Štvrtok, 27. január 2022
Meniny má Bohuš | zajtra Alfonz

Ako možno pomôcť strádajúcim ľuďom na ulici?

V centre mesta Prešov, v okolí nákupných centier, aj na frekventovaných miestach ľudia často vídajú ľudí, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a žiadajú o pomoc alebo najčastejšie, o finančné prostriedky. Mesto Prešov žobranie zakázať nemôže, no ponúka alternatívu.

žobranie.png

Odbor služieb pre občanov MsÚ v Prešove pre potreby riešenia zvýšeného počtu žobrajúcich osôb žiadajúcich finančné prostriedky od okoloidúcich občanov už viac ako rok vykonáva monitoring v okolí centra mesta smerom k železničnej a autobusovej stanici a taktiež aj na sídliskách Sekčov a Sídlisko III. , najmä v okolí nákupných centier. V mnohých prípadoch žobrú najmä maloleté deti bez sprievodu rodičov, alebo matky s deťmi.

Prvý polrok 2021 bol poznačený koronakrízou, no aj napriek tomu Odbor služieb pre občanov vykonal množstvo hodín monitorovacej činnosti v teréne, zároveň akreditované subjekty vykonali 197,5 hodín v teréne. V rámci monitoringu sme v uliciach mesta kontaktovali viac ako 500 osôb, pričom sme opakovane komunikovali a snažili sa pomôcť 65 dospelým osobám a 80 deťom.

V ďalších prípadoch sme totožnosť žobrajúcich osôb zistili za asistencie polície, keď sme ich kontaktovali z dôvodu ohrozenia zdravia maloletých detí (napr. počas horúčav, keď matky držali v náručí dieťa zabalené v deke, s prikrytou tváričkou, bez tekutín, pričom išlo o jednomesačné a dvojmesačné deti).

„Zo strany mesta Prešov nie je možné vyriešiť problémy žobrajúcich občanov z iných miest a obcí. V mnohých prípadoch sme boli svedkami, keď občania poskytli finančné prostriedky žobrajúcim osobám aj napriek našim intervenciám a pokiaľ verejnosť poskytuje finančné prostriedky strádajúcim občanom, vytvára priestor a nechtiac pozýva do mesta za „jednoduchým zárobkom“ osoby so záhaľčivým spôsobom života. V záujme predchádzania a eliminácie žobrania prosíme širokú verejnosť, aby finančne nepodporovala tieto osoby, “ apelujú na občanov pracovníci Odboru služieb pre občanov MsÚ v Prešove.

Jedným z účelných spôsobov, ako týmto ľuďom pomôcť, je zakúpenie a darovanie charitného poukazu v sume 0,50€, ktorý možno použiť na jednu zo služieb krízovej intervencie Gréckokatolíckej charity Prešov, na ulici Pod Táborom v Prešove. Stravu, podmienky na vykonanie osobnej hygieny i ošatenie, ľudia v núdzi získajú za poukaz v Nízkoprahovom dennom centre. Verejnosť si poukazy môže zakúpiť v prevádzkach Gréckokatolíckej charity Prešov, v prešovských kostoloch a chrámoch, v Charity shope o.z. Podaj ďalej a v ďalších partnerských inštitúciách.

Gréckokatolícka charita Prešov v priestoroch Pod Táborom 33 zabezpečuje občanom v núdzi bezplatné obedy v čase od 13.00 do 13.30 hod. Občianske združenie Tobiáš poskytuje šatstvo a obuv pre deti a dospelých, prípadne suché potraviny za dobrovoľný príspevok, alebo dobrovoľnú pomoc pre OZ v pracovných dňoch od 10:00 -11:00 hod. Deti môžu navštíviť Nízkoprahové denné centrum, kde sa uskutočňujú záujmové a preventívne aktivity v čase od 9.00 – 15.00 hod.

Vykonávanie terénnej sociálnej práce zamestnancom mesta sťažuje skutočnosť, že žobrajúce sú prevažne osoby z okolitých obcí, zámerne neuvádzajú skutočné meno a adresu, na ktorej bývajú. Navyše, prosba o pomoc je u žobrajúcich osôb veľakrát podmienená závislosťou na omamných látkach.

