PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19921/rekonstrukcia_zus_jana_poschla_je_kompletne_ukoncena.html

Rekonštrukcia ZUŠ Jána Pöschla je kompletne ukončená

Mesto Prešov úspešne ukončilo rekonštrukciu ZUŠ Jána Pöschla na Prostějovskej ulici. V rámci II. a III. etapy rekonštrukcie boli zateplené všetky pavilóny a kompletne vymenené vykurovacie rozvody.

ekonštrukcia Základnej umeleckej školy Jána Pöschla na Prostějovskej ulici v Prešove sa začala ešte v roku 2018, kedy bola v rámci I. etapy zrealizovaná výmena okien. Práce na II. a III. etape rekonštrukcie sa začali septembri 2020.

Cieľom rekonštrukcie bolo riešiť nevyhovujúci stav v presklených chodbách, kde dochádzalo k zrážaniu vzdušnej vlhkosti na zasklených stenách a k vzniku plesní. Potrebná bola aj výmena starých rozvodov kúrenia a efektívnejšie odvedenie zrážkovej vody od základov budovy.

Rekonštrukcia ZUŠ Jána Pöschla je kompletne ukončenáStavebné práce pozostávali zo zateplenia pavilónov A, B, C a D, pričom v jednotlivých pavilónoch bola zrealizovaná aj výmena rozvodov kúrenia. Okrem toho boli zateplené steny, časti striech a úpravami prešli aj odkvapové chodníky.

Dôležitým prvkom bola aj celková estetická úprava prostredia areálu ZUŠ, ktorý je situovaný v husto zastavanej obytnej časti Sídliska III. Pozdĺž fasád objektu bol zrealizovaný zásyp drveným kameňom a premývaným štrkom v šírke 400 mm, ktorý je vymedzený betónovými obrubníkmi.

Rekonštrukcia ZUŠ Jána Pöschla je kompletne ukončená„Vďaka úspešne zrealizovanej rekonštrukcii máme v Prešove jednu z najkrajších základných umeleckých škôl na Slovensku. Osobne veľmi oceňujem, že okrem najdôležitejších stavebných úprav na samotnom objekte sa podarilo zrevitalizovať aj školský areál. Verím, že v tomto prostredí sa budú príjemne cítiť všetci žiaci, ktorí sa odteraz budú ešte viac tešiť na svoje obľúbené hodiny, “ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Rekonštrukčné práce boli realizované počas plnej prevádzky ZUŠ. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť EBC group s.r.o, ktorá zrealizovala práce v rámci II. a III. etapy na základe zmluvy v celkovom objeme 316 530,11 € s DPH.

 
27.12.2021 | Autor: Mgr. Vladimír Tomek | Mesto Prešov | čítané: 444 krát