PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19671/projekt_diky_moc_za_pomoc_zoznamil_s_modernymi_technologiami_viac_ako_40_seniorov_v_presove.html

Projekt DIKY MOC za pomoc zoznámil s modernými technológiami viac ako 40 seniorov v Prešove

Celoslovenský projekt zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC za pomoc“ zaujal aj prešovských seniorov. Vyše 40 z nich sa zoznámilo s modernými technológiami a naučili sa, ako ovládať mobil, televízor či počítač.

Projekt DIKY MOC za pomoc v réžii OZ Šedý medveď pomáhal počas Vianoc osamelým seniorom naučiť sa ovládať moderné technológie, ako je napríklad mobilný telefón, počítač či televízor a oboznámiť sa so všetkými ich nastaveniami a funkciami priamo z pohodlia domova.

Vzhľadom na stále aktuálnu pandemickú situáciu sa workshopy nemohli uskutočniť prezenčne. Seniori dostali odpovede na svoje otázky telefonicky. V Prešove túto možnosť využilo viac ako 40 ľudí.

„Svet nových médií a informačno-komunikačných technológií predstavuje oblasť, ku ktorej majú seniori v drvivej väčšine prirodzený rešpekt. Naším cieľom je ich veľmi netradičnou a originálnou formou nadchnúť, získať si ich sympatie a dôveru a následne im aj veľmi ľudským, empatickým a veselým spôsobom tento svet priblížiť a ukázať, ako nám jeho výdobytky môžu mnohé veci v živote uľahčovať. Projekt formou bezplatných interaktívnych workshopov prináša riešenie a motiváciu pre seniorov, ako sa dostať zo sociálnej izolácie a zároveň reflektuje aj na ich potrebu sebarealizácie. Seniori sa vďaka workshopom jednak hravou a zábavnou formou učia základným zručnostiam v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií a zároveň aj získajú nový vietor do plachiet, odvahu a motiváciu na ceste za ďalšou realizáciou, “ vysvetľuje koordinátor projektu, Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď.

Ovládaním moderných technológií to však nekončí. Seniori dostali možnosť ukázať svoju kreativitu a vytvoriť svoj vlastný online magazín.

„Spätná väzba nám ukázala, ako nesmierne dôležité a osožné bolo realizovať dištančné formy neformálneho vzdelávania pre duševné zdravie seniorov počas dlhého obdobia sociálnej izolácie z dôvodu pandemických obmedzení. Radosť priniesli i spoločne vytvorené online magazíny, vďaka ktorým môžu seniori ako plnohodnotní reportéri tvoriť pre svoj internetový časopis a mapovať všetky podujatia v svojom regióne.“

Celoslovenský projekt zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC za pomoc“ unikátnym spôsobom spája seniorov a mládež. V období október 2020 až apríl 2021 priniesol 64 interaktívnych workshopov do vybraných miest a obcí na Slovensku.

Sociálna inklúzia prináša ďalšie neoceniteľné hodnoty, vrátane zvýšenej kvality medziľudských vzťahov či prevencie kriminality páchanej na senioroch. Vďaka svojmu nastaveniu a mechanike projekt počas celého priebehu pomáha a prispieva k vytváraniu 64 partnerstiev medzi občianskymi organizáciami a subjektmi verejného sektora v oblasti poskytovania služieb zraniteľným skupinám.

Autorom a realizátorom projektu je občianske združenie Šedý medveď. Projekt “DIKY MOC za pomoc“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Partnermi projektu sú aj Prešovský samosprávny kraj a Mesto Prešov.

 
29.4.2021 | Pridal: Redakcia PIS | Spoločnosť | čítané: 522 krát