O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024
Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024 (vrátane).
Prešov má unikátnu aplikáciu pre väčšiu bezpečnosť občanov
Príslušníci Mestskej polície Prešov majú ako prví na Slovensku k dispozícii výnimočnú aplikáciu - portál Bezpečie, ktorý im umožní občanom ešte rýchlejšie pomôcť.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK