PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://www.pis.sk/clanok/19338/aktivity_presovskych_zakladnych_skol.html

Aktivity prešovských základných škôl

Žiaci prešovských základných škôl nedajú nude žiadnu šancu. Spolu s pani učiteľkami hrajú hry, kreslia, tancujú a vymýšľajú.

Základná škola Májové námestie sa tento rok umiestnila na 5. mieste medzi ocenenými školami v rámci 16. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

V rámci podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020 školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom „Zlatá reťaz čitateľov - hovoriť striebro, čítať zlato“. Každá trieda sa venovala čítaniu kníh rôznych žánrov, dramatizácii príbehov a rozmanitým zábavným úlohám podľa vopred pripraveného scenára. Prváci a druháci si zahrali hru na slovnú reťaz, a prečítali si rozprávku Rukavička, ktorú následne výtvarne stvárnili a zdramatizovali. Tretiaci pracovali so slovenskými prísloviami, porekadlami a pranostikami. Zisťovali ich pôvod a hľadali uplatnenie ustálených spojení v súčasnosti.
Štvrtáci čítali vecné i umelecké texty o Veľkomoravskej ríši i o Jánošíkovi a jeho pokladoch. Malí čitatelia v kostýme hlavnej postavy čítali svojim rovesníkom zo svojej najobľúbenejšej knihy. Podujatie bolo ešte doplnené takzvanou zlatou reťazou s prísloviami, porekadlami, pranostikami, veršovankami a hádankami. Reťaz visela na chodbe školy a jej cieľom bolo umocniť u žiakov radosť z čítania a vzdelávania školskou knižnicou.

Slovenská pedagogická knižnica venovala škole 200 € na nákup kníh do školskej knižnice.

Druháci zo ZŠ Važecká v Prešove sa pod vedením pani učiteľky Aleny Sopirjakovej pomaly dostávajú do ďalšieho levelu a začínajú spoznávať čísla do 100. Číselný rad po desiatkach vytvorili na hodine výtvarnej výchovy a na hudobnej výchove k nemu pripojili rytmickú hru, vďaka ktorej počítanie hravo zvládli.

Žiaci ZŠ Važecká v Prešove pod vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Sopirjakovej prijali aj tanečnú výzvu. Nacvičili známu choreografiu Jerusalema Dance, ktorá v týchto ťažkých časoch obletela svet. Pridali sa tak k tisíckam ľudí z rôznych krajín, ktorých spojil tanec. A zvládli to na výbornú, veď posúďte sami - video nájdete pod týmto článkom.

Vianočný pozdrav z ostrova Vážka
Jeden zo žiakov ZŠ Važecká v Prešove, Janík, má 11 rokov a úžasne kreslí. Pod vedením špeciálnej pedagogičky Terézie Balužinskej a triednej učiteľky Oľgy Siskovičovej sa Janík zapojil do projektu Vianočný pozdrav ministra školstva. Svoju predstavu o vianočných sviatkoch vyjadril farbičkami a fixkami.

Kresbu doplnil o svoj mimoriadne ťažký životný príbeh. Záver jeho vianočného priania znie: „Prajem si, aby všetci ľudia boli zdraví!“

Vianočný pozdrav symbolicky vložia do fľaše a hodia "do mora" so želaním, aby sa doplavil až k pánovi ministrovi.

PaedDr. Dana Štucková, ZŠ Májové námestie 1
Mgr. Erika Jusková, ZŠ Važecká

 
1.12.2020 | Pridal: Redakcia PIS | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 433 krát