Pondelok, 21. jún 2021
Meniny má Alojz | zajtra Paulína

Chystáte sa prihlásiť dieťa do škôlky? Prešovské materské školy od 3. mája prijímajú žiadosti

Prešovské materské školy od 3. mája 2021 prijímajú žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2021/2022.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 môžu podávať v termíne od 03.05.2021 – 17.05.2021.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Spád* každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je vymedzený konkrétnymi ulicami a orientačnými číslami bytových domov. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

*Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a o mieste a termíne podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete v prílohe pod týmto článkom.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijímajú deti:
- pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a materská škola je pre nich spádová,
- ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a materská škola je pre nich spádová,
- pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
- ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
- detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní,
- s trvalým pobytom v meste Prešov.

Ostatné deti sa budú prijímať podľa voľnej kapacity MŠ podľa veku:
- deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
- deti, ktoré dovŕšia vek 4 rokov,
- deti, ktoré dovŕšia vek 3 rokov.

Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné, predovšetkým kapacitné podmienky. Ďalšie kritériá pre prijatie dieťaťa si stanovuje každá materská škola individuálne po odsúhlasení so zriaďovateľom.

Podávanie žiadostí:
Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19 a ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia elektronickou formou.

Žiadosť môže podať zákonný zástupca/rodič: osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Zákonný zástupca/rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom: elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

K žiadosti o predprimárne vzdelávanie je potrebné doložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží zákonný zástupca/rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy rozhodnutie do 15.06.2021.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.

Prílohy
Nariadenie spádové MŠ
pdf
2139.3 kB
Mohlo by Vás zaujímať
Nový pracovný zošit v angličtine pochádza z Prešova
V meste Prešov vytvorili nový pracovný zošit v angličtine. Hlavnou témou pracovného zošita je mesto Prešov a jeho kultúrne, historické či geografické zaujímavosti. Informuje o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.