Nedeľa, 23. január 2022
Meniny má Miloš | zajtra Timotej

V Prešove čistíme ulice a chodníky po zimnej údržbe, pozrite si harmonogram prác

V Prešove práve prebieha čistenie ulíc a chodníkov po zimnej údržbe. Prešovčania si v prehľadnom harmonograme môžu pozrieť, kedy bude vyčistená cesta či chodník v okolí ich bydliska.

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. pripravila Harmonogram postupu prác pri čistení komunikácií, na ktorých je vykonávaná zimná údržba v zmysle Operačného plánu.
Čistenie ulíc a chodníkov po zimnej údržbe potrvá od marca do mája 2021.
Termíny čistenia ulíc a chodníkov sa môžu mierne líšiť v závislosti od meteorologickej situácie.

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC PRI ČISTENÍ KOMUNIKÁCIÍ

9. - 10. týždeň: 2.3. - 15.3.2021
Ul. Košická, Košická - Východná (spojka), Masarykova, Dostojevského, Hlavná, Škultétyho, J. Pavla II. , 17. novembra, Obr. mieru, Vl. Clementisa, M. slovenskej, Volgogradská, Nám. Kráľovnej pokoja, Mukačevská, Prostějovská, Višňová, Bernolákova, Jurkovičova, Exnárova, Karpatská, Ďumbierska, Šrobárova, Magurská, Čergovská, Vihorlatská, Sibírska, Smreková, Dubová, Dargovská, Federátov, Kozmonautov, Šoltésovej, Vansovej, M. Benku, Zemplínska, Oravská.

11. týždeň: 16.3. - 22.3.2021
Ul. A. Prídavka, Tomašíkova, Šmeralova, Bajkalská, M. Nešpora, Holländerova, Tehelná, Na Rúrkach, J. Nováka, A. Duchoňa, Pöschlova, J. Béreša, Okružná, Weberova, Jarková, Tkáčska, Baštová, Šarišská, Suchomlynská, Ku Kumštu, Okružná - jednosmerka, Hurbanistov, Slovenská, Metódova, Špitálska, Kováčska, Konštantínova, Hviezdoslavova.

12. týždeň: 23.3. - 29.3.2021
Ul. Švábska, Arm. gen. Svobodu, L. Novomeského, Bratislavská, A. Matušku, Kysucká, Sekčovská, Pod Šalgovíkom, Hruny, Bažantia, Kamenná, Tichá, P. Horova, Zimná, Smetanova, Ľ. Podjavorinskej, Lesnícka, Palárikova, Kutuzovova, Bohúňova, Palackého, Bencúrova, Kukučínova, Tajovského, Kraskova, Okrajova, Vydumanec, Chalúpkova, Janáčkova, Čajkovského, Pri mlyne.

13. týždeň: 30.3. - 6.4.2021
Ul. Jánošíkova, Jánošíkova slepá, Šidlovská, Jahodová, Ku Okruhliaku, Lesná, Orgovánová, Slnečná, Javorinská, Stavbárska, Pod Vinicami, Severná, Dúbravská, Pod Skalkou, Kvetná, Ružová, Tatranská, Záhradnícká, Kotrádova, Veselá, Údenárska, Murárska, Pustá dolina, Horská.

14. týždeň: 7.4. - 12.4.2021
Ul. Björnsonova, Komenského, Mudroňova, Janouškova, Čapajevova, Narcisová, Križná, Západná, Plavárenská, Letná, Mlynská, Mičurinova, Bezručova, Jesenského, Jazdecká, Plzenská, Bayerova, Kpt. Nálepku, Grešova, Vajanského, K amfiteátru, Majakovského.

15. týždeň: 13.4. - 19.4.2021
Ul. M. Čulena, Čsl. armády, Odborárska, Jabloňová, Čerešňová, Petöfiho, Sázavského, Fučíkova, Októbrová, Kollárova, Botanická, Gorkého, Matúša Trenčianskeho, 19. januára, Mojmírova, Fraňa Kráľa, Engelsova, Rombauerova, Suvorovova, Sadová, Na Brehu, Pod Hrádkom, Pionierska, Važecká, Soľná, Kamencová, Pekná, Lomnická, Royova, Urxova, Jiráskova, Wolkerova, Atriova, Ondavská, Opavská, Šípková, Úzka.

