PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19446/kamerovy_system_mesta_presov_sa_rozrastol_o_nove_kamery.html

Kamerový systém mesta Prešov sa rozrástol o nové kamery

Mestská polícia Prešov dohliada na bezpečnosť v meste pomocou nových kamier. Okrem vymenenej kamery na Námestí Kráľovnej pokoja pribudli nové kamery aj na Trojici, na Hlavnej ulici, Hruškovej ulici, v areáli Delne či na cyklistickom velodróme.

Monitorovací a kamerový systém mesta Prešov posilnili nové kamery. Dve statické kamery sú umiestnené na Trojici, dve na Hlavnej ulici a jedna otočná kamera bola vymenená na Námestí Kráľovnej pokoja (NS Družba).

Tieto nové kamery pribudli v rámci schváleného projektu „UPGRADE kamerového systému pre zvýšenie kvality dohľadu na monitorovaných miestach + navýšenie dohľadových miest“. Okrem povinného spolufinancovania 20% predstavovala finančná dotácia sumu vo výške 8 516,52 eur. Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.

Mestská polícia Prešov zakúpila aj ďalšie kamery, ktoré pomáhajú chrániť bezpečnosť a majetok občanov, a to z vlastných zdrojov. Dve kamery sú umiestnené v areáli prírodného kúpaliska Delňa, jedna kamera sníma priestor cyklistického velodrómu a obnoveného zimného štadióna a jedna kamera pribudla aj na Hruškovej ulici.

Viac o kamerovom systéme v meste Prešov si môžete prečítať TU.

 
27.1.2021 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 293 krát