PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19507/mestsky_urad_v_presove_predlzuje_uradne_hodiny_klientskeho_centra_a_matriky.html

Mestský úrad v Prešove predlžuje úradné hodiny klientskeho centra a matriky

AKTUALIZÁCIA: Mestský úrad v Prešove vychádza občanom v ústrety a od pondelka 22. februára 2021 predlžuje úradné hodiny klientskeho centra a matriky. Naďalej však odporúčame občanom, aby uprednostnili telefonickú a e-mailovú komunikáciu.

Od pondelka 22.2.2021 sa úradné hodiny Klientskeho centra a matriky na Jarkovej 26 menia nasledovne:

Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Matrika aj klientske centrum zostávajú naďalej pre verejnosť k dispozícii iba v pondelky, stredy a piatky.

Na základe rozdelenia okresov podľa aktuálnej rizikovosti sa mesto Prešov nachádza v treťom stupni varovania, a preto žiadame všetkých obyvateľov z iných okresov, aby v tomto období neprichádzali do klientskeho centra MsÚ Prešov.

25.1.2021

Z dôvodu zníženia mobility obyvateľstva a v rámci preventívnych opatrení pred šírením vírusového ochorenia COVID-19 je vstup do klientskeho centra umožnený vždy len jednej osobe. Úkony nie sú obmedzené, vybavujú sa všetky činnosti - osvedčovanie podpisov a listín, príjem podaní a úhrada správnych poplatkov spojených s vybavovaním žiadostí, prihlásenie a odhlásenie psa do evidencie mesta, vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie elektronických čipov pre cykloprístrešky. Úsek evidencie stavieb - určenie, zmena, zrušenie súpisného a orientačného čísla, vydávanie potvrdení o určenom súpisnom a orientačnom čísle. Úsek evidencie obyvateľov, ohlasovňa - hlásenie trvalého, prechodného pobytu, zrušenie trvalého, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte. Matričný úrad - zápis narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva, vydávanie duplikátov matričných dokladov a potvrdení, prijímanie žiadostí o uzavretie manželstva, o zmene mena a priezviska, určenie otcovstva, zmeny a opravy v matrikách.

Hlavná podateľňa v budove radnice na Hlavnej č. 73 funguje v štandardnom režime od 08:00 do 14:00 hod., každý pracovný deň. K preberaniu podaní doručovaných na mestský úrad slúži schránka umiestnená na Hlavnej 73, v obmedzenom režime aj osobne.

Pokladňa MsÚ je počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorená. Dane a poplatky môžu občania zaplatiť poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internetbankingu:

Miestne dane: https://www.presov.sk/platenie-miestnych-dani.html

Komunálne odpady a drobné stavebné odpady: https://www.presov.sk/-platenie-miestneho-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.html

Všetkým obyvateľom odporúčame v záujme ochrany verejného zdravia komunikovať s mestským úradom telefonicky alebo e-mailom.

Pracovníkov klientskeho centra je možné kontaktovať telefonicky na čísle: 051/3100 505 alebo e-mailom na adrese: katarina.gernathova@presov.sk.

Pracovníkov matričného úradu je možné kontaktovať na čísle: 051/3100 506 alebo e-mailom na adrese: anna.komanicka@presov.sk.

Pracovníkov podateľne je možné kontaktovať na čísle: 051/3100 120 alebo e-mailom na adrese: podatelna@presov.sk.

Stavebný úrad taktiež funguje v obmedzenom režime a ústne pojednávania nie sú zvolávané. Pracovníkov stavebného úradu je možné kontaktovať na čísle: 051/3100 537 alebo e-mailom na adrese: jozef.tuka@presov.sk.

 
20.2.2021 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 697 krát