16. týždeň: 20.4. - 26.4.2021
Ul. Urbánkova, Zápotockého, Pavlovičovo námestie, Partizánska, J. Borodáča, Štefánikova, T. Ševčenka, Požiarnická, Záhradná, SDH, Kúpeľná, Záborského, Železničiarska, Francisciho, Nám. 1. mája, Protif. bojovníkov.

17. týždeň: 27.4. - 3.5.2021
Ul. Jesenná, Jelšová, Jilemnického, Budovateľská, Pod Wilec hôrkou, Maybaumova, Štúrova, Radlinského, Raymanova, Pod Táborom, Burianova, Hodžova, Moyzesova, Puškinova, Rumanova, Sládkovičova, Krátka, Dilongova, Vodárenská, Hviezdna, K Surdoku, Kúty, Strojnícka, Stará Tehelňa, Družstevná, Včelárska, Rybárska, Železničná, Belianska, Trnková, Jarná, Nová, Lúčna, Vodná, Potočná, Topoľová.

18. týždeň: 4.5. - 10.5.2021
Ul. Gaštanová, Šebastovská, Strážnická, Ľubotická, Poľná, Slánska, Limbová, Agátová, Haburská, Pažica, Za Kalváriou, Slávičia, Terchovská, Súľovská, Dúhová, Horárska, Pod Kamennou baňou, Zimný potok, Pod Kalváriou, Padlých hrdinov, B. Nemcovej, Pri Hati, Lidická, Banícka, Pod Turňou, Čipkárska, Gapľová, Björnsonova, Tokajícka, Vaľkovská, Petrovianska – pás, Ku Kyslej vode, Bulharská, Športová.

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC PRI ČISTENÍ CHODNÍKOV

9. - 10. týždeň: 1. 3. – 14. 3.2021
Hlavná, Masarykova, Košická, Slovenská, Jarková, Dostojevského, Škultétyho, J. Pavla II, 17. Novembra, Obr. Mieru, Vl. Clementisa, M. Slovenskej Volgogradská, Nám. Královnej pokoja, Mukačevská, Prostejovská, Okružná, Štefánikova, Vajanského, Rusínska, Východná, Sabinovská.

11. týždeň: 15. 3. – 21. 3.2021
A. Prídavku, Tomášikova, Šmeralova, Bajkalská, M. Nešpora, Holänderova, Tehelná, Švábska, Arm.gen. Svobodu, L. Novomeského, Sekčovská, Hruny, Bažantia, Kamenná, Pod Táborom, Pod Šalgovíkom, Kysucká, M. Čulena, Odborárska, Sázavského, Kollárová, Októbrová, Fučíková, Hurbanistov, Šarišská, Suchomlynská, Špitálska, Weberova, Tkáčska, Kováčska, Baštova, Ku Kumštu.

12. týždeň: 22. 3. – 28. 3.2021
Janošíková, Šidlovská, Jahodová, Orgovánová, Pustá Dolina, Javorinská, Slnečná, Lesná, Stavbárska, Severná, Dúbravská, Ku Okruhliaku, Pod Vinicami, Francisciho, Záborského, Železničiarska, Kúpeľná, T. Ševčenka, Požiarnická, Záhradná, Urbánková, Zápotockého, SDH, Bjornsonova, Komenského, Kotrádová, Veselá, Terchovská.

13. týždeň: 29. 3. – 4.4.2021
Sibírska, Vihorlatská, Ďumbierska, Magurská, Čergovská, Exnárova, Jurkovičova, Šrobárova, Karpatská, Kutuzovova, Palackého, Lesnícka, Smetanova, Ľ. Podjavorinskej, Bohúňova, Kukučínova, Palárikova, Tajovského, P. Horova, Zimná, Jesenná, Jelšova, Pionierska, Bencúrová, Višňová, Bratislavská, Dargovská, Oravská, Popradská, Zemplínska, Nám. Krista Kráľa, Zvonica.

14. týždeň: 5. 4. – 11. 4.2021
Metódova, Konštantínova, Rumanova, Moyzesova, Sládkovičova, Reimanova, Plzenská, Bayerova, Kuzmányho, Kpt. Nálepku, Grešova, Partizánska, J. Borodáča, Jilemnického, Budovateľská, Nám. 1.mája, Štúrova, Maybaumova, Radlinského, Pavl. Námestie, Hviezdoslavova, Royova, Urxova, Suvorovova, Pod Hrádkom, Važecká, Lomnická, Kamencová, Pekná, Soľná, B. Nemcovej, Solivarská, Soľnobanská, Zlatobanská.

15. týždeň: 12. 4. – 18. 4.2021
Ul. Čsl.armády, Rombauerova, Jabloňová, Čerešňová, 19. Januára, Mojmírova, Gorkého, M. Trenčianského, Fučíková, Fr. Kráľa, Engelsova, Petöfiho, Tatranská, Záhradnícka, Ružová, Kvetná, Pod Skalkou, Jesenského, Bezručova, Mičurinova, Plavárenská, Letná, Mlynská, Západná, Križná, Čapajevova, Janouškova, Narcisova, Mudroňova, Jazdecká, Murárska, Átriová, Botanická.

16. týždeň: 19. 4. – 25. 4.2021
Ul. Na Rúrkach, J. Nováka, J. Bereša, Poschlova, Pod Kalváriou, Za Kalváriou, Pod Kamennou baňou, Horárska, Slávičia, Dúhová, Kraskova, Okrajová, Padlých Hrdinov, Lidická, B. Nemcovej, Pri Hati, Petrovanská, Pod Wilec Hôrkou, Zimný potok, Banícka, Čipkárska, Gapľova, Jirásková, Pod Turňou, Tokajícka, Sadová, Vaľkovská, Zborovská.

17. - 18. týždeň: 26. 4. – 16. 5.2021
Ul. Burianova, Hodžova, Puškinova, Dilongova, Krátka, Vodárenská, Hviezdna, Rybárska, Družstevná, Včelárska, Jarná, Železničná, Trnková, Belánska, Lúčna, Vodná, Nová, Potočná, Strážnická, Ľubotická, Stará Tehelňa, K Surdoku, Strojnícka, Haburská, Agátová, Poľná, Slánska, Šebastovská, J. Hollého, Nám. Nár. povstania, Údenárska, Kysucká, Ul. Duchnovičova, Lipová, Cyklistický chodník Sídlisko III, Sídlisko II, Sídlisko Sekčov, Sídlisko Šváby, na ul. Rusínskej, Nábrežný chodník Sídlisko III, Sídlisko II.

Mohlo by Vás zaujímať
Medzi Jarkovou ulicou a obchodným komplexom v centre mesta vzniklo malé námestie
Mesto Prešov prepojilo ulice Biskupa Gojdiča a Jarkovú novým námestíčkom. Zrekonštruovaná komunikácia bude slúžiť predovšetkým chodcom a cyklistom.
Prvou Prešovčankou roka 2022 je Sárka
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove sa 1. januára 2022 narodil prvý chlapček Brajen. V druhý deň nového roka sa vypýtala na svet aj prvá Prešovčanka Sárka.
Hodili kameň do čelného skla trolejbusu v Prešove
Na linku 158 bolo včera (18.01.2022) podvečer oznámené, že došlo k úmyselnému rozbitiu čelného skla na trolejbuse
Rekonštrukcia ZUŠ Jána Pöschla je kompletne ukončená
Mesto Prešov úspešne ukončilo rekonštrukciu ZUŠ Jána Pöschla na Prostějovskej ulici. V rámci II. a III. etapy rekonštrukcie boli zateplené všetky pavilóny a kompletne vymenené vykurovacie rozvody.
Mesto Prešov uspelo v súdnom spore s projektantom cykloželezničky, od ktorého bude vymáhať vyše pol miliónovú škodu
Krajský súd v Prešove potvrdil rozsudok prvostupňového súdu vo veci vadného projektu týkajúceho sa stavby cykloželezničky. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť a pre spoločnosť A. P. H. ateliér, s.r.o. tak vzniká povinnosť zaplatiť mestu Prešov zmluvnú pokutu a náhradu spôsobenej škody vo výške takmer 550 tisíc eur.
V Prešove sa začína zber vianočných stromčekov
Zber vianočných stromčekov na prešovských sídliskách sa začína v pondelok 10.1.2022 a naplánovaný je až do 31.1.2022.
Lávka na Mukačevskej ulici je po rekonštrukcii opäť prístupná pre širokú verejnosť
Mesto Prešov úspešne ukončilo komplexnú rekonštrukciu lávky na Mukačevskej ulici. Stavba už bola oficiálne odovzdaná do užívania. Na lávke a priľahlých chodníkoch je ešte potrebné vykonať povrchové úpravy, ktoré budú zrealizované v jarných mesiacoch.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK