PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19738/7-_presovsky_cyklomaraton.html

7. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN

"Vodiči na ceste nie ste sami"
5  PLAGAT A4 bez sponzorov na sirku.jpg

Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4. 7. Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu "free cyklistiky", čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo aj pre svoje zdravie.

Termín podujatia
28. august 2021 (sobota)

Miesto konania
Štart:
MARATÓNSKY OKRUH - Prešov - pešia zóna - ul. Hlavná č. 73 - 13.30 hod
MESTSKÝ OKRUH - Prešov - konečná MHD sídlisko III - ul. Prostějovská č. 119 - 14.15 hod

Cieľ:
Prešov - jazdecký areál / f:4SPORT - sídlisko III - ul. Jazdecká 1/A (Bowling pri trati)

Okruhy

MARATÓNSKY OKRUH (42 km)
PREŠOV / PEŠIA ZÓNA - smer ul. Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - PREŠOV / ul. Sabinovská - ul. Mičurinova - ul. Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

MESTSKÝ OKRUH (15 km)
PREŠOV / konečná MHD sídlisko III - Prostějovská - Volgogradská - V. Clementisa - Obrancov mieru - Pražská - kruhový objazd na Košickej - Švábska - gen. Ľ. Svobodu - Rusínska - Kuzmányho - Čierny most - Masarykova - Nám. Legionárov - Hlavná - Sabinovská - Björnsonova - Čapajevova - Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

3. OKRUH (100 m)
JAZDECKÝ AREÁL (Bowling pri trati)

Kategórie

MARATÓNSKY OKRUH

od 15 rokov vyššie v doprovode zákonného zástupcu
povinná prilba
bude sa merať čas

MESTSKÝ OKRUH

od 12 rokov vyššie v doprovode zákonného zástupcu
povinná prilba
ide sa v jednom "balíku"

3. OKRUH

pre zdravotné hendikepovaných (vozičkárov)

Záverečné ustanovenie

-žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 10 min. pred štartom
-z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
-usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
-cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa

 
21.6.2021 | Autor: Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov | Mesto Prešov | čítané: 506 krát