Sobota, 27. november 2021
Meniny má Milan | zajtra Henrieta

Nový pracovný zošit v angličtine pochádza z Prešova

V meste Prešov vytvorili nový pracovný zošit v angličtine. Hlavnou témou pracovného zošita je mesto Prešov a jeho kultúrne, historické či geografické zaujímavosti. Informuje o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš.

Mesto Prešov je tretím najväčším slovenským mestom a pre stredné školy z jeho regiónu je učivo o ňom súčasťou maturitných tém v rôznych cudzích jazykoch. Tento pracovný zošit sa zameral na výučbu najrozšírenejšieho svetového jazyka – na angličtinu. Jeho tvorcovia chcú tiež pomôcť mladej generácii zlepšiť ich všeobecný prehľad o meste a regióne, v ktorom žijú či študujú, a tiež posmeliť zdravý lokálpatriotizmus.

Zvýšiť povedomie o regionálnych dejinách či zaujímavých geografických unikátnostiach si môžu aj ostatné generácie. A určite ho využijú aj ľudia, ktorí si chcú jednoducho zlepšiť len svoju angličtinu. Jeho súčasťou je 49 originálnych a profesionálom narozprávaných audionahrávok.

Anglický pracovný zošit bude v priebehu júna bezplatne distribuovaný na stredné školy v Prešove. Keďže bol vytlačený v menšom náklade, tak sa na začiatok v tlačenej podobe dostane len do angličtinárskych kabinetov a tiež do každej stredoškolskej knižnice. Ostatní záujemcovia si môžu jeho elektronickú verziu bezplatne stiahnuť z webstránky (http://www.gopresov.sk/workbook), na ktorej tiež nájdu kompletné audionahrávky k jednotlivým úlohám.

V čom je tento pracovný zošit unikátny?

Nový pracovný zošit v angličtine pochádza z PrešovaVyužíva metódu CLIL. Ide o názov nového inštrumentu na podporu učenia sa cudzích jazykov. V anglickej skratke CLIL(Content and Language Integrated Learning) je preložená podstata tejto formy vyučovania – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie.

Metóda CLIL zahŕňa v sebe množstvo rozdielnych metodických postupov, pri ktorých sa cudzí jazyk integruje do nejazykových predmetov. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. V tomto prípade cudzí jazyk nie je len cieľom vzdelávania, ale aj prostriedkom, pomocou ktorého sa vzdelanie získava. Vyučujúci zároveň učí predmet aj cudzí jazyk, ktorý sa stáva médiom vyučovania, t. j. pracovným jazykom. Pomocou metódy CLIL sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať. Žiaci začínajú skutočne komunikovať a nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách.

Nový pracovný zošit v angličtine pochádza z PrešovaV celej Európskej únii, vrátane Slovenska rastie počet základných a stredných škôl, na ktorých sa zavádza metóda CLIL v jej najrôznejších formách. Výsledky projektov a mnohých porovnávaní ukazujú, že týmto spôsobom vyučovania sa zvyšuje a urýchľuje kvalita výučby všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, ako aj jazyková príprava. Metóda CLIL vytvára rovnováhu medzi jazykovým a odborným vzdelávaním. Pri dobre zvládnutom vyučovacom procese vedie takéto spojenie k intenzívnejšiemu rozvoju kognitívnych funkcií žiakov, ktorí dosahujú lepšie výsledky v nejazykovom predmete, ale aj v cudzom jazyku.

Kto sú jeho autori?

Nový pracovný zošit v angličtine pochádza z PrešovaJonathan Eddy vyštudoval francúzsky a nemecký jazyk na University of Southampton, pedagogické vzdelanie si doplnil na Trinity College of London; neskôr vyštudoval históriu a kultúru športu na De Montfort University. Viac než dvadsať rokov sa venuje vyučovaniu angličtiny ako cudzieho jazyka (na školách rôzneho stupňa) a tiež reálií (história, geopolitika, kultúra) anglicky hovoriacich krajín.

Eva Eddy vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a hudobnej výchovy na Prešovskej univerzite v Prešove, kde od skončenia štúdia už vyše dvadsať rokov aj pracuje. Venuje sa vyučovaniu výslovnosti a gramatiky anglického jazyka a populárnej kultúry anglicky hovoriacich krajín.

Soňa Švorcová vyštudovala francúzsky jazyk a kultúru na Inštitúte románskych a klasických filológií Prešovskej univerzity. Po doplnení pedagogického vzdelania a absolvovaní štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyučuje anglický a francúzsky jazyk na základnej škole v Prešove.

Branislav Švorc vyštudoval geografiu a následne manažment cestovného ruchu na Prešovskej univerzite. Pomáha rozvíjať cestovný ruch v meste Prešov a jeho okolí. Je autorom viacerých turistických bedekrov či propagačných materiálov pre turistov. Popri svojej práci sa venuje sprevádzaniu zahraničných a domácich návštevníkov po Slovensku.

Bob Davis je americký herec, spisovateľ, hráč, hudobník, redaktor a všestranný človek pracujúci v oblasti slobodných umení. Rád pomáha ľuďom realizovať ich umelecké ciele a sny. Pre túto učebnicu zabezpečil všetky audionahrávky.

workbook_1
workbook_2
workbook_3
workbook_4
Mohlo by Vás zaujímať
Prešovčania aj tento rok zažijú výnimočnú vianočnú atmosféru
Vianočné trhy mesta Prešov plánujeme otvoriť v období od 25.11.2021 do 22.12.2021. Ich dejiskom bude už tradične pešia zóna na Hlavnej ulici. Tohtoročnou novinkou budú svetelné inštalácie so zimnými motívmi, ktoré sa budú postupne rozsvecovať v Južnom parku.
V Prešove pribudlo takmer 900 nových kríkov a drevín
Prešovská radnica vysadila v rámci obnovy zelene stovky kríkov a stromov v šiestich lokalitách. Na výsadbu boli vybrané druhovo pôvodné dreviny, ktoré sú vhodné do klimatických podmienok mesta Prešov.
Nad cyklochodníkom bude ťažba nebezpečných stromov
Na cyklochodníku Eurovelo 11 medzi Sídliskom III. v Prešove a tzv. Marakaňou vo Veľkom Šariši, bude od 22. novembra do 11. decembra realizovaná ťažba stromov v lesných porastoch nad chodníkom. Toto opatrenie sa robí kvôli stabilizácii zosuvného svahu. Chodník bude pre verejnosť úplne uzatvorený.
Mesto Prešov je pripravené na zimnú údržbu
Zimná údržba v meste Prešov trvá od 15. októbra 2021 do 15. apríla 2022. Mesto Prešov na údržbu ciest a chodníkov opäť použije ekologický materiál.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK