PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19577/ciastocne_uzavierky_komunikacii_na_sidlisku_iii.html

Čiastočné uzávierky komunikácií na Sídlisku III

Mesto Prešov vydalo povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky miestnych komunikácií na uliciach Vlada Clementisa, Matice slovenskej, Volgogradská, Mukačevská, Prostějovská, Antona Prídavku, Mirka Nešpora, Tomášikova, Bajkalská a Šmeralova. Dôvodom je plánované uloženie optickej siete na Sídlisku III.

Na viacerých komunikáciách na Sídlisku III. budú v najbližších mesiacoch prebiehať výkopové práce, ktoré si vyžiadajú čiastočné uzávierky ulíc v období od 15.03.2021 do 15.11.2021. Práce bude realizovať súkromný provider v niekoľkých samostatných úsekoch v dĺžke od 10 do 50 metrov za účelom uloženia optickej siete. V čase uzávierky jednotlivých komunikácií pribudne pri uzavretých úsekoch dočasné dopravné značenie.

V častiach, kde dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene, je zhotoviteľ povinný bezodkladne a na vlastné náklady zabezpečiť ich opravu a odstránenie vzniknutých závad. Čiastočné uzávierky sa týkajú ulíc Vlada Clementisa, Matice slovenskej, Volgogradská, Mukačevská, Prostějovská, Antona Prídavku, Mirka Nešpora, Tomášikova, Bajkalská a Šmeralova.

 
16.3.2021 | Pridal: Redakcia PIS | Doprava | čítané: 458 krát