Piatok, 02. december 2022
Meniny má Bibiána | zajtra Oldrich

Mesto Prešov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý nájom tenisových kurtov, ul. Nábrežná

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01  Prešov na základe uznesenia z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 795/2022 zo dňa 11.5.2022 zverejňuje podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a pod.               

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na dlhodobý nájom:

areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej č. 5 v Prešove, ktorý tvoria nasledovné  nehnuteľnosti:

  • stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na LV č. 6492, k. ú. Prešov,
  • tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 8463/3 a na pozemku parc. č. KNE 872/1,
  • pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2, zapísaný na LV 6492, k. ú. Prešov,
  • pozemok parc. č. KNC 8463/1, ostatné plochy o výmere 3245 m2, zapísaný na LV č. 8160, k. ú. Prešov
  • časť pozemku parc. č. KNC 8463/3, zapísaný na LV č. 8160, k. ú. Prešov nachádzajúci sa v areáli tenisových kurtov,
  • pozemok parc. č. KNC 8463/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365 m2, zapísaný na LV č. 8160, k. ú. Prešov,

na obdobie 10 rokov.

Bližšie informácie o podmienkach obchodnej verejnej súťaže a o podmienkach písomného podania sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na www.presov.sk.

 


Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK