PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19923/mestska_policia_presov_vyzyva_na_bezpecne_zaobchadzanie_so_zabavnou_pyrotechnikou.html

Mestská polícia Prešov vyzýva na bezpečné zaobchádzanie so zábavnou pyrotechnikou

Nesprávne zaobchádzanie s pyrotechnikou sa môže v niektorých prípadoch zmeniť aj na boj o život. Mestská polícia Prešov preto apeluje na občanov, aby boli pri manipulácii s ohňostrojmi a petardami obzvlášť opatrní.

Mestská polícia Prešov počas blížiaceho sa Silvestra upozorňuje okrem dodržiavania opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 aj na dodržiavanie zákonných noriem v oblasti pyrotechnických výrobkov a ich používania.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov je možné používať zábavnú pyrotechniku len od 31. decembra od 22.00 hod. večer do 1. januára do 03.00 hod. ráno. Po zvyšok roka je to z dôvodu ochrany verejného poriadku, bez predošlého súhlasu mesta, zakázané.

Rovnako je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, TI a PI na území mesta Prešov vo vzdialenosti menšej ako 50 metrov od steny bytovej budovy.

Mestská polícia Prešov upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky v inom čase, ako je povolené, je priestupkom proti verejnému poriadku a za takéto konanie hrozí uloženie sankcie.

Aby sa však silvestrovská zábava neskončila úrazom, je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel:

Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie. Pyrotechnické predmety sa musia uskladňovať v pôvodných obaloch výrobcu, v suchu a takým spôsobom, aby ich teplota nepresiahla 40 stupňov Celzia, a tiež oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok.

 
28.12.2021 | Autor: Mesto Prešov | Polícia a záchranné zložky | čítané: 474 krát