PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19636/statisticky_urad_sr_bude_od_aprila_zistovat_informacie_o_vyuzivani_informacnych_technologii_v_domacnostiach.html

Štatistický úrad SR bude od apríla zisťovať informácie o využívaní informačných technológií v domácnostiach

Štatistický úrad Slovenskej republiky informuje občanov, že od 15. apríla 2021 sa na Slovensku uskutoční Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Zisťovanie bude prebiehať do konca júla.

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2021 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.

Cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami, zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a tiež schopnosť využitia týchto technológií.

Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31. júla 2021. Do zisťovania je zaradených 5060 domácností vo viac ako 170 mestách a obciach.

V uvedenom období navštívi vybrané domácnosti zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk alebo na tel. čísle 051/7735 32.

 
14.4.2021 | Pridal: Redakcia PIS | Spoločnosť | čítané: 547 krát