„Zamestnanci mesta komunikujú s terénnymi pracovníkmi okolitých obcí, aby ich informovali o zistenej skutočnosti s cieľom poskytnutia pomoci prostredníctvom obce, v ktorej tieto osoby bývajú. Je potrebné si uvedomiť, že darovaním finančných prostriedkov tieto osoby prichádzajú k ľahkým zárobkom bez práce, čo značne sťažuje aj terénnu sociálnu prácu, " uviedla Mária Humeníková, vedúca Odboru služieb pre občanov MsÚ v Prešove.

[STRONG][Cieľom mesta Prešov je informovať občanov, ktorí takéto osoby v uliciach mesta stretnú, aby ich navigovali tam, kde dostanú jedlo alebo ošatenie zdarma, a uprednostnili túto priamu formu pomoci pred poskytovaním finančných prostriedkov.
][STRONG]
Mestská polícia Prešov uvádza, že problematika strádajúcich osôb v mestách je rozšírená, a to nielen v Prešove, pričom až 90% týchto ľudí na uliciach sú občania z priľahlých obcí s početnou rómskou komunitou. Samotné žobranie však nie je legislatívne upravené žiadnym zákonom. Ak však verejnosť poskytne finančné prostriedky týmto strádajúcim občanom, vytvorí priestor a nechcene ich pozýva do mesta za „jednoduchým zárobkom“, čo negatívne ovplyvňuje výkon sociálnej práce terénnych sociálnych pracovníkov.

Počet týchto občanov následne narastá a ich konanie negatívne ovplyvňuje bežných občanov, ktorí v meste žijú alebo ho navštevujú. Vzhľadom na to, že zákon žobranie neoznačuje ako priestupok a zákonné normy takéto konanie nezakazujú, nemôže ho zakázať ani mesto.

Mohlo by Vás zaujímať
Medzi Jarkovou ulicou a obchodným komplexom v centre mesta vzniklo malé námestie
Mesto Prešov prepojilo ulice Biskupa Gojdiča a Jarkovú novým námestíčkom. Zrekonštruovaná komunikácia bude slúžiť predovšetkým chodcom a cyklistom.
Hodili kameň do čelného skla trolejbusu v Prešove
Na linku 158 bolo včera (18.01.2022) podvečer oznámené, že došlo k úmyselnému rozbitiu čelného skla na trolejbuse
Prvou Prešovčankou roka 2022 je Sárka
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove sa 1. januára 2022 narodil prvý chlapček Brajen. V druhý deň nového roka sa vypýtala na svet aj prvá Prešovčanka Sárka.
Mesto Prešov uspelo v súdnom spore s projektantom cykloželezničky, od ktorého bude vymáhať vyše pol miliónovú škodu
Krajský súd v Prešove potvrdil rozsudok prvostupňového súdu vo veci vadného projektu týkajúceho sa stavby cykloželezničky. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť a pre spoločnosť A. P. H. ateliér, s.r.o. tak vzniká povinnosť zaplatiť mestu Prešov zmluvnú pokutu a náhradu spôsobenej škody vo výške takmer 550 tisíc eur.
Lávka na Mukačevskej ulici je po rekonštrukcii opäť prístupná pre širokú verejnosť
Mesto Prešov úspešne ukončilo komplexnú rekonštrukciu lávky na Mukačevskej ulici. Stavba už bola oficiálne odovzdaná do užívania. Na lávke a priľahlých chodníkoch je ešte potrebné vykonať povrchové úpravy, ktoré budú zrealizované v jarných mesiacoch.
V Prešove sa začína zber vianočných stromčekov
Zber vianočných stromčekov na prešovských sídliskách sa začína v pondelok 10.1.2022 a naplánovaný je až do 31.1.2022.
K strateným predmetom v MHD sa ich majitelia dostanú jednoduchšie
Od januára 2022 pribudla na web stránke Dopravného podniku mesta Prešov záložka Straty a nálezy, v ktorej je uvedený zoznam nájdených predmetov vo vozidlách MHD. Je to jeden z ďalších spôsobov ako si môže cestujúci overiť, či sa jeho stratená vec nenašla práve v prostriedkoch MHD.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK