Streda, 16. jún 2021
Meniny má Blanka, Bianka | zajtra Adolf

Podľa prieskumu ZMOS je potrebná medziobecná spolupráca aj v oblasti verejného poriadku

Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili širokým aspektom bezpečnej samosprávy.

ZMOS
ZMOS

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger ma margo výsledkov reprezentatívneho prieskumu poukázal na zmysel získaných dát a ich ďalšie využitie. „ZMOS má presne dáta o reálnom stave rôznych problémov, ktoré musia samosprávy riešiť v rámci verejného poriadku. Vďaka nim dokážeme jasne formulovať východiská a aktívne sa zapájať to tvorby konkrétnej legislatívy. Napokon, získane údaje ukázali oprávnenosť našich požiadaviek napríklad na riešenie problémov súvisiacich s objektívnou zodpovednosťou.“ Na tieto slová na tlačovej besede reagovala primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorá konštatovala: „Je veľmi dôležité, že sa pripravuje zákon o spoločnej zodpovednosti, vďaka ktorému sa rozviažu ruky mestským a obecným políciám pri riešení viacerých problémov súvisiacich s ochranou verejného poriadku ako je napríklad parkovanie. Ide o spoločné úsilie všetkých samospráv, a preto verím, že táto snaha prinesie pozitívny výsledok.“

Za potvrdenie postojov a skúsenosti z aplikačnej praxe považuje výsledky reprezentatívneho prieskumu prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Ján Andrejko: „Tieto čísla vytvorili rebríček problémov, s ktorými sa mimoriadne intenzívne stretávame. Aj preto ich využijeme v rámci analýzy, ktorou o pol roka predstavíme komplexné a systémové riešenia na zlepšenie činností v oblasti ochrany verejného poriadku.“

Aktuálny stav drobnej kriminality
Štatutárni predstavitelia miest a obcí odpovedali nasledovne na otázku: „Aký je aktuálny stav drobnej kriminality vo vašej samospráve?“ Podľa 78,4% je na zanedbateľnej úrovni. Ďalších 15,7% konštatovalo, že majú jednu, alebo viac lokalít, v ktorej je drobná kriminalita výrazne vyššie než v iných častiach samosprávy. Zhodne, po 2,9% respondentov uviedlo, že drobná kriminalita je na vysokej úrovni na celom území ich obce či mesta a rovnaký percentuálny postoj bol tých, ktorí konštatovali, že nevedia odpovedať.

Najčastejšie problémy pri zabezpečovaní verejného poriadku
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska je zrejmé, ktoré sú najčastejšie problémy pri zabezpečovaní verejného poriadku v mestách a obciach.
Znečisťovanie verejných priestranstiev drobným odpadom, ako je napríklad hádzanie ohorkov z cigariet, prípadne obalov od cukroviniek a pod. na zem je problém pre 21,5% samospráv. Zakladanie čiernych skládok vníma ako problém ďalších 21,2% opýtaných. Parkovanie na miestach, ktoré nie sú na to určené, napríklad na prechodoch pre chodcov, na chodníku, na trávnikoch a pod. je problém v 11,5% samospráv. Odchyt túlavých zvierat je problémom pre 10,6% opýtaných. Ďalším problémom je vandalizmus, napríklad ničením verejnoprospešných zariadení, prípadne obecného majetku, zelene a pod. To za problém považuje 8,4% opýtaných. Požívanie alkoholu alebo iných psychotropných látok na verejných priestranstvách predstavuje problém pre 7,6% samospráv, nedodržiavanie nočného kľudu uvádza ako problém pri zabezpečovaní verejného poriadku 7,4% opýtaných. Ďalšími problémami, ktoré respondenti uviedli a v prieskume majú spoločne % sú záškoláctvo, predaj psychotropných látok, sprejerstvo, bezdomovectvo, obťažovanie a žobranie a tiež pouličné krádeže. Na otázku nevedelo odpovedať 0,4% opýtaných.

Viac ako polovica samospráv nemá kamerový monitorovací systém
Aj to vyplýva z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska. Presnejšie 21,6% samospráv prevádzkuje kamerový monitorovací systém prostredníctvom svojej obecnej, prípadne mestskej polície. Ďalších 19,6% uviedlo, že disponujú kamerovým systémom, ktorý pre samosprávu prevádzkuje iný subjekt a 1,2% samospráv prevádzkuje kamerový systém vo vlastnej réžii. Celkovo 28,9% respondentov uviedlo, že ich samospráva nedisponuje kamerovým monitorovacím systémom, ale plánujú ho zaviesť. Kamerový systém nemá, ani ho neplánuje zaviesť 8% opýtaných. Inú odpoveď uviedlo 19,2% respondentov a 1,6% nevedelo odpovedať.

Kde siahajú obecné kamery?
V rámci samospráv, ktoré disponujú kamerovým monitorovacím systémom ZMOS zaujímalo aké má tento kamerový monitorovací systém pokrytie. Menšiu časť kľúčových zón v území má pokryté 43,5% samospráv. Väčšiu časť kľúčových zón je pokrytých v prípade 43,1% samospráv. Všetky kľúčové zóny na území samosprávy má pokrytých 11,6% samospráv. Inú odpoveď uviedlo 1,4% opýtaných a nevedelo odpovedať 0,5% respondentov.

Kamerový systém sa osvedčil
Konštatovalo to 84,2% respondentov. O opaku je presvedčených 0,5% opýtaných. Inú odpoveď v prieskume uviedlo 5,6% a nevedelo odpovedať 4,7% štatutárnych predstaviteľov miest a obcí.

Obrovská potreba medziobecnej spolupráce
Jasná odpoveď zo strany starostov a primátorov zaznela na otázku: „Podľa vášho názoru, existuje vo vašej obci priestor na medziobecnú spoluprácu na úseku zabezpečovania verejného poriadku?“ Celkovo 69 % z nich vidí priestor na medziobecnú spolupráci na úseku zabezpečovania verejného poriadku. Presnejšie 36,2% uviedlo, že vidí priestor na medziobecnú spoluprácu na tomto úseku a to pri existencii finančnej podpory tejto spolupráce samospráv zo strany štátu. Ďalších 19,8% uviedlo, že vidí priestor medziobecnej spolupráce formou spolupráce mestských/obecných polícií susediacich samospráv, resp. vytváraním spoločných mestských /obecných polícií susediacich obcí. Zvyšných 11,5% konštatovalo potrebu medziobecnej spolupráce na báze spolupráce viacerých samospráv na správe a prevádzke kamerového monitorovacieho systému. Celkovo 15,5% odpovedalo, že nevidia priestor na spoluprácu samospráv v oblasti zabezpečovania verejného poriadku, iba 1,6% vidí riešenie v inej forme a 15,4% nevedelo odpovedať.

Prieskum s názvom „Bezpečná samospráva“ Združenie miest a obcí Slovenska realizovalo v čase od 7. septembra 2020 do 9. októbra 2020 na reprezentatívnej vzorke 516 respondentov. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako podklad na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, spoznáme postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí či jednotlivé regióny. Tieto a ďalšie dáta získané z prieskumu budú zároveň využité pre pripravovanú analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sa sústredí na aspekty bezpečnej samosprávy a bude realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

ZMOS

ZMOS
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.